1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688959

Besoekers aanlyn

Ons het 42 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN ‘N TYD VAN KRISIS

Volk in verwarringIn hierdie onseker tyd waar die media en sosiale media absoluut géén bydrae maak tot inligting waarop daar pylgetrek kan word nie, is onrus en selfs paniek by sommige nie ongewoon nie.

Wat by nadere bepeinsing sekere feitlikhede na vore laat kom, neig ‘n mens om van die bestaande gebeurde te bedink ten einde dit wat waar is en dit wat leuen is van mekaar te probeer onderskei.

Die bestaande Volkseenheid sedert 1948 tot by die sluipmoord op dr. Verwoerd, is binne die Afrikanervolk aan flarde geruk. Hoewel meesal deur gebeure van buite ons volksbestaan, tog geslaagd vanweë ons volk se afvalligheid gedurende die sestiger jare wat toenemend vererger het tot vandag toe. Afvalligheid van God en Sy gebod, afvalligheid van nasionalisme, patriotisme oftewel vaderlandsliefde, moraliteit, sedelikheid, taalhandhawing, ens. As ‘n pot lensiesop behandel met weinig weerstand van ons volk daarteen.

Waarom sou God na ons hulpgeroep luister as ons volk dit wat Hy as volkserfenis vir ons laat toekom het deur stryd en worsteling, beproewing en lydsaamheid. Waar God ons deur Sy barmhartigheid en genade, maar veral deur Sy liefde vir die kroon van Sy skepping, in Sy hand gehou het en ons volk met onderskeiding in Afrika laat slaag het tot verstomming van die wêreld, het ons saam met die sekulêre wêreld die Sabatdag veronagsaam deur 24/7 saam te skreeu en soos elke ander van die ses dae behandel. Die huisaltaar verwaarloos, ons met die volke rondom laat vermeng, die huwelik verag en bespotlik gemaak deur homoseksualisme, selfde geslag huwelike en dit selfs onbeskaamd die kerk ingesleep! Daarby aborsie toegelaat, sinkretisme beoefen, godsdiens uit die skole geban en vervang met seksonderig. In 1983 al het ons volk onopmerklik ons Hemelse Vader uit die 1961 grondwet uitgeskryf en en vervang met die wêreld se universele god om alles en almal tevrede te hou!

Vir u wat hier lees terwyl die vrae van waarom en, wat staan ons nou te doen? Het God ons nou heeltemal aan onsself oorgelaat? Vir u en vir almal met wie u in gesprek is, sê die AVP met al die oortuiging waaroor ‘n mens kan beskik: God is die Skepper van hemel en aarde en Hy beskik oor die lotgevalle van elke volk en nasie op hierdie aarde wat aan Hom behoort, met alles daarop, daarin en daaronder!

Al is u saam met ons almal skuldig aan alles wat hierbo genoem is, al is u verward oor alles wat in en deur die media op u afgestort word, moet u nie u geloof in ons Hemelse Vader verloor nie! Hy is dit wat ons behoudende leiers van ons weggeneem het! Dit is Hy wat vanweë ons ongehoorsaamheid en onge-ergdheid ook ons land vir ‘n nasie sonder verstand, wat eers die stert was en nou die kop geword het, gegee het deur ons verdienste! In Hom is daar lig en geen duisternis nie! By Hom is daar hoop en is daar lewe! As alles wat met ons volk gebeur het na die moord op dr. Verwoerd ons nie kon beweeg tot introspeksie nie, laat dit dan nou die tyd wees!

Wag op die Here! Nie sonder sondebelydenis en bekering nie, maar met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag.Veral egter met die liefde waarsonder ons klinkende simbale geword het! As dit alles gesê is dan volg die verantwoordelikheid wat op ons as mense deur ons Hemelse Vader aan ons opgedra is! Daarom is ons nie zombies nie! Daarom is ons met verstand geseën! Psalm 8: wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde.

Ons moet dus waak én bid! Dit veronderstel ‘n eie verantwoordelikheid! Nie net bid nie, maar waak en bid. Onder daardie waak veronderstel ons persoonlike betrokkenheid waarsonder die verantwoordelikheid om te kan heers oor die werke van God’s Hande, nie moontlik is nie! As jy tien talente ontvang het moet jy tenminste tien daarby verdien en nie sit en niks doen nie!

Laat ons gereed wees om ‘n sinvolle bydrae te maak wanneer God vir ons die geleentheid skep en nie aan die slaap gevang word omdat ons net gebid het en verder op ons louere gesit het omdat die duiwel ons laat glo dat as ons self iets doen vertrou ons nie op Hom nie maar net op onsself! Laat ons só ingestel wees dat wat ookal gebeur, die eer en die dank en die lof, ons hemelse Vader sal toekom vir die hele wêreld om te sien en te glo. Wees dus sterk en vol moed en moenie dat die verwarring wat nou heers u nugter oordeel besoedel nie!

Dit is vir Moses wat God opdrag gegee het om die volk te seën op ‘n besondere wyse in Numerie 6. “So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:” Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

“So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.”

Dit is dan ook die AVP se bede, en lê ons hierdie seën op u van die AVP en ons ganse Afrikanervolk in hierdie beproewende tyd van ons volk se bestaan! Ons sluit ook graag elke gelowige kind van onse Here Jesus Christus by hierdie seën in, waar hulle ookal op die aarde gesetel is!

Kom laat ons ‘n voorbeeld vir die wêreld word van die betekenis van geloof in God-Drie-Enig soos hulle wat ons voorgegaan het by Bloedrivier, en sóveel bewyse uit die Heilige Skrif wat vir ons as riglyn nagelaat is! Één van siel en één van sin. Laat die pad wat ons vir ons nageslag aandui reguit en duidelik wees, sonder valsheid en sonder vrees!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie