1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691402

Besoekers aanlyn

Ons het 53 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

MNR. ROELOF BISSCHOP:"NEDERLAND KAN LEER VAN HONGARYE"

"HIERDIE LAND HEG DIE CHRISTELIKE BEGINSELS AAN"

Roelof Bisschop op de foto met leden van de coalitie op het balkon van het Hongaarse Parlementsgebouw

 

 

Van 9 Julie tot 12 Julie het 'n afvaardiging van die Staatkundige Gereformeerde Party 'n besoek gebring aan Hongarye. Hulle het oa. sowel lede van die opposisie as lede van die regerende Fidesz party van premier Victor Orbán ontmoet. Ook was hulle gaste in 'n christelike skool. Ons sal mnr. Roelof Bisschop vrae stel oor hierdie reis en vir welke doel hy dit gemaak het.

 

"Meneer Bisschop om maar met de eerste vraag te beginnen. Met welk doel heeft u deze reis gemaakt?"

 

"We brachten in de eerste plaats een bezoek aan Hongarije om ons te verdiepen in de manier waarop het land omgaat met asielzoekers en vluchtelingen. Hongarije was veel in het nieuws vanwege het hek dat gebouwd is op de Hongaars-Servische grens. Met dat hek voorkomt Hongarije dat migranten ongelimiteerd Europa kunnen binnenkomen. Daarnaast wilden we in gesprek met de Joodse gemeenschap over Jodenhaat in Europa, een groot punt van zorg voor de SGP. Ook het christelijk onderwijs is één van onze speerpunten, daarom zijn we blij dat we in een reformatorische school in Hongarije konden bezoeken".

 

"U heeft zowel gesproken met leden van de oppositie als met leden van de regerende Fidesz partij. Waren deze van formele- of informele aard? En waar is zoal over van gedachten gewisseld?"

 

"De gesprekken vonden plaats in het parlement van Hongarije, een indrukwekkend gebouw waar we ook een rondleiding kregen. We werden eerst ontvangen door leden van de oppositie. Zij vertelden ons dat zij zich zorgen maken over de persvrijheid in Hongarije en over hun moeilijke positie ten opzichte van de regeringspartijen. De regering bestaat uit twee partijen: de Hongaarse Burgerunie (Fidesz), met als leider Viktor Orbán, en de Christendemocratische Volkspartij (KDNP). Samen beschikken zij over 133 zetels in het parlement, dat is precies tweederde deel van de 199 zetels. Daardoor kan de regering grondwetswijzigingen doorvoeren zonder steun van de oppositie. Na het gesprek met de oppositie hebben we geluncht met vertegenwoordigers van Fidesz en de KDNP. Met hen spraken we over de Europese Unie, over christelijke normen en waarden, over het christelijk onderwijs en over migratiepolitiek".

Roelof Bisschop rondleiding op de Reformed High School in Szentendre

 

"Het zal u deugd hebben gedaan dat de Hongaarse overheid het gezin echt nog als de hoeksteen van de samenleving ziet. Is het nu ook zo dat een gezin bevooroordeeld wordt ten opzichte van alleenstaanden?"

 

"Het deed ons inderdaad goed om te zien dat het gezin in de ogen van de Hongaarse regering een belangrijke plaats in de samenleving inneemt. Dat is ook de overtuiging van de SGP. In Nederland pleiten wij daarom voor een verhoging van de kinderbijslag, maar ook voor een extra bedrag bij de geboorte van het eerste kind, omdat ouders op dat moment vaak hoge kosten moeten maken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een kinderwagen. De Hongaarse regering komt gezinnen tegemoet via het belastingstelsel. Ouders met veel kinderen hoeven veel minder belastingen te betalen dan alleenstaanden. De regering stimuleert daarnaast huwelijken en probeert abortus en echtscheiding zoveel mogelijk te ontmoedigen". 

 

"Merkte u dat er nog meer raakvlakken waren wat betreft het beleid dat de Staatkundig Gereformeerde Partij voorstaat en de partij van premier Orbán?"

 

"Als het gaat om het pro-life en pro-family beleid van de Hongaarse regering dan merken we inderdaad dat we veel raakvlakken hebben. Dat geldt overigens ook voor de vrijheid van onderwijs. Ook christelijke scholen in Hongarije worden gefinancierd door de overheid". 

 

"Waren er ook punten van kritiek of misschien wel redenen tot zorg en indien dit het geval was heeft u deze bekommernis naar voren gebracht?"

 

"Toen we in gesprek waren met de Joodse gemeenschap in Budapest, hoorden we dat zij dankbaar zijn dat ze – in vergelijking met Joodse gemeenschappen in andere Europese landen – relatief gezien in vrede kunnen leven. Er hebben in de afgelopen tijd geen incidenten plaatsgevonden, maar de gemeenschap wordt wel zwaar beveiligd. De Joodse vertegenwoordigers maken zich zorgen over de manier waarop de Hongaarse overheid spreekt over minderheden zoals de islam. Hun stelling is als volgt: wanneer je op een negatieve manier over een bepaalde groep mensen spreekt, dan kan zich dat ooit ook tegen andere minderheden keren. Deze zorgen hebben wij tijdens het gesprek met de regeringspartijen inderdaad naar voren gebracht".

Ook als het gaat over migratiepolitiek is er bij ons een punt van zorg. Wij begrijpen dat Hongarije wil voorkomen dat het land, maar ook Europa, overspoeld wordt door migranten, zoals dat in 2015 het geval was. Ook de SGP pleit voor een rechtvaardig asielbeleid waarbij economische migranten buiten de EU gehouden moeten worden. Dat mag echter nooit betekenen dat echte vluchtelingen niet worden toegelaten en geen opvang krijgen. Om een voorbeeld te noemen: een Pakistaanse ex-moslim die zich heeft bekeerd tot het christendom is in Pakistan zijn leven niet zeker. Als hij aanklopt in Europa moet hij een zorgvuldige asielprocedure krijgen. Ook dat is een christelijk beginsel. Onze indruk is dat het Hongaarse asielbeleid daar weinig ruimte voor biedt". 

 

“Naar verluid heeft de Hongaarse regering, George Soros gelast om voor het eind van dit jaar zijn stichtingen op te heffen. Zoals bekend zal zijn is deze man een groot voorstander en ondersteuner van de EU. Zou dit ten grondslag liggen aan deze verregaande maatregel?"

 

“Het is voor ons moeilijk om te beoordelen wat de precieze beweegredenen zijn van de Hongaarse regering. Wel hebben we gemerkt dat de Hongaarse overheid een positieve houding heeft ten opzichte van de Europese Unie, wat begrijpelijk is omdat investeringen en subsidie vanuit de EU zorgen voor een flinke impuls in de economie".

 

"Aan het begin van ons gesprek gaf u aan dat u een reformatorische school heeft bezocht. Kunt u iets vertellen over uw bezoek aan deze onderwijsinstelling. Is deze wellicht vergelijkbaar met een reformatorische onderwijsinstelling of een School met de Bijbel in Nederland?"

 

"Samen met de heer László Demeter, directeur van ACSI Europe (een overkoepelende organisatie voor reformatorische onderwijs in Europa) bezochten we een gereformeerde middelbare school in Szentendre. Een mooie school waar we vriendelijk werden ontvangen en rondgeleid. Ondanks het feit dat deze een gereformeerde inslag heeft, zitten er ook Rooms-katholieke leerlingen op. In Hongarije mag je niet vanwege je overtuiging van een school geweerd worden, wel op grond van prestaties en capaciteit. De school ziet dit open toelatingsbeleid als een kans voor de verspreiding van het Evangelie. Ook niet christelijke leerlingen komen zo immers in aanraking met de Bijbel. Dankzij de hoge kwaliteit van het onderwijs komen er veel aanmeldingen van leerlingen binnen. Lang niet iedereen kan worden toegelaten, omdat daar simpelweg onvoldoende capaciteit voor is. De school wordt gefinancierd door de Hongaarse overheid".

Roelof Bisschop bij de transit zone in Röszke bij de Hongaars Servische grens

 

"U vertelde dat u ook een vluchtelingenkamp aan de Hongaarse grens heeft bezocht. Wie waren daar ondergebracht en was de opvang goed geregeld?"

 

"Op de Hongaars/Servische grens bevinden zich twee transitzones voor asielzoekers, ze zijn gevestigd in Röszke en in Tompa. Wij bezochten het centrum in Röszke, wat meer weg heeft van een gevangenis dan van een opvanglocatie voor vluchtelingen en migranten. Het asielzoekerscentrum is omringd door hoge hekken met rollen prikkeldraad. Per werkdag worden er in Hongarije twee asielzoekers binnen gelaten. Eén in Roske en één in Tompa. Dat zijn dus in totaal 10 mensen per week. Hoeveel van hen ook echt toegang krijgen tot Hongarije, en hoe lang hun asielprocedure duurt, werd ons – ondanks herhaaldelijk vragen – niet verteld. Ook mochten de medewerkers die ons rondleidden geen aantallen noemen van mensen die in het kamp zijn ondergebracht. We kwamen tot de conclusie dat het asielbeleid in Nederland soms wel iets strenger kan en mag, maar dat we ook zeker niet jaloers zijn op de omstandigheden in Hongarije".

 

"Hoe is het met de islamisering in dat land gesteld?"

 

"In Hongarije bestaat er op dit ogenblik niet echt een grote moslimgemeenschap". 

 

"Kunnen we naar aanleiding van uw bezoek ook binnenkort een delegatie uit Hongarije verwachten?"

 

"De banden met Hongarije zijn door ons bezoek zeker versterkt. We hebben contactgegevens uitgewisseld en de wens uitgesproken om in ieder geval contact met elkaar te blijven houden".

 

"Hartelijk dank voor dit gesprek en Gods rijke zegen gewenst op uw werk".

 

"Heel graag gedaan".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie