1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691536

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

UIT DIE PEN VAN EEN VAN ENKELE NUGTER NG PREDIKANTE VAN DIE NG KERK

Ds. Theo Danzfuss

OP HARTENBOS SE STRAND

In.die maand Oktober 2004

is die NG Kerk op 'n noodlotíige pad gestuur. .

Met kerse en swemklere in die hand

vergader omies en tannies by Hartenbosstrand.

 

Die spel se naam is "eenheid" ongeag die prys

'n Kerk wat "cool" ïs, moet dït vir die wêreid bewys.

Ons wagwoord is "eenheid" wat dit ook mag kos

al beteken dit selfs om die waarheid te los.

 

'n Huwelik met die VGK moet ons spoedig bewerk

al vra dit egskeiding met elk ander gereformeerde kerkl

Ons evangelíe ïs Belhar so skeef en so krom

Maar nêrens kon ons 'n beter trougeskenk bekom.

Daar is geen ander kerk op-aarde wat Belhar bely

as ons lidmate dit uitvind gaan hulle koue voete kry.

Máar ons sinode ís slïm, kom ons konkel dit so

dit is wel 'n belydenïs, maar nie verplïg om te glo.

 

Ons kerk is "cool" en modern, dít moet almal weet

ons het 'n nuwe maatstaf om die waarheid te meet.

Wat die wêreld gelukkig maak,dit wil ons doen

die Bybel leer mos om jou naaste te versoen.

 

Uit naasteliefde wíl ons homoseksualisme bevry

van die stigma van sonde waarmee die Bybei dit bestry.

Ons standpunt is duidelik, ons voorouers het gedwaal

hul studïe van dïe Bybel was in verouderde taal.

 

Ons kíompie hier op Hartenbosstrand het die lig gekry

met ons grafíes in die hand

Ons bely ons skuid voor elke gay man en vrou 

jammer ons het julle van seksuele plesiertjies weerhou.

 

Die huwelik is slegs wettig tussen ‘n vrou en 'n man

maar ons sinode is baie slim, kyk hier is ons plan:

Seks met dieseifde geslag, dit mag niemand verbied

maar onthou dit mag slegs buite dïe _ huwelik geskied.

Nou is almal gelukkig elke man en vrou gay

want die wêreld het nou sy sin gekry.

 

Die enigste ouens wie ons prontuit ignoreer

Is lidmate wat nog glo, wat die Bybel ons Ieer.

O ja, rondom ons leuse was daar nog 'n groot knoop

'n slim professor se voorstei oor die doop

 

Om lidmate te behou, het hy 'n nuwe plan in dïe kous

ons aanvaar nou twee dope, om die leke te flous.

In Hartenbos se luilekker son en see

Het ons sinode 'n treetjie nader aan die afgrond gegee.

 

Waar gaan alles eindíg? vra die lidmate vir my

die antwoord is maklik, kyk na die Nasionale Party.

As ons kinders eendag vra: "Nou wat het gebeur,

dat 'n pragtige kerk in kieín stukkies verskeur?”

Neem hul dan almal saam styf aan die hand

vertel hulle van die sínode by Hartenbosstrand.

 

Ds. Theo Danzfuss

NG kerk Witfield

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie