1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696599

Besoekers aanlyn

Ons het 36 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE DIEPTE VAN DIE DE KLERKKORPS VAN VERRAAIERS IS NOG NIE GEPEIL NIE

De Klerk en sy kabinet

Die beroepe wat nou op Ramaphosa gedoen word vanuit Egipte en Iran is steeds net simptome van de Klerk, Pik Botha, Chris Heunis, Gerrit Viljoen, Neil Barnard, Barend du Plessis, Roelf Meyer, Marthinus van Schalkwyk, Constand Viljoen,en, en, en, se wanstaltige politieke insig en die onvermoë om die verloop en gevolge daarvan vooruit te kon sien.

Dit is te begrype dat Suid Afrika se betrokkenheid by die BRICS lande ons sal betrek by konflik tussen Oos en Wes! Dat ons daarby betrek sou kon word selfs onder die ou politieke bedeling is stellig ook waar. Die verskil is egter dat ons in daardie geval nie aan die Kommunisme blootgestel sou wees nie, maar wel aan ons rasgenote waaruit ons as ‘n volk ontstaan het.

Behalwe vir die gevolglike sosio-ekonomiese verval van ons Afrikanervolk, die verval van Suid Afrika tot derdewêreld standaard van bedelstand midde in die potensiaal van kundigheid en ervaring van ‘n blankevolk, wat reduseer is tot bywonerstatus in hulle eie land, hang die donker skaduwee van hamer en sekel toenemend dreigend oor Suid Afrika.

Die nalatenskap van beginselversaking, doelbewuste beplanning in die geheim terwille van ander, maar ten koste van jou eie, beklad hierdie ongelooflike mistasting van die Afrikanervolk ons geskiedenis onherroeplik as bewys van ‘n ongekende vervlakking van geloof en koersvastheid. ‘n Kenmerk van ons voorgangers wat Suid Afrika as erfenis ontgin, ontwikkel en gekoester het as ‘n vaderland, deur ons geminag deur ons onbetrokkenheid en dienooreenkomstige ontvanklikheid vir die Humanisme.

Ons volk het voorwaar ‘n laagtepunt bereik in ons nasionale ingesteldheid. Ons eensgesindheid in beginsel wat so noodsaaklik is vir samehorigheid wat in Afrika onontbeerlik is vir selfstandige voortbestaan.

As elke lid van ons volk destyds kennis geneem het van die berig van 22 Oktober 1983 wat in die Sunday Tribune verskyn het naamlik: “ ‘n Geheime twaalfjaar oue bondgenootskap tussen groot sakeleiers en die Regering is dié week onthul”. Hierdie berig het verder meer duidelikheid gegee oor besonderhede van van geheime samesprekings oor grondwetlike voorstelle van 1983, wat net die eerste stap is van ‘n verskuilde agenda. Dit beteken as mens twaalf jaar terugtel, dat dit reeds in 1971 beplan is.

In die 1983 Grondwet, is God-Drie-Enig uitgeskryf in teenstelling met die Grondwet van 1961! Op 14 Julie 1977 is ‘n verklaring van die destydse Adjunk Minister van Inligting, mnr. Louis Le Grange gepubliseer wat aangedui het dat die Regering ‘n omvattende program goedgekeur het om rassebetrekkinge te verbeter. “Nie net aspekte van kleurdiskriminasie wat verwyder kan word nie maar ook ander positiewe maatreëls.”

Instede van hierdie ingrypende beoogde veranderings aan die kiesers voor te lê, sê Le Grange: “Die kabinet het besluit om nie die program en sy oogmerke aan te kondig nie, maar van tyd tot tyd en namate dit nodig word en geskik is, van die punte daarin uit te voer.” ‘n Onteenseglike bewys dat die Regering in die geheim besig is om veranderinge te implimenteer wat die kiesers sou verwerp het as hulle daarvan kennis gehad het!

Moet die wat dan nie daarvan kennis geneem het of dit nie geglo het omdat “regses” dit vir hulle uitgewys het, nou begin glo nie? Die jeug wat niks van hierdie verswygde agendas weet, apartheid slegs as iets euwels beskou omdat hulle kennis gebrekkig is, nie opnuut met ons oueres daaroor gesprek kom voer nie? Die donker dieptes waarheen de Klerk en die ANC Suid Afrika sleep, is dieper as wat gesien kan word en verswelgend in sy aard! Kom Afrikaners, kom, daar is nog altyd hoop! Kom saam met die AVP in verset teen hierdie onreg, want dit skreeu ten hemele! Nie soseer omdat ons nie geweet het nie, maar omdat ons nie wou luister na wat ons gehoor het nie.

Dit is die klein kern van ‘n volk wat sy geskiedenis skryf omdat hulle beginselvas bly! Word saam met ons een van hulle en moet u nie laat bang praat en mislei nie! Dit was mnr. Jaap Marais wat geskryf het, Swig, Vlug of Veg! Het u al geswig? Het of gaan u Vlug? Indien nie een van daardie twee nie, kom sluit dan by ons aan en wees betrokke. Die stryd duur voort!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie