1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691564

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n GOD VAN LEWENDES

BybelMarkus 12:18-27

“En Jesus antwoord en sê vir hulle:  Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?”  (:24)

“God is nie ‘n God van dooies nie, maar ‘n God van lewendes.  Julle dwaal dus grootliks.”  (:27).

Jesus wys die Sadduseërs in die gelese gedeelte op hul dwaling en voer ook as rede aan waarom hulle dwaal.  Die rede is tweeledig dat hulle die Skrifte nie ken nie en tweedens dat hulle die krag van God nie ken nie. 

Vandag, in 2018, sien ons steeds dieselfde verskynsel in baie kerke.  Daar is vandag steeds baie dwaalleraars wat vreemde leringe verkondig omdat hulle nie die Skrif ken nie.  Dit het tot gevolg dat hulle, presies soos die Sadduseërs, menigmaal teksverse buite verband aanhaal om hul eie teorieë te probeer regverdig of verdedig eerder as om hul leer te vorm o.g.v. die leer van die Woord van God. 

En dan is daar ook talle plekke waar die verkondiging van die Woord nie met die geloof verenig is nie.  Dit lei tot ‘n oppervlakkige godsdienstigheid wat maar net die naam van godsdiens dra, niks meer nie.  Is dit nie hieroor wat Christus die gemeente van Sardis in Openbaring 3:1 aanspreek nie?  “EN skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.”  Mense wil graag Christene genoem word, maar die opofferings, selfverloëning en nederige diensbaarheid aan God wat hiermee saamgaan, is soms te veel gevra.

Alhoewel Abraham alreeds ontslaap het, verwys Jesus juis na hom wanneer Hy leer dat God ‘n God van lewendes en nie dooies is nie.  Hierdie man, Abraham, was in sy gees lewend vir God.  Hy het deur sy lewende verhouding met die Almagtige God die vader van die belofte geword.  Abraham was nie maar in naam ‘n kind van God nie, maar hy was dit in hart en siel.  Sy godsdiens was nie een van kerkbywoning eenmaal per week en so nou en dan bid nie, maar sy lewe was ‘n lewe van nederige gehoorsaamheid aan God.  Abraham het nie met sy lippe loop en vertel dat hy aan God gehoorsaam sal of wil wees nie, maar het dit met sy optrede bewys.  Ja, hierdie Abraham was selfs bereid om sy seun, Isak, aan God af te staan op Sy versoek om daardeur sy liefde vir God te bewys.  Daardie selfde seun deur wie God beloof het om aan hom ‘n groot nageslag te skenk.  En alhoewel God Abraham verhoed het om sy seun leed aan te doen, leer ons uit Heb. 11:17 dat die totale vasberadenheid en oorgawe van Abraham is sy hart om God se opdrag te gehoorsaam deur God beskou is as ‘n uitvoering van die opdrag.  “Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,”

Teenoor Abraham was die Fariseërs wat baie godsdienstig was.  Dit wat vir die mense sigbaar was, het hulle foutloos uitgevoer.  Maar hierdie mense se harte was nie trou teenoor God nie.  En die liefde vir Hom was nie in hul harte nie.  Dit is immers bewys deurdat hulle Jesus aan ‘n vloekhout laat ophang het!  Hulle was dus geestelik dood ten spyte van hul godsdienstige vertoon.  “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.”  (Matt. 23:27).

Mag ons in hierdie nuwe jaar leef as kinders van die lewende God van hemel en aarde.  Mense wat na Sy Woord luister om dit trou en in liefde en nederigheid te gehoorsaam eerder as om dit te verdraai om ons in die gehoor te streel.  Mense wat sal luister na Sy vermaning en waarskuwings, maar ook mense wat sal vashou en GLO aan Sy beloftes.  Mense wat nie maar godsdienstig sal wees nie, maar lewend en godvrugtig sal wees in ons diensbaarheid aan die lewende God van hemel en aarde!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie