1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691418

Besoekers aanlyn

Ons het 48 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n BETROUBARE MAN

BybelSpr. 28:1-28

“’n Betroubare man is ryk aan seëninge; maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie.” (:20).

Hoeveel betroubare mense ken u? Dit is eintlik skrikwekkend, né? Wanneer u op hierdie oomblik dink aan al die honderde, dalk duisende mense met wie u bekend is en hoe min name na vore kom wanneer u na ‘n betroubare karakter moet wys.

Wanneer ek hoor van betroubaarheid, van getrouheid, is die bekende gesegde van CJ Langenhoven dikwels in my gedagtes. “Gee my ‘n man wat sê wat waar is as die duiwel daar is; wat doen wat reg is as die regter weg is; wat trou by sy gewete bly as hy straf in plaas van beloning kry.” Hierdie tipe mense is yl gesaai. En dit is juis hierdie soort manne, betroubare manne wat ‘n volk nodig het om hom stewig te anker.

Dit is betroubare manne wat in ‘n volkshuishouding ‘n goeie voorbeeld stel en sterk leiding neem. “Maar kies jy uit die volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat. En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig en owerstes oor tien;” (Ex. 18:21).

Ons lees ook in 1 Samuel 3:20 van Samuel se betroubaarheid as ‘n profeet van die Here. “En die hele Israel van Dan tot Berséba het erken dat Samuel betroubaar was as ‘n profeet van die HERE.” (1 Sam. 3:20). Daar word ook van Paulus in 1 Kor. 7:25 getuig dat hy betroubaar is. “…maar ek gee my mening as iemand wat deur die barmhartigheid van die Here betroubaar is.” En dit is tog duidelik dat God ‘n groot welbehae aan hierdie eienskap het. Ons lees immers in Gal. 5:22 dat getrouheid ‘n vrug van die Gees is. “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” Daarteenoor leer ons van God se afkeur in ontrouheid wanneer ons van Saul se lewe lees in 1 Kron. 10:13:”En Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die HERE begaan het, …”.

Geliefdes, dit is nie alleen mense in leiersposisies wat getrou moet wees nie. Ons as kinders van God moet betroubaar wees. Ons streef immers om aan Sy Beeld gelyk te word. En dink aan die voorbeeld van betroubaarheid wat Christus Jesus vir ons gestel het. Getrou aan God die Vader in selfs die mees vernederende omstandighede! Dit waartoe God Hom geroep het, die opdrag wat God aan Hom gegee het, het Hy getrou nagekom.

Ek en u geliefdes, behoort ook daarna te streef om betroubaar voor God te leef. Ons moet betroubaar wees as manne wat die hoof is van ‘n huishouding. Ons behoort op betroubare wyse die Woord van God in ons huise in waarheid en op gereelde grondslag te verkondig. Ons behoort as priester konings van ons huise op betroubare wyse ons kinders te tug en te vermaan volgens die opdrag wat ons van God ontvang. “En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.” (Efés. 6:4).

Vrouens, dit is ook julle verantwoordelikheid om betroubaar te wees. ‘n Betroubare hulp vir jou man soos God jou daartoe geskape het – nie om oor hom te heers nie, maar om hom te ondersteun. Dit is nie jou plek om hom te verneder nie, maar te ondersteun. Dit is dalk in die oë van die wêreld ‘n groot prestasie om ‘n beter loopbaan as jou man te hê en meer geld as hy te verdien. Dit is in God se oë geen prestasie om jou man en kinders te verwaarloos ten einde jou eie begeertes te bevredig nie. Dit is in God se oë geen prestasie om ontrou aan jou huisgesin te wees en jou plig te versaak nie, maar eerder om jou verantwoordelikheid betroubaar na te kom. “sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.” (Tit. 2:4&5).

Dit is geen prestasie, liewe kinders, om jul ouers nie te respekteer nie. Daar is duisende kinders van ons tyd wat daarin slaag om so ontrou aan God se Woord te wees. Daar is duisende kinders wat daarin slaag om hul ouers met minagting te behandel. Daar is duisende kinders van hierdie wêreld wat as onbetroubare navolgers die verordening van God se Woord verloën deur ongehoorsaam aan hul ouers te wees. En ek wil dit vir julle weer sê, ek wil dit vir julle onomwonde stel dat dit geen prestasie is nie. Inteendeel, dit is iets waaroor jy jouself baie diep behoort te skaam. Die feit dat jy as ‘n kind nie respek betoon aan die pa en/of ma wat God met gesagbeklee het en oor jou aangestel het nie is ‘n aanduiding dat jou respek vir God ook nie op die standaard is waar dit behoort te wees nie. Dit is veel eerder ‘n prestasie om jou ouers te respekteer en te gehoorsaam. Kyk maar hoe min kinders daarin slaag om in hierdie saak betroubaar te wees!

 

Geliefdes, ons is haastig om oor die lot van ons volk hier aan die Suidpunt van Afrika te kla en te murmureer. Dit is dalk ook nodig dat ons introspeksie doen oor wat ons aandeel in ons treurige toestand is, want sodoende staan ons die kans om hierop te verbeter. ‘n Onbetroubare volk is ‘n onstandvastige volk. En ons as ‘n Gelofte volk is ‘n onbetroubare volk wanneer ons nie die insettinge van ons God nakom nie. Ons moet besef dat indien ons begeer om standvastig hier ter plaatse geanker te wees ons ook ons volkshuishouding met boustene van betroubaarheid moet bou. “Mem. Die werke van sy hande is trou en reg; Noen. Al sy bevele is betroubaar.” (Ps. 111:7). “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.” (Matt. 7:24).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie