1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688903

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AFRIKANERS MAAK KLEINGELD VAN 'NUWE' NAME VIR STRATE, PAAIE, STEDE EN DORPE

received 102089365774067051MEV. GABY DEPAUW: "EK IS DAARVAN OORTUIG DIE AFRIKANERS SAL HUL LAND TERUGVAT".

 

Ons het nav. die artikel 'Die sneller is getrek om Suid Afrika weer te begin terugvat vir die Afrikanervolk' wat deur mnr. Danie Varkevisser, die leier van die Afrikaner Volksparty op 11 Desember geskryf is, 'n insiggewende vraaggesprek gehad met die voormalige raadslid vir Vlaams Belang mevrou Gaby Depauw uit die munisipaliteit Burcht-Zwijndrecht.

Sy het verheug gereageer op die feit dat die Afrikaners net die ou name sal hanteer en die  'nuwe' name voortaan sal ignoreer.

 

"In ons vorige vraaggesprek over de dappere Friezen had u het er al over dat het Nederlandse volk in verzet komt tegen al die  'zegeningen' van de regenboognatie en het uitbannen van tradities en gebruiken. Waait dit nu over naar het Afrikanervolk of zou dit al lang hebben liggen broeien?"

 

"Naar mijn mening is dit al zeer lang aan het broeien want het Afrikanervolk is trots op hun cultuur en geschiedenis en als dit aangevallen word moet men wel reageren".

 

"Een bekend spreekwoord luidt: de kruik gaat net zolang te water tot dat hij barst. Is dit dan nu het moment dat het geduld van de Afrikaners helemaal op is en dat ze helemaal klaar zijn met die in elkaar geflanste regenboognatie?"

schalk burger gedenkteken

 

"Laat ons hopen. Het spelletje alles met de voeten betreden moet nu stoppen! Je kan mensen tergen maar men moet dan wel tegen de weerbots kunnen".

 

"We durven stellen dat u het initiatief om de zogenaamde 'nieuwe' namen (dat wil zeggen:de naamsveranderingen die sedert 1994 zijn doorgevoerd) voortaan te negeren zeer toe zult juichen?"

 

"Uiteraard ! Waarom is het in hemelsnaam nodig om dingen te veranderen die tot het patrimonium behoren. De namen van helden zoals president 'Oom' Paul Kruger, de generaals Koos de la Rey en Christiaan de Wet en Sarel Pretorius en Andries Potgieter behoren nu eenmaal tot de Afrikanergeschiedenis. Zij verdienen het dat hun namen voortleven".

 

"Zou dit een soort van katalysator kunnen zijn, die een kettingreactie teweeg zal brengen, waardoor het communistisch regime als een kaartenhuis in mekaar zakt?"

 

"Zeker en vast Het is nu of nooit want de tijd is gekomen om op te staan en weerwerk te geven op al deze dwaasheid".

 

"In 2010 richtte meneer Jaap Kelder de Belasting Betaler Unie op. Deze werd uit nood geboren vanwege de gebrekkige dienstverlening waar Zuid Afrika na de machtswisseling mee te maken kreeg. Zou dat een soort van begin genoemd kunnen worden van een sluimerend verzet?"

 

"Jazeker want na de machtswisseling zag men vlug in dat alles in het honderd zou lopen en de tijd wijst dat nu uit. Er zullen nog andere initiatieven volgen. Het regime heeft bewezen dat ze niets naar behoren kunnen laten functioneren. Denk alleen maar aan de slaggaten in de wegen en de vele stroomonderbrekingen die Zuid Afrika teisteren, alsmede het niet in staat zijn om schoon drinkwater te kunnen leveren. In het voormalige Oostblok was dit ook het geval en een land als Noord Korea kan niet eens haar bevolking voorzien van voldoende voeding".

 

"In zowel Vlaanderen als Nederland hebben socialisten en links- liberalen jarenlang geprobeerd om straten en wegen die Afrikanernamen  dragen te veranderen en te vervangen voor die van Steve Biko en Mandela. Dit is hun slechts voor een zeer klein deel gelukt want van de provincies Antwerpen tot Gelderland en van West Vlaanderen tot Noord- en Zuid Holland, sieren onder andere president Paul Kruger, de generaals Christiaan de Wet, Schalk Willem Burger en Piet Cronjé en de leiders van de Voortrekkers Sarel Cillier en Andries Pretorius en steden als Pretoria en Bloemfontein de lanen, straten en pleinen van de wijken en buurten. Is deze politiek correcte lobby die komaf wil maken met het oude Zuid Afrika dan toch niet zo groot als ze doet vóórkomen?"

paul krugers st

 

"De linkse orde zal altijd blijven proberen om deze namen te verwijderen en als ze de kans krijgen zelfs te wissen uit de geschiedenis. Ik ben van mening dat het bij pogingen blijft want buiten een paar kleine succesjes in Amsterdam waar één straatnaam vervangen is, en Vlaardingen en Zoetermeer waar één brug vernoemd is naar Mandela, is alles bij het oude gebleven".

 

"Zaterdag 16 december wordt zoals elk jaar herdacht dat God in 1838 de overwinning gaf door het grote wonder wat Hij deed bij Bloedrivier. Bent u van mening dat het mogelijk is dat er weer zo'n zelfde mirakel kan plaatsvinden indien alle Afrikaners zich weer tot de Heere keren?"

 

"De Heere zal zeker ingrijpen als de tijd daar is en dan mag men het gerust een mirakel noemen. Belangrijk is wel dat men God weer de plek geeft die Hem toekomt. Velen houden zich liever bezig met sport en spel en dit is het regime zeer welgevallig. Ze lachen in hun vuistje om het zo te zeggen. Op deze wijze kunnen ze ook in het zadel blijven zitten".

 

"We danken u wederom vriendelijk voor uw tijd".

 

"Het genoegen was geheel mijnerzijds".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie