1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688891

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OPE BRIEF AAN DR. DIRK HERMAN OOR SY OPE BRIEF

Dr. Herman, aangesien jyself nie erg het aan jou titel in jou ope brief nie, vergun my dus asseblief dieselfde onge-ergdheid, hoewel nie uit disrespek vir jou titel nie. Dit is tog wonderlik hoe tydsverloop genesing kan bring. Die tydsverloop waarna ek hier verwys het egter vir ons volk ook erge benouing gebring wat ons gespaar kon gebly het.

Jou brief handel vanuit Maroela Media se meningsvormingsdebat dat ons ‘n plig het om nee te sê en mekaar te help. Daarmee kan ek nie verskil nie behalwe om te sê dat jou aanvanklike brief se beperking tot vriende en makkers, asook die behoefte van waarmee jy wil hê dat “ons” mekaar moet help, beligting benodig.

Jy sal begrip hê dat daar ook nog  Afrikaners in ons land oorgebly het wat verskil met die woordgebruik en politieke inklinasie van beide Solidariteit en Afriforum. Julle vermy sover moontlik die term Afrikanervolk wat ons langs raslyne onderskei van ander volke en julle verfoei die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling wat deur die woordgebruik “apartheid” gedemoniseer en beklad is met alles wat dit nie is nie.

Ek bemerk egter uit jou brief ‘n weerstand teen onreg en vergryp van mag, wat veral nou in duidelikheid neerslag vind waar die liberale denker se verwagting van samewerking, hulp en morele handeling in ‘n tyd van nood, besig is om sy grootste knou te kry!

Namate die gebrekkige en verwaande “beter politieke insig” van die hedendaagse politiek- selfaangestelde politieke leiers, se wanstaltige moderne politieke ideolgieë in die voorspelde voë van ons eertydse kundige Afrikaner leiers begin val, waarteen jy nou beswaar het, sal beide Solidariteit en Afriforum die Afrikanervolk se steun en befondsing begin verloor en hulle leiers, soos Jan Smuts en F.W. de klerk as verraaiers verstoot word.

 

Daar is weinig indien nie elke hofgeding waarin Solidariteit en Afriforum betrokke geraak het, wat nie ‘n simptoom is van die Afwyking van die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling nie. Magsdeling in ‘n multikulturele samelewing waar getallepolitiek die “morele” basis vorm, is sekerlik die mees immorele stelsel ten opsigte van die Afrikanervolk waarteen ons eertydsse leiers nog altyd gewaarsku en gewaak het! Rasseskeiding is ‘n natuurlike grens wat God self geskep het en deur geen hof ongedaan gemaak sal kan word wat geregtigheid tot gevolg moet bewerk nie. Hierin vertoon jy en jou organisasies ‘n teenstrydigheid!

Dit werk nie eers in Afrika waar daar hoofsaaklik homogene rasse in lande betrokke is en konfrontasie as gevolg van onverdraagsaamheid vanweë kultuurverskille heeltydse gewelddadige konflik die gevolg is! Dit is asof die moderne gees van eenheid in verskeidenheid die jongmens se verstand só benewel het dat nugterheid vir sigbare en onhaalbare politieke maatreëls ‘n ondeurdringbare newel geword het. Dit het selfs deurgedring tot die aanvaarding van die selfdegeslag huwelike en homoseksualisme in die kerk! QUO VADIS AFRIKANER??

 

Omdat die reg nie meer reg is nie maar gek soos wat jy dit stel Dirk, daarom kom die groter gemeenskap nie hul plig na om nee te sê en skreeu hulle dit nie van die dakke af nie! Omdat julle nie saam met ons nee gesê het vir een-mens-een-stem in 'n stelsel  van magsdeling toe julle moes nie, en julle dus nie nou meer vertrou word met ons Afrikanervolk se sake nie! Julle verwerp nie die godlose grondwet met al die onreg en boosheid wat in hom opgesluit is nie. Julle verwys na ons as ‘n minderheid asof ons nikseggend is. ‘n Volk is tog ‘n volk! Ongeag sy getalle! Wat meer is, hierdie land is óns land waarin ons nou deur die stelsel, een vir een vermoor word en wat besig is om deur leuens en onreg onder ons uit gesteel word en julle wil dit deel met ons uitgesproke vyande se lakkeie wat ‘n bewese rekord van onreg en magsmisbruik al vir eeue vertoon! Daar is ‘n intuïtiewe Godgeskape gevoel van wat reg en wat verkeerd is wat nie deur wetgewing verander kan word nie. Om die mag van die wet te misbruik om jou eie vertolking van wat jy dink reg is op ander af te dwing, is magsmisbruik en ‘n vergryp aan wat natuurlik reg is.

 

Dirk, jy verwys na die stelsel wat op julle platgeval het. "‘n Regter bevind dat hulp in ‘n krisis op grond van die kleur van jou vel gegee mag word en die stelsel meen dis reg so", skryf jy! "Die stelsel het hierdie saak op morele vlak verloor. Om belastingbetalers se geld te vat om hulp te gee op grond van die kleur van jou vel, is moreel siek", sê jy!  Dit Dirk, is die stelsel waarteen daar sedert die ou Sappe se beleid deur ons Afrikanerleiers gestry en gewaarsku was! Dit is die beleid wat Solidariteit en Afriforum vandag in wese ondersteun! Dít is die onreg wat ons nie moet aanvaar nie, ‘n benadering wat voorspel is dat dit in ‘n rassestaat sal ontwikkel!

 

Jou erkenning dat: “Die regering het ons egter nou weer eens laat besef - ons moet ons eie ding meer, en op nuwe maniere doen”, is die bewys dat Afsonderlike Ontwikkeling reg was, reg is, moreel verdedigbaar en in elke betrokke volk se belang! Die doel en betekenis daarvan was en is vandag nog dat elke volk die reg het om volgens sy eie aard, sy eie behoeftes en sy eie vermoë oor homself te regeer binne sy eie grondgebied. Dít is moreel regverdigbaar en die oplossing vir alles waarteen jy nou jou makkers en vriende oproep vir samewerking en hulp.

 

Indien jy in die Afrikanervolk se geskiedenis ‘n bydrae wil maak, verander Flip Buys en F.W. Stigting se koers met Solidariteit en Afriforum, wat met hoofsaaklik Afrikanergeld tot stand gebring is, om Afrikanersamehorigheid te verkry op die bewese beginsel van rasseskeiding. Dan sal jy bydra om ons te beveilig, ons kultuur uit te leef en op te pas, saam te leef, te konsentreer en saam te bid. Dan sal jy voorwaar reg wees as jy sê: “ Dis die wapens in ons hande” - voorwaar kragtige wapens waarvoor ons vyande vrees en hulle bes doen om ons verdeeld te hou deur gebruikmaking van partye en organisasies wat ander se belange hoër ag as ons Afrikaner en ons land se belange.

Reg en geregtigheid setel by ons Hemelse Vader. Mag Hy dit in Sy raadsplan vind om ons Afrikanervolk weer bymekaar te bring! Een van Siel en een van Sin!

Danie Varkevisser

Leier Afrikaner Volksparty

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie