1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691573

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DEUGSAAMHEID VAN NASIONALISME

Klaas WaarseggerVOLKSHIGIËNE

Afrikanernasionalisme is die voorvereiste om die status van ons volk weer in ons eie land te herstel. Dit is die enigste ingesteldheid wat ‘n volk se vryheid, regte en behoud kan verseker. Nasionaliteit is gebaseer op ras, biologiese homogeniteit, gesamentlike lojaliteit, ‘n gedeelde kultuur en geskiedenis wat ‘n volk saambind. Dit verskaf vertroue, morele standaarde en gebondenheid aan aan ‘n gemeenskap. Dit is ‘n historiese feit dat die regte en vryhede van ‘n volk die beste beskerm word deur selfregering.

‘n Multi-diverse samelewing bied geen beskerming van patriotisme, eiewaarde of groepsregte nie. Inteendeel ‘n veelrassige bestel is uiteraard antagonisties teenoor gelowe, eiesoortigheid en volksgeoriënteerdheid. Ploralisme is ‘n teelaarde vir vir haat, struweling en konfrontasie.

In die “Nuwe Suid Afrika” word die Afrikaner “lewendig” begrawe omdat ons géén effektiewe inspraak het op politieke gebied as gevolg van ‘n getalle oorwig wat neerkom op swart dominasie.

Integrasie is ‘n soort imperialisme wat ‘n volk aan flarde skeur en vernietig! Nasionalisme plaas menslike verskille, vermoëns en ingesteldheid in die regte perspektief. ‘n Reënboognasie is ‘n onwerklikheid omdat jy nie tegerlyke tyd ‘n Afrikaner, Zoeloe, Indiër of Kleurling kan wees nie. Godsgeskapenheid is ‘n onveranderlike. Juis vir hierdie rede is die Europese Unie besig om uitmekaar te skeur en ‘n herlewing van nasionalisme plaasvind regoor die hele wêreld.

Nasionalisme is ‘n saniteerder vir die mislukte ploralistiese Westerse wêreld. Die Oosterse “inval” in Europa het ‘n nugterheid by regerings gebring wat eiesoortigheid onderstreep. ‘n Ongeskrewe wetmatigheid waaroor dr. NasionalismeH.F.Verwoerd die wêreld by herhaling probeer opvoed het en waarvoor hulle horende doof en siende blind gebly het, totdat hulle nou daaraan blootgestel word! Die huigelagtigheid van hulle “politieke korrektheid” is nou ontbloot as doelgerigte manipulasie van waarheid en werklikheid.

Kort gestel. Nasionalisme het te make met met Volkshigiëne, net soos sosiale distansieëring ‘n impak het op die gevaar van die Coronavirus. Só is Nasionalisme die vrywaring van politieke verminking en uiteindelike dood!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie