1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696630

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NGV NOU ‘N WERKLIKHEID

Leon SchoemanINSTELLING VAN NASIONALE GESONDHEIDSORGVERSEKERING (NGV)

Leon Schoeman (B.Pharm) (Beklemtoning van die AVP)

 

Die afgelope week het Ramaphosa gesê dat dit nou tyd is om ernstig aandag te gee aan die implementering van die NGV of soos dit in Engels bekend staan, die National Health Insurance (NHI).  Die probleem is dat talle van ons volksgenote nie besef wat dit gaan meebring nie.  Kom ons delf bietjie dieper sodat ons kan weet wat op ons wag indien die kommunistiese regime in hierdie bose plan gaan slaag. Wat behels die NVG? Die NGV se doel is om al die inwoners van die land onder een sambreel-

gesondheidsdiens te plaas. Alhoewel privaat mediese fondse nog vir ‘n wyle sal voortbestaan sal hulle rol hoogstens aanvullend van aard wees en sal elke landsburger aangewese wees op die NGV vir hul gesondheidsorg. Die NGV is ‘n sentrale fonds waaruit die staat alle gesondheidsorg wil finansier. Alle salaristrekkers sal verplig word om direkte bydraes tot die NGV te maak.

Die beleidsdokument van die Departement van Gesondheid wat verlede jaar oor die inwerkingstelling van die NGV verskyn het, stel dit as doelwit om teen 2030 die volgende te bereik: “...everyone must have access to an equal standard of care, regardless of their income, and that a common Fund should enable equitable access to health care, regardless of what people can afford or how frequently they need to use a service.”  En natuurlik die welbekende slagoffer-gebrabbel wat so tipies is van ‘n impotente regering, wat selfs 24 jaar nadat hulle aan bewind gestel is, steeds hul eie onvermoë op die vorige bedeling moet

blameer. Dit lui as volg in die voorwoord van die NGV Konsepwet van Junie 2018: “Recognising the socio-economic injustices, imbalances and inequities of the past, the need to heal the divisions of the past and to establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights and the need to improve the life expectancy and the quality of life of all citizens” .

 

Teen alle gesonde verstand in, wil die staat die disfunksionele gesondheidstelsel wat hy 24 jaar gelede in een honderd persent werkende toestand ontvang het  maar sedertdien gereduseer het tot maar ‘n vae afskynsel daarvan - nou verder belas met die deel van die bevolking wat tans hulleself van mediese sorg voorsien deur middel van privaat mediese fondse. Waarom hierdie addisionele 9 miljoen pasiënte toevoeg tot ‘n reeds erg oorbelaaide stelsel? In Junie vanjaar is ‘n verslag van die Office of Health Standards Compliance in die parlement ter tafel gelê. Dit lui dat uit die 696 hospitale en klinieke wat geïnspekteer is, slegs 5 voldoen het aan die vereiste slaagmerk. Inspeksie van klinieke waar die NGV reeds operasioneel is toon dat hulle geensins beter vaar as die res nie. Hoe maak dit dan enigsins sin om die stelsel verder te belas met die addisonele 13% van die bevolking wat nie tans gebruik maak van staatsgeriewe nie?

 

Dit is baie duidelik dat hier ‘n verskuilde agenda is. Die ANC vind dit onvanpas dat sekere lede van die bevolking steeds Eerste Wêreld-standaard gesondheidsorg geniet terwyl die oorgrote meerderheid van ‘hulle’ mense tevrede moet wees met ontoereikende, gehawende gesondheidsdienste. Dalk sal die ‘socio-economic imbalances of the past’ nou reggestel word wanneer ieder en elk moet ly onder die Swart regering se onvermoë om effektiewe stelsels te

implimenteer.  Duidelik is die sterk weersin (dalk eerder louter haat) wat die ANC-regering in die Witman het een van die primêre dryfvere vir die instelling van die NGV. Die ironie is dat onder die vorige bedeling gesondheidsorg van hoogstaande gehalte op uiters effektiewe wyse aan AL die bevolkingsgroepe in die land voorsien is. Geen anderskleurige pasiënt moes, soos tans wel die geval is, aanhoor dat daar nie ‘n dokter of medikasie beskikbaar is om hom te behandel nie.

 

Met die NGV nog nie volledig in bedryf nie sidder mens oor die implikasies wat dit sal inhou vir Blanke pasiënte. Daar is tans talle berigte oor wegwysing van Blanke pasiënte by klinieke. By hospitale word pasiënte prontuit in kennis gestel dat sekere prosedures nie vir hulle beskikbaar is nie aangesien slegs ‘n kwota Blanke pasiënte per jaar daarvoor kwalifiseer. Mens kan dus voorspel dat diskriminasie teenoor Blankes aan die orde van die dag sal wees wanneer die stelsel eers volledig geïmplimenteer is. Die grootste probleem waarmee die regime te kampe het is die astronomiese kostes hieraan verbonde. Die koste vir die bedryf van die NGV word vir 2025 op R256 biljoen geprojekteer. Daar word reeds deur die beleidsdokumente voorsien dat daar daardie jaar ‘n tekort van 100 biljoen rand sal wees, ‘n tekort van bykans 40%!Dit sluit natuurlik nie die korrupsie en omkoopgeld in wat, soos dit ten ene male in Swart state gaan, aan die orde van die dag sal wees en wat hierdie tekort aansienlik groter sal maak nie. Die verwagte tekorte voorspel niks goeds vir die privaat-instansies wat by die NGV ingekontrakteer sal wees in terme van betaling vir dienste gelewer nie. Die wagtydperk vir betalings wat verwag word is 81 dae vanaf rekeninglewering! Die regime beplan om die NGV in 3 fases te implimenteer. Die eerste fase het reeds verloop vanaf 2012 tot 2016. In hierdie fase is alreeds loodsprojekte van die NGV in 11 distrikte van stapel gestuur. Natuurlik met heelwat probleme. Daar is klagtes van geneeshere wat nie salarisse ontvang nie. Fondse van honderde miljoene wat beskikbaar gestel is vir hierdie projekte is onvoldoende.

 

Die tweede fase vanaf 2017 tot 2022 waarin ons tans verkeer behels ontwikkeling en inwerkingstelling van NGV-wetgewing. Hiervoor word ‘n stuk of 6 komitees en liggame in die lewe geroep – die finansiële implikasie daarvan haas ondenkbaar! Daarbenewens word in hierdie fase belastings gehef asook belastingkrediete op mediese fondse gekanselleer ten gunste van aanwending deur die NGV. Die nuwe belastingheffing gaan na alle waarskynlikeid soortgelyk aan bydraes tot die Werkloosheidsversekeringsfonds deur werknemers van salaristrekkers se salarisse verhaal word, met ‘n verpligte bydrae (gelykstaande aan die salaristrekkers se bydrae) wat ook deur die werkgewer oorbetaal moet word.

 

Die laaste fase verloop vanaf 2022 tot 2026. In hierdie fase word privaat gesondheidsorgdienste soos privaat dokters, apteke en privaat hospitale by die NGV ingekontrakteer. Dit is hartverskeurend om te sien hoe korporatiewe groepe soos mediese fondse en privaat hospitaalgroepe kruip om ‘n plekkie in die son van die NGV. Ten spyte van die feit dat dit ooglopend op ‘n ramp afstuur beskaam die hoop nie om tog op die soustrein geakkommodeer te word! Laat ons geen illusies koester oor die NGV nie. Die liberales wat so graag nog êrens die reënboog van die Nuwe Suid-Afrika wil raaksien is die enigstes wat dit probeer regverdig. Die NGV is gedoem tot mislukking vanuit die staanspoor, dit maak nie finansieël of logisties sin nie. Dit is ‘n ideologie wat

teen wil en dank geïmplimenteer móét word. Ons weet dat hierdie bestel op algehele ineenstorting afstuur. Soos soveel ander soortgelyke onnosel besluite van die ANC sal die NGV definitief bydra tot die versnelling van die verwagte ineenstorting. Die ekonomie gaan die ineenstorting van die privaat gesondheidsorgdienste wat in die 2016/7 belastingjaar R198,4 biljoen tot die ekonomie bygedra het, nie kan dra nie. Daarmee saam word ‘n uittog van mediese pesoneellede landuit verwag aangesien nugterdenkendes reeds kan sien waarop dinge afstuur.

 

Wanneer die ineenstorting plaasvind, het meneer Jaap Marais ons vroegtydig reeds ingelig, sal dit noodwendig met geweld gepaardgaan. Daarvoor moet ons gereed wees. In die tussentyd sal ons moet let op ‘n gesonde lewenstyl met klem op ‘n gebalanseerde dieët en genoeg oefening. Elkeen

moet let op sy gesondheid deur sy lewenstyl te verander. Hou u liggaam gesond as voorsorg vir die toekoms. Behoorlike gesondsheidsorg sal in hierdie land ‘n rariteit word. ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees, maar onthou ook dat ‘n gesonde gees die liggaam gesond hou. Moenie u geestelike weerbaarheid verslap nie, laat u opbou in die geloof.

En trek maar weer die boererate-boeke nader ...

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie