1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696564

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VANDAG SAL 1,100 MENSE STERF VAN MALARIA, EN MÔRE, EN DIE DAG DAARNA ......

malaria muskiet bestand teen behandelingVERSKIL TUSSEN PANDEMIE EN ENDEMIE

‘n Epidemie is ‘n aansteeklike siekte waaraan ‘n groot groep mense tegelykertyd ly. Dit word versprei deur besmetting.

Bekende voorbeelde van siektes wat as ‘n epidemie kan voorkom, is pokke, cholera, griep, masels, kinkhoes en skarlakenkoors.

‘n Epidemie is endemies wanneer dit slegs op ‘n beperkte gebied heers. ‘n Wydverspreide epidemie wat oor verskeie lande en dalk kontinente versprei is, is ‘n pandemie.

Die Swart Dood van die laat Middeleeue en die Spaanse griep van 1918 was pandemies. Epidemies kom teenswoordig minder dikwels voor weens verbeterde higiëniese toestande en voorkomingsmaatreëls.

Die AVP poog steeds om perspektief te gee oor die ontstaan, oorsaak en doel met Covid 19. Daar is steeds afdoende bewys dat daar vele siektetoestande is wat baie meer aandag verg as Corona en wat oor dekades heen nie nodig gehad het om ‘n land se ekonomie tot stilstand te dwing nie.

Dat die bekamping en voorkoming van die moontlike verspryding van ‘n virusbesmetting noodsaaklik is, word nie betwyfel nie. Dat die ekonomie vir die doeleinde daarvoor gekniehalter moet word was nog nooit en sal nooit ‘n sinvolle oplossing wees nie. Die motivering daarvoor lê bepaald buite die beplanningsvermoë van die kaders van die ANC!

 

Ons plaas uittreksels van kundige bronne om aan te toon watter ander siektetoestande, waarvan sommige ook aansteeklik is en in omvang en geneesbaarheid ‘n veel groter bedreiging as Covid 19 is, vir die mens inhou.

Die slang in die gras is reeds duidelik sigbaar! Die oplossing vir ons is om daarop bedag te wees en hom te vermy of dood te maak en nie so naïf te wees dat vertroeteling hom sal laat weggaan of verhoed dat hy jou pik deur binne sy bereik te bly nie!

 

VANDAG SAL 1100 MENSE STERF VAN MALARIA, EN MÔRE, EN DIE DAG DAARNA, SÊ FREDROS OKUMU, “DIRECTOR OF SCIENCE, IFAKARA HEALTH INSTITUTE”

MALARIA

Dit nadat daar sedert die jaar 2000 meer as twee biljoen insekdoder-behandelde nette voorsien is aan lande waar Malaria endemies voorkom. ‘n Internasionale poging waarby Afrika grootliks gebaat het en wat volgens gesamentlike oordeel voortgesit moet word om uiteindelik heeltemal onder beheer gebring te word.

Die afgelope twintig jaar se navorsing en ontwikkeling het daartoe gelei dat die aantal sterftes as gevolg van Malaria, verminder is van meer as ‘n miljoen jaarliks, na 405,000 per jaar.

TUBERKULOSE

TB is verantwoordelik vir die grootste hoeveelheid sterftes in SA.

Ten spyte van reuse pogings deur gesondheidswerkers en navorsers om TB hok te slaan, is hierdie siekte steeds die grootste oorsaak van sterftes in Suid-Afrika.

So verklaar die Departement Biomediese Wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe volgens Thato Motlhokodi wat ‘n joernalistiek-genoot is by dié departement. Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) skat dat ongeveer 450 000 Suid-Afrikaners in 2013 TB gehad het, en meer as die helfte van hulle is ook MIV-positief.

As verder in ag geneem word dat slegs die helfte van TB gevalle jaarliks genees word, sterf daar jaarliks nagenoeg 225,000 mense in Suid Afrika aan TB verwante siekte. TB word veroorsaak deur die tuberkulosebasil en versprei van een persoon na ‘n ander as iemand die bakterieë inasem wat in die lug vrygestel word wanneer ‘n persoon met TB hoes of nies. TB kan verskeie organe in die liggaam affekteer, maar ontwikkel gewoonlik in die longe.

Alhoewel TB geneesbaar is, is daar verskeie faktore wat die sukses van behandeling beïnvloed. Een van die grootste uitdagings is die lang tydsduur van behandeling, verduidelik prof Rob Warren, ‘n navorser by die Afdeling Molekulêre Biologie en Mensgenetika aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Dit neem tussen ses en nege maande om gewone middelsensitiewe-TB te behandel.

Hartsiektes

Dr. Vash Mungal-Singh, uitvoerende hoof van die Hart-en-Beroertestigting van Suid-Afrika, sê in ’n verklaring met die oog op Hartbewustheidmaand en Wê­reld­hartdag op 29 September dat 80% van die sterftes wat deur kardiovaskulêre siektes veroorsaak word, in lae- en middel­in­koms­te­lande soos Suid-Afrika plaasvind.

 

Volgens die nuutste beskikbare sterftesyfers was nie-oordraagbare siektes, soos kardiovaskulêre siektes en diabetes, in 2008 die tweede grootste oorsaak van sterftes in Suid-Afrika naas MIV/vigs.

 

Daarvolgens is 72 000 mense in 2008 hier aan hartsiekte en dia­betes oorlede – meer as dubbel die sterfgevalle weens kanker.

 

“Kardiovaskulêre siektes is elke dag die oorsaak van die dood van ongeveer 200 mense in Suid-Afrika,” sê Mungal-Singh.

 

Miokardiale infarksie (MI) word gedefinieer as die beskadiging en afsterwe van 'n deel

van die hartspier - die miokardium - as gevolg van 'n ernstige vernouing of totale

afsluiting van die koronere slagaar en die gevolglike onderbreking van die suurstofryke

bloedtoevoer na diegedeelte. Die skade is onomkeerbaar. In leketaal staan die toestand

bekend as 'n hartaanval (American Heart Association, 2000). Miokardiale infarksie (MI),

tesame met angina pectoris en skielike kardiale dood, vorm die belangrikste kliniese

manifestasies van koronere hartsiektes (KHS).

Vir Suid-Afrika Iyk die sterftesyfer aan KHS egter nog meer verdoemend. Volgens resente

statistiek, soos verskaf deur die Mediese Navorsingsraad, sterf daar daagJiks 108 SuidAfrikaners aan koronere hartsiektes - die hoogste voorkoms van sterftes aan die siekte

in die wereld (Heart Foundation, 2000). Volgens die Hartstigting Iy ongeveer vier miljoen

mense in Suid-Afrika aan KHS. Statistiek toon dat een uit elke drie mans en een uit elke

vier vrouens aan KHS sally voordat hulle 60 jaar oud is (Heart Foundation, 2000). In

Suid-Afrika is veral Joodse, Asiatiese en Afrikaanssprekende mans (van Hollandse,

Vlaamse en Franse atkoms) kwesbaar vir die ontwikkeling van KHS. Volgens Seedat,

Mayet, Khan, Somers en Joubert (1990), kan 24% van aile sterftes onder Indiers

toegeskryf word aan hartsiektes, wat die Indierman die kwesbaarste persoon in die

wereld maak vir die ontwikkeling van, en sterfte aan, hartsiektes.

TODAY, ANOTHER 1 100 PEOPLE WILL DIE FROM MALARIA. The number will be repeated tomorrow, and the day after.

As a public health researcher, I embrace the idea that all lives have equal value. That our goal is much more to delay death than to stop death, as the latter is inevitable. Therefore as we mark this year’s World Malaria Day, we must emphasise the need for stronger health systems and sustained investments to tackle malaria more aggressively.

This message needs to be conveyed even more urgently than usual amid the coronavirus pandemic. Given the situation in Europe, China and the US, it is clear that Covid-19 significantly disrupts health systems and economic growth. There is genuine fear that if it continues spreading in Africa, the impact may be worse given the continent’s weaker health systems. One of the greatest concerns is the likely shift of attention and resources from control programmes of other infections, such as malaria.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie