1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691384

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OPROEP OM GELOFTEDAG TE VIER

Met erkenning aan Gelofteland waar hierdie oproep verskyn het:

DIE GELOFTE VAN JAN VAN RIEBEECK

6 APRIL 1654

As gevolg van ons as Volk se versuim om ons geloftes te betaal word die werke van ons hande verwoes. Die afgelope jare van sogenaamde demokrasie het tot gevolg dat ons fisies en geestelik aangeval en gedood word. Derduisende Blankes is al gruwelik vermoor; ons handewerk verkrummel voor ons oë - ons paaie verval tot sinkgate; ons riviere is omskep in rioolslote; ondergrondse water word vergiftig deur onbeheerde mynbou-aktiwiteite; ons word kinderloos as gevolg van volksvreemde onderwys; ons kerke keer die een na die ander die rug op Skrifgefundeerde apartheid ten gunste van veelgodery; ons dorpe en stede is oorgeneem deur onbevoegde amptenare wat dit in bankrotskappe gedompel het, bedrog word tot op die hoogste vlak van regeringsinstansies aangetref en oopgevlek en selfs oor die hoof gesien.

So kan mens aangaan en klaaglied op klaaglied aanhef. Die klagstaat kan egter nie voor die deur van die huidige regering gelê word nie. Hulle is nie toerekeningsvatbaar nie aangesien hulle soos die heidense nasies van ouds dien as instrument om ons te tugtig ter bekering van ons verkeerde weë en nalatighede.

Ons staan voor die Regter. Hy verwag van ons om ons voor Hom te verootmoedig deur ons oortredinge te besef, te bely en daarvan afstand te doen.

As ons versuim om ons geloftes te betaal sal dit daartoe aanleiding gee dat die werke van ons hande verwoes word. Ons onderhouding daarvan sal die strafgerig ten einde bring. Die onderhouding van die Geloftes word van ons vereis, en by versuim word dit sonde in die oë van ons Vader.

Lees weer meegaande Skrifaanhalings. Ons vrywordingsproses is gesetel in die onderhouding van ons Geloftes –die Vegkop Volksvergadering het besluit dat ons vrywordingsproses geskoei moet wees op die grondslag van die Volksgeloftes, en die grondslag daarvan is opgeteken in die Skrifte. Die HERE het die vereistes gestel. Hy is tog die enigste Een wat ‘n sê het in hierdie verband. Sy Woorde is Wet. Wie is ons om dit te verontagsaam?

6 April is ‘n dank- en biddag ter herinnering aan die weldade van die HERE.

Die Gelofte van Jan van Riebeeck, 6 April 1654

Waar dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons here en meesters [Here XVII – die Direkteure van die VOC] te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.

Psalm 50:14-15 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]

14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;

15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Prediker 5:3-5 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]

3 As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.

4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.

5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was ‘n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes?

Deut.23:21-23 [1933/53 Afrikaanse Vertaling]

21 As jy aan die HERE jou God ‘n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.

22 Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie.

23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het—wat jy met jou mond gespreek het.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie