1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691375

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE AL-FOURQAAN SEPIE SLEEP MAAR VOORT EN VOORT EN DIT AL JARELANK

LIJST PIM FORTUYN SE FAKSIEVOORSITTER MNR. RUDY REKER: "BURGEMEESTER JORRITSMA HET DIE BRIEF OOR HIERDIE MOSKEE STILLETJIES INGETREK SONDER DAT ONS DIT GEWEET HET"

Geagte leser. Ons het die genoeë gehad om weer 'n vraaggesprek te hê met die Eindhovense 2020 02 24 1faksievoorsitter van die Lys Pim Fortuyn, mnr. Rudy Reker. Ons het dit gedoen omdat die sepie oor die Al-Fourqaan 'gebedshuis' maar deur en deur gaan. Nou blyk dat die burgemeester van hierdie Brabantse stad 'n baie belangrike brief van sy voorganger burgemeester van Gijzel nie gedeel het nie maar juis ingetrek. Die faksie van die LPF bevraagteken hierdie handelswyse en wil weet hoekom die burgemeester dit gedoen het.

"Meneer Reker. We noemden het hele gebeuren rond die Al-Fourqaan- moskee al een regelrechte televisiesoap. Wat is er toch aan de hand in Eindhoven dat nota bene een brandbrief wordt ingetrokken?"

"Een soap? Je mag best wel stellen dat het intrekken van een alarmerende brief, geschreven door de vertrekkende burgemeester Rob van Gijzel (2008-2016) en is gericht aan drie ministeries, te weten het ministerie van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een daad is die in een democratisch land als Nederland niet thuishoort! U weet dat wij als Lijst Pim Fortuyn (LPF) geen blad voor de mond nemen en gewoon, als dat noodzakelijk is man en paard noemen. Het lijkt volgens ons dan ook géén toeval dat John Jorritsma, een burgemeester van VVD-huize én minister Ard van der Steur, eveneens van die liberale politieke partij, in een onderonsje deze alarmerende brandbrief als niet verzonden hebben beschouwd. De minister had toen al veel problemen en als deze brief uit zou lekken werden zijn problemen nog groter. Dus moest deze van tafel. Enkele maanden later is ook deze minister alsnog door andere oorzaken moeten aftreden".

2020 02 24 2

 

"Weet u, ondanks dat dit schrijven niet in de openbaarheid is gekomen, iets over de inhoud?"

"De inhoud van de brief is inmiddels bekend omdat deze bij beantwoording van onze raadsvragen, bij vergissing (vermoeden wij) is meegestuurd. De brief gaat inhoudelijk over kwesties gerelateerd aan salafistische organisaties, mogelijke buitenlandse financiering hiervan en signalen van radicalisering en terrorisme. Dit tegen een achtergrond van omstreden bestuurders en het feit dan binnenlandse veiligheidsdiensten zoals de NCTV en de AIVD afspraken afzeggen en geen antwoorden geven op vragen vanuit burgemeester en wethouders (B&W), betekend dat het gemeentebestuur van Eindhoven geen verantwoordelijkheid richting de burgers kan nemen. Het toenmalige gemeentebestuur doen in deze brief dan ook een dringend beroep om hen, gezien het verleden van de Al Fourqaan-moskee niet alleen te laten staan in deze strijd".

"Uw fractie zal ongetwijfeld al gevraagd hebben waarom de burgemeester dit nodig vond. Waren er nu, voor de verandering ook collega raadsleden van andere partijen die hem nader aan de tand wilden voelen?"

"Uiteraard hebben wij deze vraag gesteld. De burgemeester vertelde dat hij wél goede afspraken met Nasr el Damanhoury als bestuurder van de Al Fourqaan heeft kunnen maken. Gezien de ervaringen van zijn voorganger Rob van Gijzel zet ik daar grote vraagtekens bij en denk ik eerder dat Jorritsma hier erg naïef in is geweest. Luister ook maar eens naar de antwoorden die Nasr el Damanhoury gaf tijdens de ondervraging door de Tweede Kamercommissie op 13 februari jl. De vraag is ook of de huidige burgemeester Jorritsma éérst heeft toegezegd de brief van tafel te halen of éérst een gesprek had met deze bestuurder.

De burgemeester voelde bij het lezen en beantwoorden van de raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn al dat meerdere fracties naar de inhoud van de brief zouden vragen. Gezien de alarmerende inhoud hiervan had ik verwacht dat deze in een vertrouwelijke vergadering zou worden behandeld. Maar nee, deze vergadering staat gepland op 10 maart a.s.".

"Hoelang duurt dat gedoe over die moskee nu al?"

"Al vanaf de opening van de Al Fourqaan-moskee zijn er vraagtekens. Echter vanaf 2006, het ogenblik dat de LPF toetrad tot de gemeenteraad van Eindhoven, hebben wij als fractie aandacht gevraagd voor de Al Fourqaan moskee en het uitdijende salafisme in onze stad".

"Onlangs werd bekend dat er veel moskeeën in Nederland zijn die geldstromen uit islamitische landen ontvangen. Het bekende 'wiens brood men eet, wiens woord men spreekt' is hier dan ook duidelijk van toepassing. Valt het reeds genoemde 'gebedshuis' ook hieronder te scharen en zo ja zou het dan niet nóg meer reden zijn om dit nader te gaan onderzoeken in plaats van zo'n brief terug te trekken?"

"Natuurlijk moet je onderzoeken waar dit geld vandaan komt en wat men daarvoor terug verwacht, want dat daar totaal geen ‘verplichtingen’ aan worden verbonden is niet geloofwaardig. Maar de huidige bestuurders, zowel landelijk als lokaal, durfden dat tot voor kort niet aan, omdat men huiverig was of wellicht nog is voor eventuele gevolgen en om voor racist uitgemaakt te worden. En zolang het reeds genoemde salafisme een deel van de islam is en wij in Nederland de islam zien als een godsdienst gebeurt er niets. In onze Grondwet staat geschreven dat iedereen in ons land vrijheid van godsdienst heeft. Geert Wilders (PVV) stelde al langer dat de islam een gewelddadige ideologie is en bestreden moet worden. Voor zover dit gaat over het extreme deel van de islam zijn wij dat roerend met Geert Wilders eens.

Dat deze brief met een een-tweetje tussen twee VVD-bewindslieden is teruggetrokken en als niet verzonden mag worden beschouwd zien wij als verraad aan oud-burgemeester Rob van Gijzel, verraad aan de gemeenteraad en verraad aan alle burgers van de stad Eindhoven".

"Kan het zijn dat deze handelswijze van de burgemeester voortkomt uit het feit dat de inhoud zeer nadelig kan zijn voor genoemde moskee?"

"Nee, niet direct nadelig voor de moskee. Ik zie het terugtrekken of het niet als verzonden zijn van deze alarmerende brandbrief als een ontoelaatbare en onverantwoorde ‘vriendendienst’ tussen twee VVD-bewindslieden, waarbij de veiligheid van Eindhovense burgers in het geding had kunnen komen, of misschien wel in geding is gekomen".

"Zou er dan sprake kunnen zijn van onmiddellijke sluiting vanwege gevaar voor de Openbare Orde?"

"Indien de brief destijds in september 2016 bekend was geworden was er mijns inziens geen gevaar voor sluiting van de moskee omdat men dit niet durft. Ook het gevaar van ontwrichting van de openbare orde op korte termijn speelde niet. Maar wel is het zo dat het gif van radicalisering wat van het salafisme uitgaat zich tot op de dag van vandaag via deze moskee kon en kan verspreiden".

"We doen niet aan koffiedik kijken maar kunt u al een klein beetje voorspellen hoe het nu verder zal gaan?"

"Ik weet voor mijzelf voor 100% zeker dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, ook in dit geval, niet de waarheid spreekt en feiten heeft verdraaid. Binnenkort op 10 maart heeft de gemeenteraad, in een openbare commissievergadering de gelegenheid om deze zaak met de burgemeester te bespreken. Wat ik wel kan zeggen is dat Eindhoven een integere burgemeester nodig heeft die het belang van de stad en de veiligheid van haar burgers op de eerste plaatst stelt".

" Kick Out Zwarte Piet heeft gezegd dat ze nu ieder kwartaal gaan protesteren tegen Zwarte Piet. Denkt u dat er een parallel getrokken kan worden tussen enerzijds dat constant beschermen, afschermen zo u wil van islam gerelateerde scholen en 'gebedshuizen' en het propageren van het offer 'feest', en anderzijds het blijven aanvallen van onze tradities en gebruiken?"

"Zolang wij, en dat geldt zowel landelijk als in onze stad, zwakke bestuurders hebben zonder ruggengraat en slappe knieën zullen deze als prooi blijven dienen voor anarchistische organisaties zoals ook KOZP.

De islam is een overheersende ideologie van ca. 1.500 jaar oud waar volgens hen geen commentaar op geleverd mag worden. Dat vinden wij kortzichtig. Alles moet bespreekbaar kunnen zijn. Het probleem hierbij is dat de islam vele groeperingen kent die haaks staan op onze huidige maatschappij zoals ook het salafistische deel vandaag de dag niet thuishoort in de wereld. Het zijn niet de geboren moslims die normaal hun leven leiden die problemen geven, nee, maar het zijn juist de extremistische en orthodoxe moslims die onrust brengen en tweedeling zaaien in de wereld".

2020 02 24 3"We willen u ook nu weer hartelijk danken voor uw medewerking en hopen dat deze soap spoedig tot het verleden mag behoren".

"Dat hopen wij ook. Maar als overtuigend wordt bewezen dat de burgemeester niet de waarheid heeft verteld zal daar in de eerstvolgende raadsvergadering geen Motie van Bijscholing, maar een Motie van Wantrouwen tegen hem worden ingediend. Als deze motie dan voldoende wordt gesteund kunnen de dagen van John Jorritsma als burgemeester van Eindhoven weleens geteld zijn".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie