1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696484

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ANARGIE EN CHAOS IN DIE ONDERWYS IN SUID AFRIKA

Onderwys in Suid AfrikaDie winde van verandering waarna Harold MacMillan, Eerste Minister van Brittanje verwys het in sy toespraak op 3 February 1960, het ook sy neerslag gevind in Suid Afrika se onderwysstelsel, in die vorm van ‘n vernietigende politieke rukwind!

Dit is nou op 22 Oktober 2019 59 jaar later en sedert de Klerk se veragtelike abdikasie in 1994, 25 jaar wat verloop het met tientalle aanpassings aan die aanvanklike veranderde leerplanne wat een na die ander niks behalwe agteruitgang tot gevolg gehad het nie.

Die chaos het beslag gekry reeds geruime tyd voor 1994, toe die pogings om die Afrikanervolk te uitoorlê met modelle A, B, en C skole ter voorbereiding van die oorgawe wat moes kom, reeds op chaos gedui het.

Behoudende Afrikaners wat ag geslaan het op die Afrika voorbeelde en die wetenskaplik ontlede vermoëns van verskillende rasse, het vroegtydig ouers gewaarsku om hulle kinders liewer uit die skole uit te haal as om hulle bloot te stel aan wat aanduidend was vanuit al die verskillende beskikbare riglyne.

Tuisskoling is aanbeveel met verskillende werkbare modelle wat egter deur die verdeeldheid wat op politieke terrein planmatig en doelgerig implimenteer is, vir die gemiddelde werkende ouer nie haalbaar gelyk het nie. Dit het in kort daarop neergekom dat die meerderheid Afrikanerkinders blootgestel was aan ‘n verknoeide kurrikulum in terme van moedertaal, geskiedenis, kultuur en godsdiens.

Blootstelling aan immorele, gewelddadige en opstandige gedrag, wat gelei het tot moord, aanranding, seksuele misbruike, swak en onbetroubare onderwysers met self geen dissipline, is verder praktyke waaraan ten minste twee geslagte Afrikanerkinders blootgestel is met waarskynlik ontoereikende lewens-en-wêreldbeskouings vir die volwasse verantwoordelikhede wat vir hulle wag.

Dit is teen hierdie agtergrond van die simptoom op onderwysgebied wat ontstaan het as gevolg van die afwyking van die beginsel van Afsonderlike ontwikkeling, dat joernaliste soos Helena Wasserman nie instaat is om perspektief te behou deur die geheelbeeld in aanmerking te neem wanneer sy in die media die ongebalanseerde afleiding maak dat die hele Suid Afrikaanse samelewing die uitgangspunt het dat private skole(net vir die rykes) die enigste instansies is waar voortreflikheid te vinde is.

Om behoeftig te wees beteken nie noodwendig dat jy dom is nie! In teendeel is daar baie arm mense wat hoogs begaafde kinders het. Daarin is Helena reg. Dit kom egter ook voor dat hoogs begaafde kinders wat bederf word en sonder dissipline grootgemaak is, swak presteer. Vervolgens is die beoordeling van voortreflikheid bloot op prestasie van die skaakspel, ten beste baie gebreklik en ‘n geringskatting van die werklikheid waaraan ‘n kind blootgestel word in ‘n staatsbeheerde skool.

Dat daar in privaatskole ook soms die uiterste vorm van ongeregtigheid plaasvind is waarneembaar in die aangehegte video. Steeds is dit egter ‘n simptoom wat sy ontstaan in die afwyking van beginsel het. Om weer vry en onafhanklik te wees moet ons volk die oorsaak herstel. Dit beteken om onophoudelik klem te lê op die de Klerk regering se mandaatlose verandering van die grondwet wat ‘n een-mens-een-stemstelsel op ons afgedwing het en onheroeplik aan ‘n swart meerderheid onderwerp het. Die voorspelde gevolg onmiskenbaar sigbaar!

STOP LOOKING FOR 'EXCELLENCE' AT PRIVATE SCHOOLS, SAYS OPINIONISTA

21 October 2019 10:41 AM

South African society needs to realise that private schools are not the only institutions of excellence in the country, says Helena Wasserman.

Wasserman is the editor of Business Insider SA and has penned an opinion piece on News24 about looking for excellence in all the wrong places.

In it, she writes about what she observed while recently attending a provincial school chess championship in Ceres with her son.

Wasserman says she watched as many diligent pupils from township schools defeated their privileged opponents from some of the top private schools in the country.

She believes that excellence should also include disadvantaged pupils who attend under-resourced schools yet still manage to succeed.

My column was just a plea to look at excellence in a different way... To see the immense intellectual potential we have in South Africa and what excellence is.

— Helena Wasserman, Business Insider SA editor

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie