1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691329

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HET U ‘N BRUILOFSKLEED?

BybelMatt. 22:1-14
“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n
bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n
bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.” (:11&12).
Alhoewel die diensknegte van die koning oral oor gaste vir die bruilof versamel het, moes
hierdie versameldes hulself steeds met ‘n bruilofskleed oorklee alvorens hul aan die bruilof
kon deel hê. Daar was een gas wat gedink het om sonder daardie bruilofskleed aan die
bruilof deel te neem, maar hy is deur die koning raakgesien, aangespreek en uitgewerp.
Geliefdes, hoe toepaslik is hierdie gelykenis nie ook nog in ons dae nie? Ons sien en hoor
diensknegte van God, die Koning van die heelal, wat mense uitnooi om vir Sy Bruilof gereed
te maak. Ons hoor hoedat hulle vermaan en mense aanmoedig om hul bruilof klere gereed
te kry, maar soos in die dae van Christus, steur die mense hul min hieraan. Elkeen gaan
terug na sy handelsaak en na sy eie stuk land, na sy “YouTube” en sy rekenaarspeletjies, sy
“Netflix” en oppervlakkige vermaak. Ja, elkeen gaan maar net eenvoudig voort met die
gejaag na die verganklike dinge van hierdie wêreld.
Ja, geliefdes – hoeveel mense is nie só diep in hierdie wêreld gewikkel dat hul kleed al op
afgryslike wyse bevlek is nie. Kyk sommer maar net na ons eie volksgenote rondom ons. Dit
is met skaamte dat ons vandag in eerlikheid moet erken dat drinkpartye, vloekery,
tatoeëermerke, saamblyery, egskeiding, aborsies, selfsug, luiheid, gebrek aan respek vir ons
medemens en ouers, oneerlikheid, films waarin Godslatering en ongekende bloedvergieting
en hoerery voorkom alles dinge is wat nie onder ons volk vreemd is nie. Ja, getuig die
woorde van Jes. 64:6 nie ook teen ons nie? “En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al
ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons almal verdor soos blare, en ons
ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.” (Jes. 64:6).
Hoe tragies is dit ook nie dat hierdie sonde ons so verblind nie. Ja, daardie bevlekte kleed is
duidelik sigbaar, maar tog menigmaal nie vir daardie een wat dit dra nie. “…Blind het hulle
deur die strate gewaggel, met bloed bevlek, sodat ‘n mens hulle klere nie kon aanraak nie.”
(Klaagl. 4:14). En dan waggel ons op hierdie vuil en bevlekte wyse om op die Sabbat te hoor
dat Jesus vir ons so lief is dat Hy ons ten spyte van al hierdie gruwels sal seën en eendag in
Sy bruilofsmaal sal verwelkom! Ja, selfs erger – homoseksuele word selfs toegelaat om die
prediker te wees. Wat ‘n veragting van God en Sy Woord! “’n Opsienier dan moet
onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om
te onderrig; …” (1 Tim. 3:2). Wie is dan die leuenaar – ‘n leraar wat sulke ketterye verkondig
of die Woord van God wat in Mal. 2:16 uitdruklik die teendeel stel? “Want Ek haat
egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging
bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag en wees nie ontrou nie.”
Geliefdes, sê ek vandag dat enige mens wat sy kleed besoedel het geen genade voor God sal
vind nie en ewig verdoem is? Allermins, want dan sou almal van ons verlore wees omdat
daar nie ‘n enkele mens was of ooit sal wees wat in sy lewe hier op aarde nie sondig nie.
 
“want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.”
(Pred. 7:20). Daar is niemand van ons wat ons kleed nie met sonde besoedel en bevlek het
nie, geliefdes.
Ons behoort wel te weet dat geen sterfling met sy besoedelde kleed aan God se ewige
Bruilofsmaal sal deel hê nie. Daar sal van elke gas wat aan hierdie Bruilofsmaal wil deel hê
verwag word om hul besoedelde kleed uit te trek en hul met ‘n suiwer, skoon bruilofskleed
te beklee. Ja, hierin het Josua, die hoëpriester van God, vir ons die voorbeeld gestel. “En
Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel staan. Daarop het Hy aangehef
en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom:
Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.” (Sag. 3:3&4). Ja,
selfs hy wat die hoëpriester van God was, was met sonde bevlek. Maar hy het genade voor
God gevind en hierdie vuil kleed is van hom weggeneem sodat hy met rein feesklere beklee
kon word.
Ja, geliefdes. Hy wat voor God staan en sy vuil, besoedelde en bevlekte kleed aanskou en
daaroor skaam voel, vir hom is daar hoop. Hy wat voor God in hierdie bevlekte en
besoedelde kleed woordeloos voor God staan met geboë hoof omdat hy weet dat hy met
reg tot die ewige verdoemenis verdoem behoort te word, vir hom is daar hoop. Hy wat voor
God staan in hierdie bevlekte en besoedelde kleed met ‘n traan wat uit sy oog en ‘n gebroke
hart voor God drup oor sy ellendige toestand, vir hom is daar hoop. Hy kan hoop op die
barmhartigheid van God wat sy besoedelde kleed van hom sal wegneem om dit te was in
die suiwere, kosbare bloed van die Lam. Ja, hy kan met verwagting uitsien hoedat sy
lewenskleed wat soos skarlaken bevlek was so wit soos wol gewas sal word. “Kom nou en
laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word
soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Jes. 1:18).
Geliefdes, laat ek en u ook die kleed haat wat met sonde bevlek is. “…en ook die kleed moet
julle haat wat deur sonde bevlek is.” (Judas : 23). En laat ons ons met die kleed van
geregtigheid klee. “Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg
vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” (Rom. 13:14). Hierdie kleed wat ons
moet aantrek en met alles in ons moet bewaar. “…Salig is hy wat waak en sy klere bewaar,
…”(Open. 16:15). Ja, salig is hy wat met die bruilofskleed beklee is en eendag mag deel hê in
die Bruilofsmaal van die Lam! “En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink
fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf –
salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. …”(Open. 19:8&9).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie