1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696626

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE DINGE WAT ONS BEDINK

BybelFil. 4:1-9

Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. (:8).

Ons onderskat meermale die uitwerking van ons gedagtes op ons menswees, op ons lewens. Is dit nie so dat die dinge wat ons gedurigdeur bedink eindelik die begeertes van ons hart sal vorm nie? En dat dit wat ons in ons binneste koester weer uiteindelik n groot invloed op ons optrede en dade het nie? God het immers vir Petrus daarop gewys dat hy verkeerd optree omdat sy gedagtes nie suiwer was nie. Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. (Matt. 16:23).

Ons sal maar versigtig wees om vir Petrus te kritiseer, omdat ons ewe maklik in dieselfde strik trap. Dink maar hoe gereeld ons op n sekere wyse optree omdat ons dink aan dit wat mense van ons sal dink en sê eerder as om te dink wat God se reaksie daarop of gedagte daarvan sal wees. En so doen ons menigmaal dinge om ander mense te beïndruk en stel dalk vir God in hierdie proses teleur. Ons oortree dalk die wet van God net om mense in die proses te probeer beïndruk. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink, is die lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. (Rom. 8:5-7).

Ek sal u dalk skok as ek sê dat u God nie kan behaag indien u gedagtes nie reg is nie. Indien u gedagtes geheel gevul is met vleeslike dinge sal die woorde van Rom. 8:8 u ontnugter. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;. Ons sien in ons tyd hoedat menig valse profete allerhande ketterye verkondig omdat hulle gedagtes klaarblyklik nie besig is om die geestelike dinge van God te bedink nie, maar eerder koester hulle allerhande aardse en vleeslike gedagtes. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande; want hulle bedink aardse dinge. (Fil. 3:18&19). Ons lees in Spreuke dat ons alreeds voor God skuldig staan wanneer ons die kwaad oordink en dit koester in plaas daarvan om dit in ons gedagtes te bestry. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. (Spr. 16:30). Dit stem tog ooreen met dit wat Jesus Christus leer in Matt. 5:28:Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Ons lees in verskeie gedeeltes in die Woord van God se afkeur van verkeerde gedagtes. Ons lees so vroeg as in die tyd van die sondvloed alreeds hieroor. Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, (Gén. 6:5). En soos wat God die slegte versinsels van die mens voor die sondvloed gesien en uitgewys het, het Hy dit ook in die tyd van Eségiël gedoen. Toe sê Hy vir my: Mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink en slegte raad gee in hierdie stad, (Eség. 11:2). God beveel ook die profeet Sagaría om Sy volk te vermaan om nie verkeerde gedagtes te koester nie. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie. (Sag. 7:10).

Ons leer daarenteen in 2 Kor. 10:5 dat ons eerder veronderstel is om elke gedagte gevange te neem tot die gehoorsaamheid in Christus. terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, En verder vermaan Paulus nie alleen die Filippense nie, maar ook die Kolossense om ag te gee op die dinge wat hulle bedink. AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. (Kol. 3:1&2).

Ek en u moet dalk voortaan meer ag slaan op die dinge wat ons bedink aangesien God nie alleen dit wat ons doen en dit wat ons sê, beoordeel nie, maar ook die dinge wat ons bedink. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. (Heb. 4:12).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie