1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696491

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AFRISKAMERS KLIM PENS EN POOTJIES IN DIE BED MET DIE VYAND

DIE SKANDELIKE OPTREDE VAN LIBERALE AFRIKANERS BEWYS WEEREENS DAT HULLE NIE AFRIKANERS IS NIE MAAR EERDER AS AFRISKAMERS BESTEMPEL MOET WORD.

   “Daar sal altyd in elke volk verraaiers wees wat vrolik afskeid neem van hulle voorgeslagte en wat soos Deneys Reitz eenmaal in die Parlement gesê het, ‘hulle oumas sal kook vir sop’. Diesulkes word deur die geskiedenis verbygegaan of aan wal gestoot terwyl hulle gedink het dat hulle deur die ‘hoofstroom’ meegevoer sou word”. (Jaap Marais)

Met vyand in bed 1Volgens berigte het 12 “Afrikaner belangegroepe” na gesprekvoering ‘n gesametlike verklaring en ooreenkoms met die Thabo Mbeki Stigting (TMF) onderteken, na ‘n twee dae lange beraad op 26 en 27 Februarie 2021 in Kaapstad. Die sogenaamde “Afrikaner belangegroepe” wat die verklaring onderteken het is: Afrikaner Afrika-inisiatief (AAI), die Solidariteit Beweging, die vakbond Solidariteit, die Afrikanerbond, AfriForum, die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), die Dagbreek Trust, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Sakeliga, die Vryheidstigting (Orania), die Suider-Afrika Agri-inisiatief (Saai), die werkgewersorganisasie Neasa, asook dr. Irma Eloff en die wynboer Schalk Burger.

   Dr. Vincent Maphai van die TMF sê na wat berig word: Afrikaners se kundigheid is noodsaaklik om Suid-Afrika na jare van wanbestuur te herbou en daarom is dit noodsaaklik dat die groep se gevoel van uitsluiting en "vervreemding" dringend getakel word.” Na 26 jaar waarin Suid-Afrika deur ‘n swart Afrika regering afgebreek is vanaf ‘n welvarende land na ‘n mislukte staat moet die Afrikaner se hulp nou ingeroep word om die land te herbou. Die land is deur die huidige onwettige swart regering in ‘n puinhoop Mbekiomskep waar omvangryke armoede, diefstal korrupsie, misdaad, wanbestuur en ekonomiese bankrotskap hoogty vier. Skynbaar dink die Afriskamers en hulle organisasies dat hulle voetjie-voetjie spelery in ‘n gesamentlike huweliksbed met die vyande van die Afrikaner die land uit die dilemma sal red waarin hy verkeer en dat daar enige voordeel vir die Afrikanervolk daaruit kan voortspruit. Dat hierdie misleiers na 26 jaar nog nie wakker geskrik het uit die vals illusie wat hulle vir hulleself geskep het deur hulle onderhorigheid aan die blatante Afrikaner vyandige grondwet nie, is verstommend.

   Volgens diè verklaring en ooreenkoms is die Afrikaner ‘n minderheidsgroep en ‘n “Afrika-kulturele gemeenskap”. Deur hulle goedkeuring te gee daaraan deur hulle handtekening te plaas op hierdie definisie van die Afrikaner, wat ‘n streep trek deur die realiteit van die Afrikaner as ‘n volk, verklaar hierdie Afrikskamers hulle as vyande van die Afrikanervolk en sy stryd om die herwinning van ons vryheid in ons Godgegewe vaderland. Vriende en bedmaats van die vyande van die Afrikanervolk is inderdaad niks ander as die vyande van die volk, al klee hulle hulleself ook hoe propagandisties in as belanghebbende stryders vir die belange van volk.

   Jan Bosman, voorsitter van die oorlede Afrikaner broederbond wat nou as die herdoopte Afrikanerbond bekend staan, het onder andere op die beraad gesê: “In 1994 het die meeste van ons ingekoop in die idee van die nuwe Suid-Afrika. 27 jaar later is baie van ons kwaad, ontnugterde Suid-Afrika­ners”. Die enigste ontnugterde Suid-Afrikaners is die Jan Bosmans en Flip Buyshulle enersdenkende landgenote wat in 1990, F.W. de Klerk se roemlose uitverkoop van blank Suid-Afrika, opgehemel het. Ware versiende en patriotiese Afrikaners is beslis nie ontnugterd nie want ons het deurgaans gewaarsku teen die verval en gevolge wat sou volg op oorgawe aan ’n bende kommunistiese terroriste. Ongelukkig het die Afriskamers nie op hierdie waarskuwings ag geslaan nie en word hulle nou oorweldig deur hulle ontnugtering. Hulle links liberale blindheid verhoed hulle egter om die werklikheid van hulle politieke stiksienigheid raak te sien en daarom gryp hulle na strooihalms en denkbeelde van suksesvolle oplossings vir die totale verval in die land, wanneer hulle hande vat en in die bed klim met die vyande van die Afrikanervolk.

   Op die beraad het die regsgeleerde en akademikus, prof. Koos Malan, ook ‘n ewe stiksienige eiertjie te lê gehad. Sy eiertjie stink ongeurig vrot. Hy het “die feit betreur dat die Grondwet nie werklik meer die ‘meester-narra-tief’ in Suid-Afrika is nie’.” . Hy het volgens wat berig word gesê: “Afrikaners moet nie arrogant wees nie en het trouens volop rede om uiters beskeie te wees, maar na 1994, na die WVK, het Afrikaners hul selfvertroue herwin. Daar is iets ongelooflik heilsaam in 'n kultuur-gemeenskap wat verantwoordelikheid vir homself aanvaar, maar terselfdertyd sê 'nie net vir onsself nie, kom ons vat ook hande, en bou brue sodat ons tussen gemeenskappe samewerking kan ontsluit'. Dit is die meesterkonsep hier." Afrikaners het geen rede om beskeie te wees voor ons vyande nie. Ons het hierdie land vanuit ‘n leë, onbewoonde en onontwikkelde landgebied ontwikkel tot die modernste en ontwikkeldste land in Afrika. Die enigste beskeidenheid wat die Afrikanervolk het is teenoor sy God wat hom oor 370 jaar in hierdie donker vasteland beskerm en gelei het om die Suidpunt van Afrika te ontwikkel tot die enigste ligpunt in donker Afrika. Prof Koos Malan openbaar beslis weereens sy gebruiklike politieke naiwiteit.

   Daar is slegs een hoop en oplossing, nie net vir die Afrikanervolk nie, maar ook vir alle ander volke hier aan die Suidpunt van Afrika. Dit is die suksesvolle en beproefde beleid van afsondelike ontwikkeling, waarvolgens elke volk oor homself in sy eie vaderland regeer. ‘n Land van voorspoed, hoop en opbou is slegs moontlik onder hierdie beleid soos wat dit gekenmerk is onder die leiding dr. H.F. Verwoerd. Kort voor die dood van dr. Verwoerd het die Rand Daily Mail, ‘n Afrikaner vyandige koerant, op 30 Julie 1966 as volg geskryf: The nation is suffering from a surfeit of prosperity...” en “He (dr Verwoerd) can claim that South Africa is a shining example of peace in a troubled continent, ...”. Mnr. Jaap Marais stel dit so: “Dit is vanselfsprekend dat Suid-Afrika die sterkste land in Afrika geword het, omdat die blankes, met die Afrikanervolk as kern, in politieke beheer was en dat ons voorouers hulle nie op sleeptou laat neem het deur die liberalsime en deur die gelykstellingsmanie van die Phillips en Van der Kemps nie”. Die AVP: maan die Afrikanervolk om hom ook nie op sleeptou te laat neem deur die verdwaalde pogings tot samewerking met die vyand nie . Hulle is die Afriskamers van vandag - die Solidariteite, Afriforums, Saai, Flip Buyse, Jan Bosmans, Kallie Kriels ens.

   Wie nog nie die les van Afrika geleer het nie sal aanhoudend in dieselfde slaggat van wanhoop, armoede, misdaad, korrupsie en onderdrukking trap.

 

Hier volg die artikel in Rapport-koerant van 28 Februarie 2020 wat handel oor die TMF-beraad in Kaapstad:

 

Kom ons red saam die land – Afrikaners se hulp is nodig vir heropbou van SA

(Waldimar Pelser - Rapport 28 Februarie 2021)

Afrikaners se kundigheid is noodsaaklik om Suid-Afrika na jare van wanbestuur herbou en daarom is dit noodsaaklik dat die groep se gevoel van uitsluiting en "vervreemding" dringend getakel word. So het veteraan sakeman Vincent Maphai gister gesê toe hy ‘n gesamentlike verklaring oor :Afrikaner prioriteite” namens die Thabo Mbeki stigting (TMF) onerteken het.

Altesame 12 Afrikanerbelangegroepe en sowat 20 senior verteenwoordigers van die Mbeki Stigting het na het na 'n twee dae lange beraad in Kaapstad ooreengekom dat 11 "prioriteite" van Afrikaners gepak moet word omdat dit "kritiek is vir maatskapike samehorigheid en die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afria en die Afrikavasteland".

Maphai (69) net gewaarsku: "Wat 'n sameiewing stabel hou, is dat jy 'n gevestigde belang in die oorlewing van daardie samelewing het. Wanneer jy vervreemd is, is jy selfs bereid om te vernietig wat reeds bestaan. Ons het nodig om ons maatskaplike kapitaal te hervestig en om te bou op wat reeds bereik is."

Hy het gese die TMF onderteken die gesamentlike verklaring oor onder meer moedertaalonderrig en die erkenning van Afrikaners as kultuurgemeenskap "want die is legitieme bekommernisse van mense. Kom ons ondersoek hulle verder. Afrikaners is baie belangrik vir die land se ekonomiese oorlewing - hul hulpbronne, hul verbfntenis tot die land."

Toe draai hy na Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging, wat ook geteken het, en sê: "Ons wil nie hê julle moet iewers anders been gaan nie. Ons het julle nodig in die heropbou van hierdie land."

Buys het vroeer gesê baie Afrikaners voel "uitgesluit en vervreem" en het vertroue in die regering verloor. Maar omdat hulle lief is vir die land wil hul­le nie net hul eie belange najaag nie, maar ook die land help herstel. Ons kan egter nie langer bekostig om "gevangenes van die verlede" te wees nie.

Die gesprekke en ooreenkoms is gister as "histories" en "dapper" beskryf.

In die verklaring wat by die Vineyard-hotel in Nuweland onderteken is, het die 12 Afrikanergroepe en die Mbeki-stigting dringende aandag gevra aan 11 prioriteite. Die hoop is ook uitgespreek dat beskikbare kanale na die regering gebruik sal word om Afrikaners se saak te stel, hoewel daar konsensus was dat gemeenskappe eerder horisontaal moet saamwerk - met mekaar - as "vertikaal" met 'n regering waaroor diep ontnugtering heers.

Die 11 prioriteite sluit in:

• Die skep van 'n groeiende, inklusiewe ekonomie deur beleid te verwyder wat ekonomiese herlewing keer;

• 'n Nuwe fmansierings meganisme vir opkomende en bestaande boere. Rapport verstaan Duitsland stel glo be-lang om hierin te beleid;

• Die identifisering van suksesvolle landbouprojekte wat as modelle vir sukses kan dien;

• Die bevordering van inheemse tale in ons skole en ander opvoedkundige instellings

As deel hiervan wil die groepe twee simbolies belangrike projekte pak. Die een is om die Lovedale Press in Alice in die OosKaap te red, wat in 1823 gestig en in 1836 die eerste Xhosa-koerant gepubliseer het, Izimvo zabantsundu ("sienings van die swart mense"). Die tweede is die herlewing van die Groenberg skool op Schalk Burger se Wellingtonse wynplaas Welbedacht, waar C.P. Hoogenhout tussen 1869 en 1904 skoolhoof was toe hy redakteur geword het van die vroeg-Afrikaanse publikasie Die Patriot;

• Die gevoel van vervreemding en die vertrouensbreuk met die regering, wat volgens deelnemers deur alle ge­meenskappe gevoel word "maar besonder sigbaar is in die geval van Afri­kaners". "Dit is belangrik om die bron hiervan te verstaan sodat ons dit uiteindelik kan oorkom en die pyn heel wat spruit uit ons konflikte in die verlede," is besluit;

• Groter insluiting vir minderhede in die politiek. Afrikaners het "toegang nodig tot die uitvoerende gesag (en) beleidmakers, veral oor kwessies wat hier geopper word ten einde vertroue en samewerking te onrwikkel". Afrika­ners ondeneem om deur die Thabo Mbeki-stigting ook uit te reik na ander gemeenskappe in Suid-Afrika en die res van ons vasteland om die potensiaal vir samewerking te ontgin en "wedersydse erkenning en respek" te bevorder;

Afrikaners wil met ander gemeenskappe saamwerk om eerder beskikbare vaardighede en ervarings aangaande infrastruktuur te gebruik in sukkelende munisipaliteite. Twee of drie munisipaliteite sal as 'n model vir verdere ingryping dien;

• Afrikaners wil nie hê daar moet teen hulle gediskrimineer word in onderwys nie en vra 'n mate van "outonomie" om private onderwysinstellings te bestuur;

En

• Afrikaners, " 'n Afrika-kulturele gemeenskap", wil soos ander tradisionele en kultuurgemeenskappe in Suid-Afrika

Vrydag en Saterdag se intensiewe ge-sprekvoering en die verklaring wat onderteken is, was die uiteinde van toenadering tussen Afrikaners en die Mbeki-stigting wat dateer van 2014 en waarmee partye gister onderneem het om voort te gaan. Dit het onder meer in 2018 'n besoek deur die Mbeki-stigting aan Orania ingesluit, en etes by mekaar aan huis.

Die partye was die Mbeki-stigting (TMF), die Afrikaner Afrika-inisiatief (AAI), die Solidariteit Beweging, die vakbond Solidariteit, die Afrikanerbond, AfriForum, die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), die Dagbreek Trust, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Sakeliga, die Vryheidstigting (Orania), die Suider-Afrika Agri-inisiatief (Saai), die werkgewersorganisasie Neasa, asook dr. Irma Eloff en die wynboer Schalk Burger.

"Die partye erken dat dit onmoontlik sal wees om 'n land te bou op die fondasies van wantroue. Dit is daarom 'n praktiese reis om vertroue te ontwikkel tussen ons mense en ons gemeenskappe, maar om, meer belangrik, saam te werk om die gees van vuk'uzunzele, selfstandigheid en selfhelp tussen ons ge­meenskappe te bevorder," het die verklaring gelui.

Vuk'uzunzele is 'n Nguni-woord vir "staan op en doen dit self".

Oor twee dae het sowat 40 afgevaardigdes probeer uiting gee aan 'n visie wat vorentoe kyk sonder om die verlede te vergeet. Hulle kies samewerking tussen Afrikaners en ander gemeenskappe bo direkte skakeling met die regering. Daar was konsensus dat tweespalt groei, dat ons op 'n armoede-tydbom sit en dat die regering se planne op is.

Terselfdertyd wil Afrikaners nie langer die sondebokke gemaak word vir regeringsmislukkings nie en er­ken word as 'n kultuur- en taalgemeenskap wat 'n reuse bate tot alle Suid-Afrikaners se heil kan maak.

Die oud-diplomaat Chris Opper-man, stigter van die AAI en sameroeper van die beraad, het gese hy het in Tanzanië in die 1990's 'n "in-klusiewe Afrikanasionalisme" ontdek. Pres. Julius Nyerere het Afrika­ners as 'n Afrikastam gereken.

Jan Bosman van die Afrikanerbond sê die droom is hier in gevaar: "In 1994 het die meeste van ons ingekoop in die idee van die nuwe Suid-Afrika. 27 jaar later is baie van ons kwaad, ontnugterde Suid-Afrika­ners. En Afrikaners voel vervreemd. Ons word spesifiek geteiken - as ons sê ons is 'Said-Afrikaners' dan word ons gronddiewe, rassiste, kolonialiste van 'n spesiale aard of invallers genoem. Kom ons aanvaar die verskillende identiteite wat ons het, maar vind weer gedeelde waardes en belange en 'n gedeelde ideaal."

Die regsgeleerde prof. Koos Malan het die feit betreur dat die Grondwet nie werklik meer die "meester-narra-tief" in Suid-Afrika is nie.

"Afrikaners moet nie arrogant wees nie en het trouens volop rede om uiters beskeie te wees, maar na 1994, na die WVK, het Afrikaners hul selfvertroue herwin. Daar is iets ongelooflik heilsaam in 'n kultuur-gemeenskap wat verantwoordelikheid vir homself aanvaar, maar terselfdertyd sê 'nie net vir onsself nie, kom ons vat ook hande, en bou brue sodat ons tussen gemeenskappe samewerking kan ontsluit'. Dit is die meesterkonsep hier."

Terwyl dr. Dirk Hermann van Soli-dariteit gister se ondertekening as 'n "historiese geleentheid" beskryf het, is dit ook as "dapper" gehuldig deur 'n swart deelnemer wat gekies het om nie vir publikasie te praat nie in die hoop dat die kwessies wat aangeroer is vorentoe verder in ANC-strukture bespreek sal word.

"Ons het mekaar nodig. En namate ons saam begin optree, sal ons vind dat ons baie probleme oplos," het een spreker gesê.

Afgevaardigdes is ook herinner dat politici wat verdelende uitsprake maak, veral oor wit mense, "net die stem van 'n minderheid is".

"Ek is absoluut seker daar is geen meerderheid van swart mense wat Afrikaners haat nie. Daardie meer­derheid bestaan nie”.

"Ons taak is om te verseker dat ons kyk watter krag ons kan mobiliseer om 'n beter Suid-Afrika te bou, in pas met 'n visie wat ons almal deel. Soos wat ons saam optree, sal ons wys dat ons kan wen, en ons sal wen."

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie