1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696473

Besoekers aanlyn

Ons het 22 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NET DIE REGSE POLITIEK AGEER TEEN HIERDIE ONREGVERDIGE EN DISPROPORSIONELE MAATREËL

VLAAMS BELANG BESTUURSLID MNR. JAMIE KERREMANS VAN DIE AFDELING BEVEREN: "NA MY SIENING WORD HIERDIE SKOLIERE GROOT ONREG AANGEDOEN"

In ons vorige artikel het ons mej. Vasterman aan die woord gelaat wat, soos u sal kan herinner 2019 10 25 1net vanweë die feit dat sy geweier het 'n moslemse 'gebedshuis' binne te gaan en buitendien dit ook nog gewaag het om na 'n week 'blatant' lid te word van die Vlaams Belang in haar stad, 'n andere skool het moes soek. Nav. van die vraaggesprek het ons 'n insiggewende vraaggesprek gehad met mnr. Jamie Kerremans, wat 'n bestuurslid is van reeds genoemde politieke party.

"Meneer Kerremans, zou u voordat we aanvangen met het vraaggesprek iets over u zelf willen delen met de lezers en lezeressen?"

"Ik ben 46 jaar en geboren en getogen in Beveren Waas (een gemeente gelegen in Oost Vlaanderen tussen de grootsteden Antwerpen en Sint Niklaas). Reeds op zeer jonge leeftijd kwam ik door mijn vader en grootvader in aanraking met het Vlaams Nationalisme, zij richten samen met nog enkel mensen het Vlaams Blok op in Beveren. Op 11 jarige leeftijd trad ik toe tot het VNJ(Vlaams Nationaal Jeugdverbond). Op mijn 16de werd ik lid van VBJ(toen nog Vlaams Blok Jongeren) en trad ik toe tot het bestuur van de afdeling Beveren, waar ik tot op heden nog steeds deel van uitmaak. Van 2000 tot 2006 was ik OCMW raadslid voor onze partij in Beveren".

"Uit hoeveel gemeenteraadsleden bestaat de fractie in uw stad en wat zijn hun namen en functies?"

"In 2006 bestond onze fractie uit 9 gemeenteraadsleden, maar door een terugval van de partij in 2012 en de sterke opkomst van N-VA werden we toen herleid tot 2 raadsleden. Ons doel was met de verkiezingen van oktober 2018 dan ook om opnieuw vooruitgang te boeken, en dat is ons gelukt. Meer zelfs, we hebben onze fractie kunnen verdubbelen. Onze fractie bestaat momenteel uit 4 gemeenteraadsleden: te weten André Buyl, Marijke De Graef, Katleen De Schepper en Björn Vaerenbergh) en één lid Jozef Schelfhout zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Bij deze Sociale Dienst worden o.a beslissingen genomen over wie recht heeft op geldelijke steun van de gemeente".

De voltallige gemeenteraad in Beveren bestaat uit 35 gemeenteraadsleden:

13 leden CD&V
10 leden N-VA
4 leden Vlaams Belang
3 leden Groen
2 leden SP.a
2 leden Beveren 2020 (lokale lijst)
1 lid Open VLD

CD&V staat voor Christen-Democratisch & Vlaams maar de vlag dekt geenszins de lading. De N-VA kunt u beschouwen als een nationalistische partij maar dan wel een zwakkere uitvoering dan Vlaams Belang. De afkortin2019 10 25 2g staat voor Nieuwe Vlaamse Alliantie. Dan onze partij. Vervolgens zowel Groen en SP.a (Socialistische Partij anders) die beiden tot het linkse politieke spectrum mogen worden gerekend, Beveren 2020 is.alleen een politieke beweging die je als neutraal zou kunnen typeren, en tenslotte de liberalen van Open VLD. Saillant detail is dat ze zich eerst gewoon VLD noemden. Dat woordje Open hebben ze erbij gezet om zo te tonen dat ze voor iedereen open staan".

"U zei ons dat uw taken binnen het Beverse afdelingsbestuur bestaan uit organiseren en propaganda bedrijven en dat dit inhoud dat u zo'n beetje de leiding bij acties of activiteiten op u neemt. Kunt dit nog wat concreter maken?"

"Wel laat ons zeggen dat ik me vooral op een positieve manier wil inzetten voor onze partij. Wat organisatie betreft kan dit gaan van protestacties tijdens de gemeenteraad of manifestaties. Propaganda bedrijven gebeurt op allerlei manieren. Je hebt enerzijds de sociale media, iets waar onze partij momenteel de grootste in is op Facebook, het gaat makkelijk en je bereikt er heel veel mensen mee en bovendien is het goedkoop. Tijdens verkiezingsperiodes gaan we dan ook nog de straat op, markt bezoeken, affiches plakken, folders bedelen…enz. Waar ik me ook nog mee bezighoud is de uitbouw van de Vlaams Belang Jongeren binnen onze afdeling. Sedert het Dries Van Langenhove effect binnen onze partij is de Vlaamse jeugd zich meer voor Vlaams Belang beginnen interesseren en daar moeten we gebruik van maken om jongeren aan te trekken, want zij zijn immers de toekomst".

"Dan zouden we het willen hebben over dat Gemeentelijk Technisch Instituut en de sanctie die de onderwijzeres heeft genomen tegen mejuffrouw Vasterman. Wat kunt u ons hierover vertellen?"

"Wel wat daar gebeurd is tart alle verbeelding. Ik heb vrij snel zelf contact gezocht met mejuffrouw 2019 10 25 3Vasterman om haar verhaal te horen en te zien wat we eventueel konden doen. Ieder heeft het recht op een eigen mening, en als een 16-jarig meisje niet wil binnen stappen in een moskee moet men dit respecteren. Zelfs medeleerlingen die zelf moslim zijn gaven haar hierin gelijk. Men verplicht toch ook geen moslims om binnen te stappen in een Katholieke kerk? Maar persoonlijk denk ik dat er andere factoren meespeelden. U moet weten dat er naar aanleiding van de verkiezingen van 18 mei, enkele weken daarvoor een politiek debat is doorgegaan op deze school waarbij de leerlingen achteraf zelf mochten stemmen. Het Vlaams Belang behaalde er een score van bijna 30%. Iets waar men heel hard van geschrokken is. En dat is volgens mij de reden waarom men haar zo hard heeft aangepakt. Men wou een voorbeeld stellen naar de andere leerlingen toe".

"Dit lijkt ons je reinste discriminatie. Kunt u als Vlaams Belang iets voor haar betekenen en dan meer op het juridische vlak?"

"Of wij op juridisch vlak iets voor haar kunnen betekenen weet ik niet echt. Wat ik wel heb aangeraden is om klacht in te dienen bij het Ministerie van Onderwijs. Verder zullen wij haar altijd blijven steunen en zullen wij indien nodig en mogelijk, de nodige stappen ondernemen".

"Zijn u meer gevallen bekend dat leerlingen, omdat ze weigeren zo'n 'gebedshuis' binnen te willen gaan van school worden gestuurd?"

"Wel ze waren met twee, maar de andere leerling heeft zich teruggetrokken en zich zelfs afgezet tegen reeds genoemde mejuffrouw. Er zijn ons verder geen gevallen bekend, maar wij volgen dit natuurlijk verder op".

"Heeft u dit onderwerp op de agenda geplaatst van de gemeenteraad en zo ja is dit al behandeld?"

"Dit punt is nog niet op de agenda geplaatst geweest, maar we denken er wel aan dit te doen, maar dat vergt uiteraard een goede voorbereiding".

"Mejuffrouw Vasterman toonde zich zeer enthousiast over de afdeling Beveren en voelde zich gesteund. Ze gaf op haar beurt aan Vlaams Belang ook te willen steunen en verder te willen geraken in de partij. Zou dit kunnen betekenen dat ze wellicht als jongste lid op een kieslijst zou kunnen komen bij de volgende verkiezingen?"

"Onze afdeling is zeer vereerd met de toetreding van mejuffrouw Vasterman en haar interesse in onze partij.

Wij denken er dan ook aan om haar op te nemen binnen het afdelingsbestuur van Vlaams Belang Jongeren.. En er is inderdaad al over gesproken om haar bij de volgende verkiezingen op onze lijst te zetten. De jeugd is immers de toekomst!"

"Om een ander onderwerp aan te snijden. U vertrouwde ons toe dat uw afdeling flink aan de weg timmert om de islamisering en de ongebreidelde toestroom van zogenaamde vluchtelingen tegen te staan. Kunt u wat voorbeelden noemen hoe zo iets in z'n werk gaat en welke acties er al op touw zijn gezet?"

"Enkele weken geleden heeft de gemeente bekendgemaakt dat er een asielcentrum komt voor 120 asielzoekers. Dit is in het oude belastingkantoor, vlak in het centrum en tegenover het 2019 10 25 4treinstation. Voor ons is dit een brug te ver. Wat met de overlast, de veiligheid, en noem maar op? De mensen uit de buurt lieten ons weten dat ze dit helemaal niet zien zitten. Onze partij heeft hiertegen op dinsdag 24 september een statische manifestatie gehouden met zo’n 250 betogers aan het gemeentehuis, net voor de gemeenteraad. Dit was voor ons een onverhoopt succes daar we dit alles op enkele dagen tijd moesten organiseren. De gemeente verbergt zich achter het feit dat het hier om een overheidsgebouw gaat en zij zelf geen inspraak heeft, maar misschien had onze burgemeester wel advies aan zijn raadsleden kunnen vragen en eventueel een negatief advies kunnen geven aan de overheid hierover. Enkele kilometers verderop in Sint NIklaas is er in een oude legerkazerne ook al een asielopvang waar ongeveer 500 asielzoekers verblijven. Regelmatig vernemen we dat er vechtpartijen, diefstal of andere ongeregeldheden plaatsvinden. Toekomstige acties zullen derhalve mogelijk nog volgen van onze partij".

"U zei ons dat u ,buiten uw functie als bestuurslid voor het Vlaams Belang Beveren, ook actief bent voor Voorpost. Kunt u hier iets meer over vertellen?"

Sedert enkele maanden heb ik me ook actief aangesloten bij Voorpost. Heel veel kan ik hier niet over vertellen, maar wat me wel meteen is opgevallen is de kameraadschap die er heerst. En zoals u wellicht weet is Voorpost ook een Vlaams Nationalistische organisatie waar actie voeren een van de voornaamste taken is".

"Valt dit met elkaar te combineren qua werkzaamheden?"

"Dit valt uiteraard goed te combineren, soms valt er wel eens iets samen, maar dan moet je kiezen tussen wat er op dat ogenblik het belangrijkst is".

"Wat denk u dat er zou moeten gebeuren om de islamisering en regenboognatie voorgoed tot het verleden te laten behoren?"

"Allereerst moet men de Europese grenzen sluiten en een migratiestop toepassen. Men moet de bouw en subsidiëring van moskeeën stoppen, ook Islamscholen moeten verboden worden. Remigratie is ook een oplossing, het permanent terugsturen naar het geboorteland. Dit kan perfect als bijvoorbeeld de politieke situatie in het geboorteland weer is verbeterd en veiliger is geworden om terug te keren. Dit kan ook om economische redenen door geen werk te vinden in het emigratieland. Maar zoals het nu gaat in dit land zie ik er niet direct enige verbetering in komen. Door de Turkse inval in het noordoosten van Syrië vreest men een nieuwe vluchtelingenstroom. Landen als Hongarije, Polen en Tsjechië pakken deze problemen veel beter aan. In Hongarije bewaakt men de grens en komt er geen enkele vluchteling meer binnen. Dit zou men over gans Europa moeten toepassen. Naar mijn mening worden vluchtelingen beter opgevangen in buurlanden van hun land van herkomst, dit eventueel met een beperkte financiële steun uit Europa".

"Het merendeel van deze vluchtelingen die dan wel of niet uit economische motieven naar België en Nederland komen is afkomstig uit islamitische landen. Men zou dus denken dat er veel dichter bij huis opvang geregeld zou kunnen worden door hun eigen 'broeders en zusters'. Wat zou de reden zijn dat juist deze landen weigeren om moslims op te vangen?"

"Ik denk wel dat er landen zijn die deze vluchtelingen willen opvangen, maar dat ze misschien de middelen niet hebben. Uit gesprekken met vluchtelingen in Turkije en Libanon blijkt dat bijna alle vluchtelingen naar Duitsland, Zweden, Nederland of België willen. Dit zogezegd om een betere toekomst op te bouwen, omdat de sociale voorzieningen er goed zijn, omdat ze er maandelijks een toelage krijgen en een woning ter beschikking krijgen en ook omdat ze kans maken op een West-Europees paspoort. Wat ook meespeelt is natuurlijk dat West-Europa zelf heeft gezegd dat ze welkom zijn…"..

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite".

"Graag gedaan!"

ns: Lees ook asb. by: https://beveren.vlaamsbelang.org/en/site/home

https://www.facebook.com/groups/266679543433373/

https://en.wikipedia.org/wiki/Beveren

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie