1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691515

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HOE BELANGRIK AL DAN NIE IS POLITIEK IN ‘N SAMELEWING

Politieke denkerWat is politiek?

Politiek kan beskryf word as die handelswyse of gedragslyn van ‘n regering, wat kortweg bekend staan as staatkunde. Dit is die manier van optrede waarvolgens ‘n regering sy onderdane en al die fasette wat die wyse waarop en waarin hulle moet bestaan beheer en bestuur.

Verskillende politieke stelsels

Die bestaan van verskillende politieke stelses is net so oud as die bestaan van die mensdom self. Oor die eeue heen het die handelswyse van wie ookal in beheer gekom het oor volke, nasies en lande, se beheer en bestuurspraktyke verskillende vorme aangeneem. Van Teokratiese, Monargale, Diktatoriale, Kommunistiese, Sosialistiese en Stamstelsels, tot Kapitalistiese, Nasionalistiese en Demokratiese stelsels, is van die mees algemene waarvan die eerste vyf hoofsaaklik outokraties is en die laastes waar die mense veronderstel is om deel te hê aan die besluitnemingsproses, wat demokrasie genoem word.

OUTOKRASIE

Outos: wat self beteken, alleen, eiemagtig, afgelei uit Grieks, terwyl kratos krag of sterkte beteken. ‘n Alleen heerser wat alle seggenskap het en alle besluite wat sy onderdane raak eiemagtig neem en afdwing.

DEMOKRASIE

Dit is afgelei uit die Griekse Demokratia, waar demos volk beteken en kratos sterkte of krag. Die betekenis is dus hier dat die krag by die volk setel wat die hoogste gesag dmv. Verkose lede van sy volk uitvoer, wat in lyn moet wees met die meerderheid van die volkswil. Dus in wese ‘n volksregering wat op partypolitieke wyse deur middel van verkiesings die meerderheid bepaal.

Die aantyging dat die Afrikanerregering nie ‘n demokrasie was nie, is ‘n ideotiese aantyging en kan net deur ‘n imbesiel verkondig en geglo word. Die stelling dat Suid Afrika nou vir die eerste keer “uiteindelik” ‘n demokrasie het en dan nog die mees moderne demokrasie ter wêreld, is ewe kranksinnig, omdat wat hier totstand gekom het deur de Klerk en kie se verraad, niks anders as getallepolitiek is nie. In Afrika bekend as “majority rule”. Dit is, waar die etniese groep wat die grootste getalle het, uiteindelik sy wil op die res afdruk! Dit is die onvermydelike begin van ‘n eenpartystaat wat diktatoriaal optree en die leier van so ‘n groep die diktator word wat sy wil afdwing op die res van die bevolking.

Met elf verskillende swart etniese groepe, is die skrif vir konflik reeds aan die muur, daagliks sigbaar binne die sirkus van ‘n eens beskaafde, gelowige en gestruktureerde parlement en beleef die Afrikanervolk onder hierdie “kriminokrasie” al vir meer as twintig jaar die gevolge van alles behalwe die demokratiese waardes waaraan ons binne ons volk gewoond was volgens die ware en werklike waardes van ‘n demokrasie.

BELANGRIKHEID VAN ‘N POLITIEKESTELSEL IN ‘N SAMELEWING

Wat in hierdie bespreking tersake is, is of politiek hoegenaamd nog plek het in die moderne samelewing, waar die Nuwe Wêreld Orde besig is om met sy finale aanslag waarvoor ons al vir die laaste eeu voorberei is, sy greep daagliks te verstewig .

‘n Diaboliese sameswering uit die dampkring van die bose, waarteen ons in opstand moes wees en waarvan ons openlik kon kennis neem, maar verkies het om dit van die tafel af te vee as ‘n blote teorie wat nie haalbaar is nie. Vir dekades lank is ons van jaar tot jaar gekondisioneer om gewoond te raak aan die terme van Een volk, een taal een regering een godsdiens en een geldstelsel. Alles en almal onder een dak, onder die beheer van die satan self!

Die eerste toets vir wêreldbeheer sonder weerstand, opstand en geweld, is suksesvol geloods met die vrees vir Covid 19 infeksies en die “liefde” vir jou naaste deur gehoorsaamheid, om nie ‘n aandeel te hê aan die verspreiding van die virus nie. Daardeur is al die wêreldleiers in ‘n onbenydenswaardige posisie geplaas en daarmee saam die hoofstroommedia, om nie ‘n besluit te neem wat hulle dalk in die nabye toekoms as aandeelhouers in die dood van miljoene mense kan laat aankla en hulle dus ook hulle aansien en posisie in die samelewing kan kos nie..

Vir die kundige en waaksame opstandelinge teen hierdie tirannie, is die opbou met syfers van ‘n verskerpte toename in infeksies, wat ‘n tweede vlaag impliseer waarop daar tydig en ontydig gehamer is, as plan B besig om in plek te kom. Dit sal gepaard gaan met werklike sterftes wat veroorsaak sal word om hierdie satanskinders se voorspellings “ reg” te bewys. Dit was mnr. W.T. Marais, laaste opregte leier van die HNP wat gesê het, sukses lê in die dreigement en nie in die uitvoering daarvan nie.

Wat egter ‘n feit is, is dat politiek die omgewing bepaal waarin jy moet leef. Die staatkundige beleid en die wyse waarop diegene wat in beheer en aan die bestuur van die land is omgaan met daardie beleid, maak dat dit met jou goed of sleg sal gaan. Die Owerheid wat die spreekwoordelike swaard dra, moet in ‘n demokrasie die wil van die volk uitvoer en nie sy eie wil nie. Indien hulle oortree moet hulle vervang word. Met majority rule is dit nie moontlik om hulle te vervang behalwe met ‘n staatsgreep nie. Dit is waarom die Afrikanerleiers van voor en tot en met dr. Verwoerd die beginsel van rasseskeiding gehandhaaf het.

Hetsy deur jou betrokkenheid, ditsy deur jou onbetrokkenheid, is dit die hantering van die politiek wat ons in hierdie toestand het waarin ons ons nou bevind. As ons Afrikanervolk een van siel en een van sin was, sou nie een van dr. Verwoerd se opvolgers daarin kon slaag om die politieke koers te verander nie en sou ons voorbeeld vir die res van die blankedom in die wêreld nou ‘n hoop en besieling gewees het.

Die aanklag teen politiek as sou dit vuil en sleg wees waarmee ‘n ordentlike mens hom nie behoort op te hou nie, is eintlik belaglik. Politiek kan nie vuil sleg of vernietigend wees nie omdat dit bloot ‘n instrument in die hand van ‘n mens is. ‘n Pen of poltlood, wat instrumente is wat op sigself tot niks instaat is nie, kan in die hand van ‘n mens vernederende, veragtelike, verraderlike, vieslike en vuil dinge op skrif stel. Dit is egter nie of die pen, potlood of papier se skuld nie maar die mens wat dit gebruik. Net so met die politiek!

Jou weerhouding van jou bydrae, hetsy geld of goed of fisiese betrokkenheid, het ‘n invloed op die sukses van ‘n uitstekende politieke beleid en sy toepassing, en in ‘n mindere of meerdere mate die toestand waarin jy nou moet lewe. Of dit nou oorlog, ‘n ramp of ‘n natuurverskynsel is wat alle orde omverwerp, is dit die politiekestelsel en sy aanwending wat weer die koers aandui as die stof gaan lê het.

 

Verkeerde pad

Die AVP hou steeds die leisels nadat John Vorster, P.W.Botha en de Klerk dit in die sand laat val het, waar die HNP van dr. Albert Hertzog, Jaap en Willie Marais dit weer opgetel het in 1969, dit weer in 2008 laat val het. Die AVP is huidig die enigste politieke party wat onwrikbaar sê dat hierdie land óns land is en dat ons nie daaroor onderhandel nie! Die beginseltou van Afsonderlike Ontwikkeling is steeds aangeheg en styfgetrek, en nou wag ons op die hele Afrikanervolk om die wa deur hierdie drif te kom help trek! Die plek op die tou waar u moet trek is oop as u nie daar is nie en wag dat u u plek kom inneem en saam te kom vasskop om die Afrikanerwa uit die dryfsand waarin hulle ons laat beland het, te kom help uittrek!

Die oplossing soos in 1948 is politieke eensgesindheid van die meerderheid Afrikaners van ons Afrikanervolk. Draai dus om op die afdraaipaadjies van die DA, die VF-Positief, Afriforum en Solidariteit, die onderhandelaars in TLU en Afgri, die FAK en elke ander Afrikanerorganisasie wat dink dat “politieke korrektheid”, onderhandeling, toegewings, onderdanigheid, mooipraat en saampraat, die oplossing is en derhalwe as volksverdelers ons volk se krag en weerstand dreinneer.

Daar is ‘n vryheidstryd om te stry vir ons volk, deur ons volk! Dit beteken dat ons ‘n voorkeur vir ons volk moet uitoefen en sy belange dien en nie die van ander nie, deur saam die regte politieke beginsel te handhaaf! Die beginsel van Nasionalisme in sy suiwere vorm van rasseskeiding, terwille van elke betrokke volk se behoud van identiteit in teenstelling met die kosmopolitaanse mengelmoes van die nuwe wêreld orde! ‘n Babelse offensief téén die orde van God.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie