1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696481

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

HET ONS AFRIKANERVOLK MET ONS BLOEDGEKOOPTE VRYHEID EN ONAFHANKLIKHEID GEMORS?

Gemors met ons vryheidVoor ek my mening daaroor uitspreek, laat ons eers ‘n bietjie introspeksie hou. Is ek verkeerd as ek sê dat ons voorouers van voor die Groot Trek van 1838 bloedig gestry, gesterf en gely het om vry en onafhanklik ‘n Afrikannervolk te kan wees? Om binne eie grondgebied en volgens eie aard en behoefte, daar as ‘n volk oor hulleself te regeer?

Het u aan u kinders en kleinkinders die wreedaardige en bloedige stryd teen Dingaan en sy impi’s, hulle duiwelse aanslag op Piet Retief by Bloedrivier en die opvolgmoorde by Bloukrans, Moordspruit, en Wenen vertel? As u nie het nie, waarom nie?

(Lees H.B.Thom bls 212,213.)In Preller se boek Piet Retief is die volgende opgeteken: "Net waar hule kom langs die spruit af, sien hul die rokende moordhope van hul vrinde wat die vorige aand nog daar gestaan het. Manne, vrouwe en kleine kindertjies is daar om die lewe gebreng met barbaarsheid waarvan 'n kuns gemaak was. Die gras was aanmekaargekoek met die nobele bloed wat daar gestroom het. Die waens verpletterd en verbrand, die aarde wit met die vere van opegeskeurde beddegoed,- 'n toneel van dood en verwoesting wat bereken was om die sterkste manneharte te laat bloei. Suigelinge is daar in die arms van moeders en aan die bors met tientalle asgaai-steke deurboor, sodat die liggame aanmekaar vast sit; van kindertjies ist die hoofde teen die wawiele te pletter geslaan; van vrouwe die borste afgesnij, die liggame afgrijselik vermink en die lijke van hul vermoorde suigelinge aan die bloederige borste geleg. Uit sommige waens tap die bloed nog af, en daarbinne lê swangere vrouwe ontsiel, en ongebore kindertjies als door 'n ongedierte uitmekaargeskeur.

Hier was dit dat die vrome Cilliers met ontblote hoof uit sij gebroke hart die versugting slaak: "O God, sal die bloed van die suigelinge dan nie gewreek word nie!"

(Theo Wassenaar)

Aanval op boerelaerWat is dit wat ek ginds gewaar,

Daar langs die donker berge, dáár?

Dit is Dingaan se swarte drom,

Dit is Dingaan! Die Zoeloes kom!

Gryp, Trekker, gryp jou kruit en roer

en staan jou man, jou naam is Boer!

Beskawing moet hier segevier,

Of Afrika is vir die dier!

Kan ek dan sonder vrees vir teëspraak daar byvoeg dat hierdie volk waarvan ons vandag die nasate uitmaak, uiteindelik na 123 jaar se bloedige stryd en ontbering, opoffering, verlies en verguising, daardie lank gesogte vryheid en soewereine onafhanklikheid in eie land verkry het? Op 31 Mei 1961 onder die bekwame leiding van dr. H.F. Verwoerd, was ons uiteindelik weer vry van die Britse grypsug en dominansie deur anneksasies en inmenging in ons Afrikanervolk se huishoudelike sake.

Dan, my volksgenoot, ons onge-ergdheid oor die brutale liberale aanslag op ons Godsdiens, kultuur, ons sedes en ons waardesisteme. Die sigbare afbreek van grense wat ons maar gelate aanvaar het. Ons onbetrokkenheid by die nasionalistiese stryd om te kon vry bly, het gevolglik ontaard in die aanvaarding van homoseksualisme, selfde geslag huwelike, aversie teen afsonderlike ontwikkeling en een-mens-een-stem politiek . In kort, ‘n versaking van elke beginsel uit ervaring opgedoen en toegepas soos deur God’s Woord voorgeskryf. Beginsels nou verdring deur die Humanisme waar die mens se reg die reg van ons Hemelse Vader op die agtergrond dwing en ons dus blootgestel het aan ‘n strafgerig van verdeeldheid en beheer deur ‘n nasie sonder verstand!

My antwoord is dus inderdaad ja! Ja met oorgawe! Ons het gemors met ons duur verworwe vryheid en ons betaal nou die prys daarvoor. Die vraag wat onmiddellik volg is, is daar hoop? Kan dit omgekeer word? Sal ons weer ons vryheid terugkry? My antwoord is onomwonde ja! Die voorwaarde is egter nie geweld nie! Dit is nie in die Afrikanervolk se aard om sy probleme met geweld op te los nie! Dit is oor al die eeue die swart ras se oplossing vir sy probleme.

Die heethoofde het my nou al klaar afgeskryf met die lees van die voorgaande paragraaf. Is die man dan ‘n meid? Moet ons nou sit en wag tot ons almal uitgemoor is, sou hulle vra? Impulsiewe en eie oordeel kan soms baie nadelig wees! Die Afrikanervolk het nog nooit teruggedeins wanneer daar met geweld teen hom opgetree is nie. Ons het nog altyd onsself met doelgerigte en suksesvolle strategie verdedig! Omdat die vyand ons ken en veral ons vermoë op die slagveld, daarom word ons nie in ‘n konvensionele offensief aangeval nie. Ons word een-vir-een vermoor.

Ons eie “Afrikanermense” het ons planmatig sedert die sluipmoord op dr. Verwoerd ontmagtig en skynbaar weerloos gelaat voor ons vyande. Hierdie land is óns land! Basuin dit luid uit waar u ookal kan en keer terug na die beginsel van nasionalisme! Kry uself geestelik en fisies paraat sodat wanneer die geleentheid hom voordoen, ons soos by Bloedrivier onder die beskermende hand van ons Hemelse Vader, die “onomkeerbare” weer kan omkeer as ‘n voorbeeld vir die ganse wêreld daarbuite! Indien u nog nie het nie, bekeer u tot ons Hemelse Vader, wees gehoorsaam aan Sy gebooie en verordeninge en wyk af van die kwaad! Verdedig u en u geliefdes se lewe en eiendom met u eie lewe as tussentydse maatreël en versterk so die vreesagtiges se moraal. Staan mekaar by en verhoog onderlinge kommunikasie. Die politiek is vloeibaar en kan oornag verander. Laat ons dan gereed wees vir die eis wat die geskiedenis op hierdie geslag Afrikaners lê!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie