1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691411

Besoekers aanlyn

Ons het 51 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

APARTHEID: DIE WAARHEID ONTHUL!

Klaas WaarseggerApartheid is ‘n stelsel van vrymaking waar geluk en welvoeglikheid kan heers. Apartheid verleen stukrag aan vryheid, geluk, geestesgesondheid en volkshigiëne, In kort, apartheid bewaar identiteit! Die basiese doel is harmonie tussen volke gegrond op die insigte van menslikheid, soos wat dit deur elke volk verstaan en uitgeleef word. Dit bevry jou van vreemde gedrag, vreemde oorheersing, aanvaarding dat ander volke anders as jou volk is en vermy dus politieke korrektheid en ‘n skeinheilige lewensbestaan. Elke mens behoort die vryheid en geluk te beleef wat hom toekom. Geen volk wil deur ‘n ander regeer word nie. Die gees van ‘n vry mens wat homself en ander verstaan en aan wie hy of sy ook vryheid en lewensgeluk gun.

Geen bekawing kan vooruit beweeg in stabilliteit en oorlewing as die beproefde kennis van behoudende beginsels nie nagevolg word nie. Apartheid neem die menslike gedrag en menslike denke in ag as die grondslag vir die menslike strewe. ‘n Deurmekaarbestaan, darenteen is skadelik vir normes, waardes, standaarde en vooruitgang. Die natuurwet van soort soek soort is feitlik en in teenstelling met die kranksinnige denke dat identiteit blote fiksie is. Slegs ‘n polities agtergeblewende sinsverwarde karakter ignoreer die Woord en die wetenskap van humaniteite, die fisies waarneembare en en menslik sintuiglike waarneming, ten koste van homself en almal om hom.

Wanneer wil die integrasionis erken dat Godgeskapenheid nie wegdoenbaar is nie? Die verontmensliking van ‘n deurmekaar bestaan word nêrens so duidelik en sigbaar gedemonstreer as in die “Nuwe Suid Afrika” nie. Die oorhoofse beeld is dié van politiek gemotiveerde moorde, grootskaalse vandalisme en geweld tot binne in die parlement! Alles tekens van ‘n hoogs onverdraagsame en gepolariseerde samelewing van “hond eet hond”.Die witman is hier net goed om aan swart behoeftige eise te voldoen.

Die mensheid is ‘n verskeidenheid en nie ‘n eenheid nie. Apartheid is dus die uitlewing van geregtigheid waarvolgens elke volk hom kan uitleef volgens sy eie waardes, potensiaal, regeringsvorm milieu en eie karakter in sy eie grondgebied. Om ‘n toekenning of beskrywing op te dis dat apartheid onderdrukking of oorheersing beteken is doodeenvoudig ‘n kwaadwillige leuen. Juis die teenoorgestelde is waar. Die menslike persoon hou verband met sosiale orde. Volke het ‘n bepaalde aangetrokkenheid ten opsigte van sy eie geskiedenis, helde en van dit wat goed, mooi en waar is. Die Afrikaner verlang sosiale en morele orde, opgevoede menslike gedrag en verantwoordelike besluitneming, in teenstelling met staatskapings, staatsgrepe en staatsineenstortings soos oral in Afrika gedemonstreer.

In die breë gesien is menslikheid by die Afrikaner inherent, meer as ‘n wet, as gevolg van ‘n hoër ordebevel van morele en etiese kodes. Die sukses van ‘n staat word bepaal deur wie regeer en hoe regeer word. Dit gaan oor die handhawing van harmonievan belange. Apartheid is ‘n ware wetenskap van die eiesoortige mens op grond van waarneming van die menslike natuur, gedrag, kultuur, geloof en geskiedenis. Dit is ‘n wetenskap wat nie net die beginsels van sosiale en politieke uitlewing in sy verskillende soorte verklaar en in ag neem nie, maar ook die beginsel van wetgewing en bestuur wat ‘n regering behoort te volg om vryheid, geluk en welvaart te bewerkstellig.

Apartheid bring selfaanvaarding, eie verantwoordelikheid en harmonie na vore instede van geboorte ongelukkiheid. Die bevrediging van eie belang, volksbelang en welstand is die onderliggende filosofie. Die regverdigheid van apartheid is daarin geleë dat jy vir ander gun wat jy vir jouself opeis, naamlik vreedsame naasbestaan. Die werklike motief agter die demonisering van apartheid het te make met die verdagmaking en ontkenning van die Afrikaner se soewereiniteit oor sy eie grondgebied. Die grondkwessie is nog lank nie beredder nie en kan en sal waarskynlik ontaard in ‘n plofbare situasie in die sogenaamde Nuwe Suid Afrika.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie