1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696539

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WATTER WAARDE HET KRITIEK TEEN ‘N SWART REGIME?

Tier byt skoonmaker in sy hokWat baat dit jou om kritiek uit te spreek teen die vier Bengaalse tiere wat hulle hanteerder na soveel jare bespring en verskeur? Sou sulke kritiek daarin kon slaag om die tiere tot ander insig te bring? Anders gestel. Sou kritiek teenoor die hanteerder hom daarvan weerhou om saam met die tiere in dieselfde omheining in te gaan ten einde hulle, teen hulle natuurlike aard te oorreed, of liewer op “beskaafde wyse” hulle te intimideer om toertjies uit te voer wat vir hom geld in die sak besorg?

Die antwoord uit ervaring en getuienis vanuit die geskiedenis is telkens nee! Diie vraag is dan, waarom telkens die teendeel? Waarom steur die mens hom nie aan feitelikhede nie? Waarom poog die mens konstand om die natuurlikheid te verander na dit wat anders is? Wat poog sulke mense om te bewys?

Kyk ons na beginsels en beleidsrigtings wat oor eeue beproef is om staatkundige stelsels in praktyk te stel wat pas by verskillende kulture se behoeftes, dan vind ons dieselfde dryfveer by die Kommunis, die Imperialis, die Liberalis, die Sosialis en veral die Humanis. Hulle poog konstant om die natuurlike te verander en op “beskaafde wyse” met uitoorlê taktiek wat uiteindelik deur gemanipuleerde wetgewing dwang uitoefen, die onnatuurlike te bereik. Die dryfveer? Telkens materiële voordeel ten koste van die persoon, instansie, volk en land waar hierdie praktyk gevolg word.

Maar wat is die uiteindelike gevolg? Op die een of ander stadium verskeur die tier die hanteerder! Wat baat dit dus om die swart regime te kritiseer oor korrupsie, diefstal, moord, verkragting, leuens, wanpraktyke, onvermoë, en so voort? Wat vir ons reg is, is vir hulle verkeerd en andersom! Hulle verwysingsraamwerk verskil van ons s’n. Hulle aard verskil van ons aard. Hulle kultuur en taal verskil van ons kultuur en taal. Hulle voorkoms verskil van ons voorkoms. Hoe kan mense probeer voorgee dat ons gelyk is terwyl alles daarop dui dat ons nie is nie?

Vreedsame naasbestaan is onmoontlik binne dieselfde hok waarin die magte en hulle volgelinge ons ingedwing het! Dit is sigbaar in elke fasset van die lewe waarin Afriforum, die ATKV, die kerke, die staat , die landbou, die ekonomie die simptome van verval en vernietiging probeer hokslaan! Die oplossing setel in die herstel van die oorsaak! Nie die bemoeienis met die simptome wat veroorsaak is deur die oorsaak nie. Herstel van die probleem wat ontstaan het asgevolg van die verandering van die natuurlike na die onnatuurlike is bloot tydelik en sal altyd weer voorkom totdat die natuurlike weer hestel is! Bly uit die Tier se hok uit!!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie