1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6694134

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

DE KLERK DIE NP SE SOUTPILAAR?

Sodom en GemorraMEDIAVERKLARING

Die AVP maan   F.W. de Klerk en sy hele kabinet van 1990 wat nog in die lewe is. Gedenk Sodom en Gomorra. Die aanhoudende stelling dat wat Suid Afrika nou het en is, is beter as voor 1994, met die strekking dat dit beter as tydens die apartheid era was, is geesvernietigend en dra die kiem van die ewige dood.

Dit was Lot se vrou wat omgekyk het na die brandende Sodom en Gemorra en ‘n soutpilaar geword het! As die voorblad van die Sowetan van Dinsdag die vyfde Mei 2015 met dik vet letters dit uitbassuin: Students sex Spree shock, verwys hulle na die kulminasie van die versaking van beginsel en beleid met die Godsuitdagende gesindheid wat tot die vernietiging van die twee stede en hulle algehele inhoud gelei het. Die tekens daarvan is reeds duidelik in Suid Afrika sigbaar!

Lees verder...

Xenofobie?

XenophobiaMEDIAVERKLARING

Xenos=vreemdeling, gas. Phobos=vrees,angs. Haat=bittere afkeer, uiterste kwaadwilligheid, blywende vyandigheid. Fobie=sieklike vrees

Wat is die werklike betekenis van hierdie woord wat die afgelope week die media se gunsteling gonswoord geword het? Die verduideliking dat dit vreemdelingehaat aandui is seker reg, maar is dit werklik waarmee ons te doen het?         https://www.youtube.com/watch?v=5esrMmkEJ8s&feature=youtu.be

 

Die onlangse wreedaardige aanvalle van swart op swart, waar die aanvallers lokale- en die slagoffers swartes van buite Suid Afrika se grense afkomstig is, het die media geoordeel dat dit niks anders as Xenofobia oftewel vreemdelingehaat is wat die oorsaak vir hierdie aanvalle is. Van nader bekyk moet daar egter weer besin word. Is dit werklik die oorsaak? Kan iemand vir maande lank, selfs jare lank, iemand daagliks ondersteun deur  by sy onderneming hulle behoeftes aan te koop, hom tussen hulle laat woon, selfs oor en weer ondertrou, terwyl hulle hom haat? Dit klink nie reg nie!

Lees verder...

BLADE NZIMANDE SOEK OORLOG MET DIE AFRIKANERS

altHierdie kommunis se openlike aggressie jeens die Afrikanervolk soos gepubliseer in die media, is die soort optrede wat nodig is om Afrikaners op hulle agtervoete te kry. Sy wanstaltige vertolking van rassisme en die gebrekkige, indien nie géén insig in die gevolge van hulle verminking van die onderwys in Suid Afrika, roep ‘n uitspraak van mnr. Jaap Marais op toe hy by geleentheid van iemand gesê het, “this man was educated beyond his intelligence!”  Sy benadering oor Afrikaners druip van rassisme terwyl hy verklaar dat daar geen plek vir rassistiese instellings is nie! Die AVP verwys na Nzimande se opmerking: “Ek sal julle toemaak” op die voorblad van Rapport van 30 November 2014. Nzimande verbeel hom dat Suid Afrika aan hom en sy paar kommunistiese tydgenote behoort. Hy vergeet egter dat sy posisie nie spruit uit enige stryd, ywer of vindingrykheid, om nie eers die terme vermoë van die swart ras te noem nie. Hy het bloot daar gekom omdat ons deur de Klerk en sy verloopte kabinet van 1994, verraai is. Hy moet dus maar sy vinger swaai terwyl hy kan!

Lees verder...

PERSVERKLARING:Gaye Derby-Lewis

altPRESS RELEASE RE SUPPOSED "FRAUD" BY CLIVE DERBY-LEWIS

 

 We have noted Minister of Correctional Services (DCS) minister Masutha's  latest remarks in the press and on television that there is the  "possibility" of Clive Derby-Lewis committing fraud and "if any fraud is  found, Derby-Lewis will be charged", declared the minister.   Any old red herring will do to deflect from the fact that Clive Derby-Lewis  has terminal cancer, that his lung condition is "inoperable" and that his  cancer has spread to his adrenal gland. He should have been granted medical

 parole, and if there is any fraud in existence, perhaps some people should  look in the mirror.  

 

 The three reasons given by the Minister for not granting medical parole are  spurious.  

 

 Firstly, remorse is not a criteria for the granting of medical parole. But  for the record, and for the Minister's edification, Clive expressed remorse

 publicly during the TRC hearings at the end of the nineties, and this is on  public record. Clive asked to speak to Mrs. Hani on more than one occasion

 

 and Adv. George Bizos, acting for the Hani family, refused.

Lees verder...

TER NAGEDAGTENIS AAN HULLE WAT ONS VOORUITGEGAAN HET

altMet die afsterwe van ds. Hennie vd Merwe in Augustus 2013, oom Janie Meyer in Maart 2014 , dr. Botha en mev. Schoeman  in Julie 2014, het die Afrikanervolk verlies gely aan opregte en ware Afrikaners wat in woord en daad deel was van die ruggraat van ons volk.

Die AVP het met deernis teenoor hulle wat agterbly kennis geneem van die afsterwe van mev. Schoeman, die moeder van mnr. Leon Schoeman, voormalige sekretaris van die AVP asook dr. J P Botha, vader van mev Jeanette Koekemoer, voormalige webmeester van die AVP.

Die voorbeelde wat elkeen van hierdie strydrosse nagelaat het om te volg, eerste vir dié naby aan hulle en in wyer verband vir elke Afrikaner in Suid Afrika, is van onskatbare waarde indien jy dankbaar vir en trots is op jou afkoms. Tot aan die einde van elkeen van hulle lewens was hulle lewende voorbeelde van hoe ‘n Afrikaner se samestelling behoort te lyk. Nederig maar doelgerig gelowig en onwrikbaar  volksgetrou. Diensbaar aan hulle Godgegewe vaderland en mede Afrikaners, wat uit hulle harte bygedra het van dit waarmee God hulle geseën het.

Ons eer hulle nalatenskap, ons dank God vir wat hulle vir hulle gesinne, familie en ons volk beteken het en ons bid God se genesende krag en vertroosting toe aan elkeen se naasbestaandes. Saam met hulle is die AVP bly dat waar hulle nou is, nie vergelyk kan word met die plek waarvandaan hulle vertrek het op pad na hulle ewige tuiste nie en gun ons hulle die rus in Jesus Christus ons Verlosser en Saligmaker.

Aan elkeen van u wat agterbly: Die HERE sal julle seën en julle behoed; die HERE sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.

( So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën. (Numerie 6:))

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie