1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691419

Besoekers aanlyn

Ons het 48 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SUKSESVOLLE PROTES TEEN NUWE MOSKEE IN NIJMEGEN

Nijmegen Rechtsaf Stop Diyanet moskee actie2MNR. MICHEL VAN DE BERGH: "NÓG MEER INVLOED VANUIT TURKYE BEVORDER DIE ISLAMISERING"

 

Op Dinsdag 21 Augustus het die aksiegroep Nijmegen Rechtsaf 'n suksesvolle protes gehou teen die sg. 'lang arm' van die Turkse Pres. Erdogan. Op baniere wat opgehang was bo bruê tussen die treinstasie Nijmegen-Goffert en die Shell petrolstasie het hulle die beïnvloeding van Diyanet gehekel en die bou van 'n nuwe moskee wat op die Jonkerbosplein daar moet kom aan die kaak gestel. Nav. die protes sal ons mnr. Michel van de Bergh vrae stel oor wat aangaan in sy stad.

 

 

"Meneer van de Bergh, voordat we het recente protest bespreken, willen we u vragen of het bericht juist is dat u in maart van dit jaar alle politieke partijen heeft opgeroepen om stelling te nemen tegen de nieuw te bouwen moskee en, wat ook belangrijk is hoe er gereageerd werd op uw pleidooi?"

"Dat klopt. We hebben naar alle politieke partijen van de Nijmeegse gemeente raad (inclusief Burgemeester en Wethouders) een brand- en protestbrief gestuurd, met 37 referenties, met de onderbouwde redenen waarom wij deze grote Turkse staatsmoskee op Nijmeegs grondgebied niet zien zitten. Hierop is niet inhoudelijk op gereageerd.”

 

"Erkende en onderkende men dat de Turkse moskeeën aangestuurd worden door die godsdienstinstantie?"

 

"We hebben een gesprek gehad met de politieke partijen D66 en GroenLinks hierover. Beide partij-vertegenwoordigers erkenden dat Diyanet geen frisse club is. Verder werd er niet of nauwelijks ingegaan op de argumenten in onze protest- en informatiebrief. Van de liberale VVD hebben wij nog per e-mail vernomen dat zij, net als Nijmegen Rechtsaf, tegen deze Diyanet moskee zijn in Nijmegen.”

Nijmegen Rechtsaf Stop Diyanet moskee actie 3

"Dan willen we het hebben over de actie van 21 augustus. Kunt u de lezers vertellen hoe dit in z'n werk ging?"

 

"Wij verzamelden ons om 6 uur ’s ochtends met zo’n 12 activisten, waaronder ook mede-activisten van het landelijke Identitair Verzet. We werkten in groepjes van 3, en elk groepje had z’n eigen taak en actiegebied in de directe omgeving van de plaats waar de Turkse mega moskee zou moeten komen te staan. Om 7 uur was ca. 1 vierkante kilometer van het terrein volgehangen en beplakt met posters, borden en 2 grote spandoeken van elk 7 meter lang hingen boven de doorgaande weg aldaar.

Opvallend was dat binnen no-time een viertal politieauto’s en een politiebusje ter plaatse kwamen, wij ons moesten legitimeren, spandoeken etc. door hen werden verwijderd en ikzelf mee moest naar het politiebureau voor enkele uren.

Was de politie maar net zou voortvarend geweest toen er begin dit jaar zo veel grove overvallen waren bij pinautomaten in een bepaalde buurt van Nijmegen, waar Nijmegen Rechtsaf wekenlang ’s avonds in het donker de wacht heeft gehouden (zie eerder artikel in jullie blad hierover). Overigens zijn er voor zover wij weten na onze actie geen pinautomaat overvallen meer geweest. Jammerlijk werd deze publieksvriendelijke actie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing (maart 2018) door linkse politieke partijen gebruikt/misbruikt om ons weg te zetten als “extreemrechtse in het donker geklede figuren”, waar de burgemeester voorheen nog ons burgerinitiatief toejuichte.”

 

"Was dit al lang van te voren bedacht en zo ja wanneer kreeg dit plan vorm?"

 

Wij hadden als Nijmegen Rechtsaf al aangegeven dat, als er geen inhoudelijk antwoord zou komen vanuit de gemeente Nijmegen op onze brief, er verdere acties op openbaar terrein zouden volgen” .

Nijmegen Rechtsaf Stop Diyanet moskee actie 4

 

"Klopt het dat u geen toestemming had gevraagd voor deze actie en zo ja waarom heeft Nijmegen Rechtsaf dit niet gedaan. Er bestaat immers het recht om te mogen demonstreren?"

 

"In principe is geen toestemming nodig voor een flyeractie. Het niet vooraf melden is mede gedaan voor het verrassingseffect (‘pop-up acties’) om te voorkomen dat wij voortijdig zouden worden tegengehouden om onze zorgen te uiten - en Nijmegenaren te informeren - over de aanstaande Diyanet moskee en de gevolgen daarvan. Ook het ontlopen van extreem-linkse tegenstanders (zoals Antifa) speelde hierbij een rol, zodat wij onze boodschap netjes en duidelijk over konden brengen.”

 

In 2015 en 2016 protesteerden bezorgde buurt- en wijkbewoners al tegen de moskee die aan het Jonkerbosplein moet verrijzen. Is het u bekend of de gemeenteraad hier iets mee heeft gedaan.?"

 

"Nee, daarvan is mij niets bekend.”

 

"Meneer Willy Riep, een van de bekommerde buurtbewoners haalde in oktober 2015 meer dan tweeduizend handtekeningen op tegen de bouw van dat 'gebedshuis'. Heeft dit nog iets opgeleverd?"

 

"Zover wij weten zijn die handtekeningen nooit officieel op het juiste punt ingeleverd. Verder werd dit goede initiatief door de gemeenteraad inclusief Burgemeester & Wethouders ‘gewoon’ genegeerd.”

 

"We hebben begrepen dat hij pleitte voor een alternatieve plek voor die moskee ver buiten het centrum op industrietrein Bijsterhuizen maar dat de raad dit afgewezen heeft. Wat voerde men als argument aan voor deze afwijzing?"

 

"Er waren meerdere alternatieven, maar de toenmalige - en ook weer huidige - Socialistische Partij (SP)-wethouder ‘Wonen’ die hierover gaat, wilde deze barak voor de soldaten van Erdogan “midden in de samenleving” gesitueerd hebben.”

 

 

"In Oostenrijk en Italië wil men dat de daar gevestigde 'gebedshuizen' en islamitische stichtingen en organisaties transparant zijn wat betreft de geldstromen en financiers en indien ze hier niet aan wensen te voldoen gesloten dienen te worden. Hoe denkt u over deze maatregelen en zou het ook toepasbaar zijn in Nederland?"

 

"De Nijmeegse fracties hebben deze eis ook gesteld. Echter, door verschillende constructies en leningen bij o.a. ‘Islamitische Stichting Nederland (ISN)’ die weer valt onder Diyanet, is dit te omzeilen en dus niet inzichtelijk genoeg. Bij de eerste miljoen euro wordt de rest van het benodigde geld aangevuld met ‘leningen’.

Wij hebben over o.a. de financiële kant van deze zaak een Wob-verzoek (= Wet Openbaarheid Bestuur, waarbij een overheid wordt gedwongen tot openheid van zaken betreffende een bepaald onderwerp) ingediend bij de gemeente, maar hier een volstrekt nietszeggend vooruitgeschoven antwoord op ontvangen.”

 

"Zou de invloed van zoiets als Diyanet dan ook aan banden gelegd kunnen worden?"

 

"Niet met alleen financiële eisen. Iedereen die daar komt te werken is automatisch Turks ambtenaar en dat geldt ook voor de imam), aangesteld via Erdogan/Ankara, lees: loyaal aan Turkije anno nu. De vrijdagmiddag preken worden elke week direct vanuit Ankara naar de inmiddels al 146(!) Diyanet staatsmoskeeën in Nederland gestuurd. De preken worden geschreven door het Turkse ministerie van Religieuze Zaken!

Onlangs nog werd in al deze moskeeën in Europa de oorlog tegen de Koerden verheerlijkt. Eerder liepen er kinderen in legerkostuums rond en ontdekte de Belgische en Duitse Justitie dat er werd gespioneerd om zo tegenstanders van Erdogan in genoemde landen te kunnen te traceren. Hier is dan ook veel meer aan de hand, waar zowel lokale, landelijke als EU-politici voor wegkijken: harde indoctrinatie van gelovigen met Turkse wortels. Ik zwijg dan nog maar over de nodige extreemrechtse islamofascistische Grijze Wolven in West-Europa.

In ons Wob-verzoek zegde de gemeente ons toe in te grijpen wanneer er haatpreken zouden worden verkondigd in de nieuwe Diyanet mega moskee; toen wij vervolgens aan burgemeester Bruls vroegen hoe hij dat dan zou controleren, werd het ijzingwekkend stil en de toon in die brief onprettig. Burgemeester Bruls had, zo schreef hij, “geen behoefte om met ons hierover in gesprek te gaan”.

 

"We willen u wederom hartelijk danken voor dit vraaggesprek en we wensen u heel veel succes om de islamisering een halt toe te roepen".

 

“Heel graag gedaan. Nijmegen Rechtsaf draagt de blanke Boeren in Zuid Afrika een warm hart toe en houdt de moeilijke situatie daar nauwlettend in de gaten.

In onze stad vormen wij een tegenwicht van het linkse Nijmegen (hierbij zijn inbegrepen het overgrote deel van B&W en gemeenteraad). Ons gaat het erom om het brede publiek eerlijk, duidelijk en transparant te informeren daar waar de gemeente Nijmegen dit nalaat.”

 

 

 

Lees ook asb by:

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmegen-rechtsaf-houdt-actie-tegen-moskee-in-de-stad-politie-grijpt-in~a1376b0b/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie