1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691363

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PRAAT MET DIE HERE

BybelLukas 18:1-8

EN Hy het ook aan hulle n gelykenis vertel met die oog daarop dat n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,   (:1)

Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind? (:7&8).

Ek wonder hoeveel mense besef waarlik wat die waarde van gebed is. Ons het mos só besig geraak in ons lewens dat daar nie meer tyd vir gebed is nie. Daar is nie tyd vir gesonde kommunikasie nie nie met mekaar nie en ook nie met God nie. En dit terwyl ek my tyd verspil op allerhande sosiale platforms waar weinig sterk verhoudings gebou word.

Die meeste van ons weet dat goeie kommunikasie die sleutel tot gesonde verhoudings is. n Gebrek aan kommunikasie lei dikwels daartoe dat twee of meer partye van mekaar vervreemd raak. Dink maar aan daardie mense wat op n stadium u beste vriende was. En nadat julle dalk d.m.v. afstand van mekaar verwyder geraak het, het die verhouding ook verswak. Daar was aanvanklik die beste voornemens om goeie kontak te behou en dan was daar ook baie oproepe en boodskappe heen-en-weer. Maar namate die tyd aanstap, het hierdie kommunikasie ook later afgeneem tot op die punt waar n mens eintlik maar net van mekaar weet, maar mekaar nie meer regtig ken nie.

Die Here benadruk vir ons die belangrikheid van gebed deur die gelykenis uit Lukas 18. Hy leer ons hierin dat ons in die gebed moet volhard selfs in tye wanneer dit vir ons voel asof God nie op ons gebede ag gee nie. ...met die oog daarop dat n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. (:1).

Wanneer ons bid, het ons geleentheid om ons hart voor die Almagtige God, die Skepper van hemel en aarde, uit te stort.  Dit is eintlik ondenkbaar dat God, hierdie Verhewe Wese, ag gee op die roepstem van die nietige mensekinders. En tog is dit wat die Woord ons leer. Tewens, ons leer dat dit vir God aangenaam is wanneer ons in opregtheid bid wanneer ons met Hom wil praat. ...maar die gebed van die opregtes is Hom welgevallig. (Spr. 15:8).

Ons moet dalk vanoggend in alle eerlikheid erken dat ons nie hierdie gawe van gebed na behore waardeer en benut nie. Daar is talle mense wat glad nie bid nie, omdat hulle dalk voel dat God nie luister nie. Daar is dalk nog meer mense wat bid, maar nie met n opregte hart nie eerder maar n rympie wat uit gewoonte geprewel word. Daar is min mense wat met n opregte hart deur gebed tot God nader om hul harte en lewens met Hom te deel. Gebed word veel eerder net ingespan as daar nood in ons lewens is.

Indien ons n gesonde verhouding met God wil handhaaf, moet ons ook n gesonde gebedslewe volg. Daardie kommunikasie tussen myself en God sal tot n gesonde verhouding tussen my en Hom bydra. Wanneer ek my probleme en hartseer met God bespreek, is dit n bevestiging dat ek Hom daarmee vertrou. Wanneer ek my blydskap met Hom deel, is dit bevestigend dat ek Hom liefhet. Wanneer ek Hom in my gebede dank, is dit bevestigend dat ek Hom eer.

Die gelykenis in Lukas 18 eindig met n vraag ...sal Hy wel die geloof op die aarde vind? Sal die Seun van die mens mense vind wat nog in Hom glo? Sal Hy mense vind wat glo dat Hy hulle kan help en red en daarom na Hom gaan in gebed? Sal Hy mense vind wat glo dat Hy kan troos en daarom na Hom gaan in gebed? Sal Hy mense vind wat glo dat Hy waardig is om aanbid en gedank te word en daarom na Hom gaan in gebed? Sal Hy mense vind wat nog in God glo en daarom na Hom gaan in gebed? Sal Hy mense vind wat Hom waarlik só liefhet dat hulle n brandende begeerte het om met Hom te praat en daarom na Hom gaan in gebed?

Ons sien maklik al die probleme en verkeerde dinge in die lewe raak, maar hoe dikwels bid ons daaroor? Ons spandeer dalk in enige gegewe dag meer tyd daaraan om oor probleme in hierdie wêreld te kla as wat ons in gebed deurbring. Is ons nie as diensknegte van God veronderstel om hierdie dinge in gebed na Hom te neem nie? En dan wonder ons waarom daar soveel verkeerdheid in hierdie wêreld is. ...Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. (Jak. 4:2).

Ons lewens, en ook die wêreld rondom ons, sal dalk heelwat anders daaruit sien as ons die opdrag van God uit Lukas 18 beter ter harte neem. Hierdie opdrag wat Hy so uitdruklik aan ons stel. Bid sonder ophou. (1 Thes. 5:17). Waak en bid altyddeur, ... (Luk. 21:36). ...volhard in die gebed. (Rom. 12:12). terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, ... (Efés. 6:18). Ons wat almal so graag n verskil aan hierdie wêreld wil maak moet dalk leer dat ons n groter verskil gaan maak wanneer ons meer gereeld met die Skepper van hierdie wêreld in gesprek tree.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie