1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691461

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

KAN JY MET DIE BESTE BESEM TER WÊRELD DIE BRANDERS VAN DIE SEE TERUGVEE?

Matteo SalviniIn Italië is daar ‘n beweging aan die gang wat die sosialiste en kommuniste met die beste vermoë in die wêreld en al die liberale kragte waaroor hulle beskik nie gestuit kan kry nie! Die opgang van Matteo Salvini wat nou op die spits gedryf word oor sy teenkanting teen die toelating van ‘n skip met immigrante aan boord, het die Italianers aan die beweeg!

Die interressante hiervan, is die rigting waarin hulle beweeg! In hierdie verband is die insig van dr. D.F. Malan se definisie van Nasionalisme verteenwoordigend van wat besig is om op die Europese vasteland te gebeur:

Net so min as wat jy die water van die Sambesie kan teëhou met jou hand

En net so min as jy die Oostewind kan keer met ‘n sif

En net so min as jy die opkomende vloed van die oseaan kan terugvee met ‘n besem

Net so min sal jy ooit in staat wees om Nasionalisme te keer!

Wat in Europa, maar ook elders in die wêreld besig is om te gebeur, is die voorloper van ‘n magtige opkomende nasionalisme in teenkanting teen die magsmisbruik van enkelinge, organisasies en regeringstrukture wat onder die skyn van demokrasie, outokraties besig is om Identiteit, kulture en ekonomië na ‘n eenwêreldregering, met een taal, een godsdiens, een ekonomie onder die VN as beheerliggaam te manipuleer.

Nie een van die mensgemaakte ideologieë naamlik, Humanisme, Sosialisme, Kommunisme en liberalisme, wat ontwerp is as teenkanting van God se skeppingsorde in die vorm van Nasionalisme, het dieselfde natuurlike stukrag as nasionalisme nie. Die jarelange onderdrukking daarvan deur die sogenaamde intellektueles, grenslose geestelikes en akademici, befonds deur geldmagnate in diens van Satan en sy magte, sou nie blywend wees nie.

Vir gelowiges en meer in besonder die Afrikanervolk wie se grondslag die Lewende Woord van God is, en wie se grondwet erken het dat God wat die Skepper van hemel en aarde is, ook oor die lotgevalle van volkere en nasies beheer het, glo steeds só! Daarom lewe ons nie in vrees nie! Daarom verskrik die uitlatings en optredes van die barbare wat deur die ongelowige de Klerkregering op ons neergelaat is, ons nie tot verlamming nie maar wel tot selfondersoek!

Europa het veel by die Afrikanervolk te leer. Dr. Verwoerd se waarskuwing aan Harold McMillan en elke blanke volk ter wêreld dat hy weet hulle teen ons beleid is en optree omdat hulle dit nie verstaan nie, maar dat hulle dit eendag sal verstaan, is nou ter sake! Die tyd om dit opnuut te verduidelik en ons daaroor te verantwoord, is nou!

Vir die veroordeellaars van “apartheid”, veral ons eie Afrikaners, sê die AVP, kyk in watter gemors die teenhang van apartheid Suid Afrika gedompel het! Kyk na die gemors waarin Europa, Engeland en Amerika hulle nou bevind deur multikulturalisme! Bring usellf weer op hoogte met die betekenis van die beleid van Afsonderlike ontwikkeling en maak ‘n bydrae om vir die wêreld te verduidelik dat hulle vertolking van ons beleid op valse veroordelings berus.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie