1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696474

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NET 20 WINKELIERS VAN DIE HISTORIESE VESTING EN HAVENKADE IGNOREER DIE VERBOD OM OP PINKSTERSONDAG NIE OOP TE SLUIT NIE

FAKSIE VOORSITTER VAN DIE SGP AFDELING ELBURG: "ONS KAN VASSTEL DAT DIE BESLUIT VAN HARDERWIJK OM GOD SE DAG NIE MEER APART TE SIT NIE, GEEN SUKSES GENOEM KAN WORD NIE, EN DIT IS DIESELFDE IN MY STAD"

Toe begin Februarie van die jaar die Kollege van Burgemeester en Wethouders van die Gelderse stad Elburg die besluit geneem het, om 'n ingrypende aanpassing te doen aan die APV ( 2020 07 14 1Algemene Plaaselike Verordening) , was daar veral kampingondernemers wat voor die tyd op Sondae hul winkel oopgesluit het, en nou genoodsaak was om hulle saak voortaan te sluit. Vervolgens was daar In Mei 20 winkeliers wat ge-eis het hulle mag op die Pinkster Sondag oopsluit en as dit verbode bly, hul illegitiem sal maak.Hulle het ook bygedra dat hul baie inkomste verloor tgv. die coroanacrises. Ook het hulle geopper dat dit 'n goeie geleentheid sou wees om weer wat te verdien. Dit lyk wat in September 2017 in die stad Harderwijk gebeur het, toe immers ook winkeliers het gedreig ondanks dat die gemeenteraad nie toestemming gegee het om oop te sluit nie. Uiteindelik het dit nie gebeur nie en was die Sondagsrus gewaarborg..Ongelukkig het In Mei 2018 die Gemeenteraad van hierdie stad darem besluit dat winkeliers op alle Sondae hul deure mag oopsluit. Ons sal mnr. Jan Krooneman, die faksie voorsitter van die Staatkundige Gereformeerde Party van Elburg oa. vrae stel hoe die ongehoorsaamheid om besluite naas hulle neer te lê in sy stad is verloop.

"Meneer Krooneman, het is al weer 2 jaar geleden dat we het genoegen hadden met u van gedachten te wisselen. Hoe gaat het sedertdien met u en met uw fractie?"

"Het mag gelukkig goed gaan, hoewel we soms wel In de vuurlinie liggen wanneer het principiële zaken betreft".

"Betreffen deze principiële zaken alleen de zondagsrust of zijn er meer thema's waar de seculiere partijen zich aan storen?"

"Ze (de oppositie) vinden onze standpunten niet meer van deze tijd. We leven volgens hen in een niet bestaand verleden. Zeker vwb de zondagsrust en zondagsheiliging. Nog een voorbeeld: wij geven per jaar structureel €30.000 aan Stichting Hervormd Jongerenwerk. Die doen heel veel goed werk in de welzijnshoek. Ook op preventief gebied maken zij zich nuttig. Elburg Beleid en Liberaal Elburgs Verbond, een afsplitsing van de VVD, vinden dat de kerken dat zelf maar moeten bekostigen en dat de gemeenteraad kerk en staat strikt gescheiden moet houden, dus geen cent publieke middelen daarheen wat hen betreft.
Ook ChristenUnie en Algemeen Belang krijgen dat verwijt, maar in mindere mate.

"Voordat we dit vraaggesprek begonnen, vertelde u ons al dat er maar 20 winkeliers waren die graag op de dag des Heeren open wilden. Zijn deze zaken ook daadwerkelijk open gegaan of is het bij wat grootspraak gebleven?"

"We hoopten dat het bij grootspraak zou blijven, maar ze zijn daadwerkelijk overgegaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid".

"Indien het antwoord bevestigend is, zijn er dan ook boetes uitgedeeld?"

"Er zijn geen boetes uitgedeeld. Het bleef bij een officieel waarschuwing. Onze fractie heeft het college hier vervolgens schriftelijke vragen over gesteld".

" Dikwijls is het zo dat medewerkers gedwongen worden te werken op koopzondagen Was dit ook het geval bij die 20 ondernemers die op 1e Pinksterdag open waren?"

"Het zou kunnen, maar het is mij niet bekend. Ik verwacht dat ik het dan gehoord zou hebben".

"In eerdere interviews kwam al ter sprake dat zo'n zondagsopening forceren voortspruit uit de tijdgeest die immers alle tradities, gebruiken en culturele overleveringen het liefst ziet verdwijnen. Tekenend is ook dat met name de partijen aan de linkerkant zoals D'66, Groen Links en de Pvda hierop aansturen. We nemen aan dat het nu niet anders was?"

"Klopt. Ook hier waren de seculiere partijen de initiatiefnemers".

"Wat gaven deze winkeliers als reden op , afgezien van het gemis aan inkomsten, om persé open te willen?"

2020 07 14 2"Gemis aan inkomsten was de hoofdreden, maar in algemeenheid wilde men de vrije keuze hebben. Men vindt het betutteling dat er in de gemeente Elburg op zondag geen winkels open mogen zijn. Dit is overigens een besluitvaardig door onze gemeenteraad in meerderheid is besloten".

"Hoe reageerden deze partijen toen de coalitie van ChristenUnie, Algemeen Belang, Staatkundig Gereformeerde Partij en Elburg Beleid besloten had geen duimbreed toe te geven aan de druk om met Pinksteren open te gaan?"

"Elburg Beleid zit in de oppositie deze raadsperiode, CDA behoort momenteel tot de coalitie. Eerstgenoemde partij reageerde furieus. Ze vonden dat een kerkelijke minderheid een meerderheid van de bevolking schoffeerde. Zeer onterecht, want, nogmaals, een raadsmeerderheid had besloten tot ‘zondagsrust’".

"In mei schreef de Nederlands Hervormde predikant ds.Mensink eveneens afkomstig uit Elburg, een ingezonden brief die in het Reformatorisch Dagblad werd gepubliceerd. Hierin deed hij de oproep om toch vooral de ondernemers van Elburg te steunen. Ook stuurde hij een brief gericht 2020 07 14 3aan alle fractievoorzitters in de raad om de zondag in ere te houden. Kunt u ons zeggen hoe deze brief over het algemeen werd ontvangen?"

"Door de oppositie erg negatief. Werd door hen (onterecht) ervaren als een vermenging van kerk en staat, terwijl zij een fel voorstander van scheiding van kerk en staat zijn. Ds. Mensink heeft n.l. alle fracties een brief gestuurd, waarin hij opriep tot verdraagzaamheid en waardigheid in de discussie. Wel benadrukte hij ook de waarde van de zondag als een dag waarop een groot deel van Elburg God wil dienen in Zijn huis, maar ook de waarde van een rustdag voor iedereen".

"In diezelfde maand maar dan in 2018 is de gemeenteraad van Harderwijk wél overstag gegaan , maar nu al blijkt uit onderzoek dat alleen als het heel erg zonnig is, ondernemers profiteren van het winkelende publiek en wellicht wat dagjesmensen. Onze vraag is daarom: Als het in dié stad al geen succes is, waarom wil men dan in Elburg toch zo nodig zo'n opening er door proberen te drukken?"

"Men blijft benadrukken dat op de zondag gigantische omzetten gehaald kunnen worden, hetgeen wij wagen te betwijfelen. Ook verschillende winkeliers die niet christelijk zijn vragen ons te blijven bij ons besluit. Zij moeten wel duur personeel inzetten, maar zetten nauwelijks iets om. Want wel kijkers, geen kopers".

"U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de Marxistische beweging 'Black Lives Matters' die stadsbeelden heeft beklad of zelfs geheel van hun sokkel heeft getrokken. Deze vernielingen hebben al de benaming 'Beeldenstorm'' gekregen. Vreemd is wel, of misschien wel niet, dat standbeelden van Mandela, Che Guevara enzovoorts met rust wordne gelaten. Een geheel eenzijdige kijk op zaken dus zo lijkt het. Nu is ons ter ore gekomen dat ze ook Christusbeelden en glas -in -lood ramen waarop bijbelse figuren geschilderd zijn willen treffen met hun vernielzucht. Is er bij u al iets merkbaar van dit vandalisme?"

"Gelukkig niet tot nog toe. God verhoede dat".

"Op zaterdag 27 juni verscheen er in de rubriek Kerk en Godsdienst van eerder genoemde krant, een vraaggesprek met de baptistenpredikant dominee Bottenbley. Hierin zei hij o.a. : " Ik vind de hele aandacht voor discriminatie van zwarten in Nederland buitenproportioneel" en ook " Voelt men zich werkelijk gediscrimineerd of komt dit voort uit een minderwaardigheidsgevoel. Discriminatie heeft soms niet zozeer te maken met de ander, maar meer met jezelf. Als je je minderwaardig voelt, voel je je sneller afgewezen en beleef je dingen die er niet zijn".
Deelt u zijn mening en zo ja kunt u dit nader specificeren?"

"Ik ben het wel met hem eens, maar hier op het platteland van de Veluwe speelt het nauwelijks. Verreweg het grootste gedeelte van de bevolking is blank. De ‘getinte’ mensen worden zover ik kan overzien gewoon in de groep opgenomen. Het is vooral een probleem in de randstad, waar het percentage allochtonen/gekleurde mensen veel hoger is".

"We begrijpen dat u niet vooruit kunt kijken maar stellen toch de vraag. Verwacht u dat de coalitie die vóór de zondagsrust nog lang zijn meerderheid zal behouden of zal net als zoveel andere steden conservatief-rechts een minderheid gaan vormen?"

"Op dit ogenblik heb ik goede hoop dat wij ook in de volgende raadsperiode weer een christelijke meerderheid zullen hebben, maar de spanning loopt wel op. Ik hoop dat ChristenUnie en Algemeen Belang hun rug recht zullen houden. Onze coalitiepartner CDA heeft hierin wel met de oppositie meegestemd".

"We willen u wederom hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u en uw collega;s Gods rijke zegen op het raadswerk".

"Het was me een genoegen. Ik hoop dat ook in Zuid-Afrika Gods geboden nog een leidraad mogen zijn of blijven voor uw deel van de bevolking, mocht het zijn voor heel uw mooie land".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie