1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691436

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

KINDERS VAN DIE HERE

Bybel1 Kor. 6:11-18

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,spreek die Here, die Almagtige.” (:17&18).

 

Wat ‘n voorreg het ons nie om kinders van die Almagtige God genoem te word nie. Ja, ons kan vereenselwig met die belydenis wat in 1 Joh. 3:1 opgeteken is. “KYK wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.” Maar kan ons met alle eerlikheid sê dat ons vreemdelinge vir hierdie wêreld is soos wat ons in 1 Joh. 3 lees? Lyk ons regtig soveel anders as hierdie wêreld in ons denke, handel en wandel of lyk ons maar net soos enige ander gewone wêreldling, geliefdes? Geliefdes, die kinders van God het ‘n ander strewe as die kinders van hierdie wêreld. En daarom behoort ons anders as hierdie wêreld te lyk. Dit is dalk in ons tyd ‘n gedagte wat inspanning verg omdat soveel mense wat as “kerkmense” bekend staan se lewe op geen wyse van ‘n wêreldling verskil nie. Hulle praat soos hierdie wêreld, hulle dink soos hierdie wêreld, hulle begeer die dinge van hierdie wêreld en lyk net soos hierdie wêreld. Ja, hulle hang hierdie wêreld ten volle aan – hulle is daaraan verkleef. Hulle streef na hierdie wêreld se begeerlikhede en na hierdie wêreld se eer.

 

God gee egter aan Sy kinders wat Hom in waarheid aanhang die opdrag om hulself eerder van hierdie wêreld af te sonder en dit nie aan te hang nie sodat die smet daarvan hulle nie aankleef nie. Ja, terwyl die wêreldling na die begeerlikhede en eer van hierdie wêreld streef, streef die ware kind van God daarna om God se welbehae te doen. Ja, hulle streef daarna om die heiligmaking in die vrees van God te volbring. “TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2 Kor. 7:1). Geliefdes, die saak van ons geloof is nie ‘n kleinigheid nie. Dit is nie iets wat ons sommer vinnig afhandel nie. Nee, geliefdes. Indien u dink dat u binne ‘n uur voor ‘n kansel met ‘n belydenis van geloof aflegging u geloofsverantwoordelikheid afgehandel het, is u blind en na die ewige verdoemenis onderweg. Maar hoe kan ek so iets kwytraak? Is dit nie die Woord van God wat ons

self hierin onderrig nie, geliefdes? “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie;” (Heb. 12:14). Geliefdes, ons belydenis van ons geloof in God Drie-Enig is maar die vertrekpunt van ons geloofsreis en lank nie die einde nie. Wanneer ons deur God begenadig word en die geloof deelagtig word, begin ons ‘n lewensreis saam met Hom. Ja, ons begin ‘n reis wat van hierdie wêreld af weg draai en in die rigting van ons ewige lewe saam met ons hemelse Vader loop. Ja, God nooi ons om as Sy geliefde kinders Hom na te volg. “WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders,” (Efés. 5:1). God roep ons om onsself van die smet van hierdie wêreld weg te draai en na ons heiligmaking in Hom te streef.

 

“Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.” (1 Thess. 4:7). Geliefdes, laat ons met aanhoor van hierdie boodskap uit God se Woord vir ‘n oomblik stil raak en oor ons lewens dink. Laat ons dit vir ‘n oomblik in eerlikheid beoordeel en kyk na die smet van die wêreld wat dalk ook aan my en u kleef. Daar kleef miskien aan ons ‘n hebsug of gierigheid, kleingelowigheid, vrees, nydigheid, jaloersheid, toornigheid, naywer, dronkenskap of watter ander onreinheid ook al. Mag ons hiermee nie tevrede wees nie, maar in eerlikheid erken dat ‘n kind van God nie so behoort te lyk nie. En mag ons die Here bid om ons elkeen te help en ons te reinig van

die smet van hierdie wêreld sodat ons as Sy kinders in heiligheid sonder gebrek voor Hom gestel mag word. “GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,” (Efés. 1:3-5).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie