1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696634

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SOEK U NA GOD?

Bybel2 Kron. 26:1-23

En hy het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net soos sy vader Amásia gedoen het. En hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagaría, wat onderrig gegee het in die vrees van God. En in die dae dat Hy die HERE gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. (:4&5).

Koning Ussía het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here omdat dit vir hom n prioriteit in sy lewe was dit was vir hom belangrik om te probeer doen wat reg is in God se oë. Koning Ussía het om hierdie rede gedurig na God gesoek. Hy het deurgaans ondersoek en beproef wat die Here se welbehae is en dit probeer doen.

Ek wonder hoeveel van die hedendaagse sogenaamde Christene is mense wat waarlik na God soek. Hoeveel mense is daar werklik wat met n opregte hart, met n diepe begeerte gedurig ondersoek instel na wat die wil van God is? Hoeveel mense is daar vir wie dit regtig belangrik is, vir wie dit regtig n prioriteit is, om die wil van die Here te doen? Die Here beveel ons tog in Sy Woord om dit te doen. En beproef wat die Here welbehaaglik is; (Efés. 5:10). En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom. 12:2).

Die godsdiensoefening van ons tyd het só humanisties geword dat die oppervlakkigheid daarvan n mens eintlik walg. Die kerke raak al leër op die dag van die Here terwyl die winkelsentrums en plekke van vermaak al voller raak. Waarom is dit nie omdat mense nie belangstel om te hoor wat die wil van die Here is nie? Nou sal u vir my sê maar ek kan by die huis ook my Bybel lees. Ek het nie nodig dat n dominee vir my vertel wat daarin staan nie. Hierdie stelling het meriete, maar hoeveel mense ondersoek wel tuis die Woord van God? Hoeveel mense ondersoek Sy Woord met n opregte begeerte om daarin te vind wat Sy welbehae is ten einde dit te probeer doen? Daar word al minder tyd aan die Woord van God spandeer en meer tyd aan vermaak voor die televisie en op die internet omdat mense nie belangstel om uit te vind wat die wil van God is nie. Ek sal eerder my tyd verkwis as om dit aan God af te staan!

U sal vir my dalk daarop wil wys dat daar tog kerke in die land is met duisende lidmate op hul register. Hierdie stelling het ook meriete. Ek en u kan gerus die teologie van hierdie kerke ondersoek en u sal vind dat hierdie kerke hul besig hou met allerhande leringe van voorspoed en gedagtes van dinge wat mense graag wil hoor eerder as om die wil van God aan mense te leer en die Woord van God in waarheid te verkondig. Hierdie kerke is vol omdat die mense daar in hul gehoor gestreel word en dit stel hulle tevrede. want daar sal n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. (2 Tim. 4:3-4). Hulle is tevrede om eenvoudig n byeenkoms by te woon al leer hulle in die proses nie n dooie duit van die wil van God nie. Dit getuig tog dat die wil van God vir diesulkes geen prioriteit geniet nie. Inteendeel, hulle sal kwaad raak en selfs n kerk verlaat wanneer God se Woord suiwer verkondig word en hulle daardeur aangespreek word.

Die oomblik toe koning Ussía ophou om gedurig na God se wil te soek, het hy op sy lewenspad verdwaal. Hy het ontrou teen die HERE sy God gehandel. Hy het hoogmoedig geraak en het God begin dien op die manier wat hyself goed gedink het eerder as op die wyse wat God voorskryf. En klink dit nie na n bekende verskynsel in ons tyd nie?! Hoe ontrou het ons volk nie geraak teen die HERE onse God nie? En dit omdat ons nie meer gedurig besig is om te soek na wat God se wil is nie.

Wanneer ons rondom ons kyk en onsself die vraag afvra waarom dit voel asof God so ver van ons af is moet ons ook vra of dit Hy is wat ons verlaat het en of dit ons is wat Hom verlaat het? Durf ons God van ontrou beskuldig? Dit is dalk tyd dat ons met erns luister na wat God vir ons leer in Jeremia 29:13:En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie