1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691349

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VERWOERD WAARSKUWING IGNOREER – ARMOEDE EN REWOLUSIE DIE GEVOLG?

 

DIE VERSTANDIGE WAARSKUWINGS VAN DR VERWOERD IN 1963 IS DEUR DIE SWART VOLKE EN LIBERALE POLITICI IGNOREER EN NOU STAAR ONS ‘N BLOEDIGE REWOLUSIE IN DIE GESIG.

Volgens ‘n berig in Trading Economics neem werkloosheid in Suid-Afrika kommerwekkende Hongersnood 1hoogtes aan.

Die werkloosheids-koers vir 2019 het ‘n nuwe hoogtepunt sedert 2017 bereik. Die Werkloosheid staan nou op 27.6 persent. Die aantal werkloses het met 62,000 tot 6,2 miljoen toegeneem en die indiensnemingskoers het met 237,000 tot 16,29 miljoen gedaal. Die uitgebreide definisie van werkloosheid, insluitend mense wat ophou werk soek het, het in die eerste kwartaal van 2019 tot 38 persent gestyg. Die jeugwerkloosheidskoers het daarby ook tot 55,2 persent gestyg.

Die eens florerende ekonomie van die land onder blanke bestuur, is onder die bestuur en plundering van ‘n obevoegde swart marxisties-sosialistiese regime in die grond in vernietig. Hongersnood 2Volgens die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) was die werkloosheidskoers 9.241% en die reële groeikoers 6.6% in 1980. In 1980 kon mens met R0-80 (tagtig sent), een Amerikaanse Dollar ($1) koop terwyl dieselfde valuta aankope, naamlik een Amerikaanse Dollar ($1) in 2019, R14-73 sal kos.

Hierdie syfers moet gesien word teen die agtergrond van die opkoms van die radikale en geweldadige strewes van ‘n swart bevolking wat in armoede en ellende leef terwyl die swart politieke elite in gemak en weelde leef. Onder die swart jeug is daar ‘n uitsiglose gees van hopeloosheid wat besig is om die broeiplek van ‘n sluimerende en geweldadige rewolusie te word.

Dr Verwoerd het die swart bevolkings in Suid-Afrika reeds in 1963 tydens sy nuwejaarsrede op Radio Bantoe, gewaarsku teen die gevaar van misleiding deur agitators wat aan hulle voorspoed beloof maar hulle in die praktyk in armoede en ellende dompel.

Laat dit vir almal in hierdie land ‘n dure les wees, maar veral vir die lafthartige Nasionale Party politici wat die land op ‘n leunagtige en onwettige wyse aan ‘n illegitieme swart meerderheid oorhandig het.

Hier volg die nuwejaarsboodskap van dr. H.F.Verwoerd op Radio Bantoe op 1 Januarie 1963:

Die gebeurtenisse in die wêreld en in Afrika leer lesse aan ons almal - ook aan die Bantoe van Suid-Afrika.

Toe nuwe state een na die ander ontstaan onder swart leiers, was dit toegejuig as die groot vryheid wat alle probleme sou oplos. Vir die gewone mens is dit egter die belangrikste dat hy werk en geld en daardeur 'n huis, kos en klere en sekere van die geriewe van die lewe, verkry. Hy het nie belang by 'n nuwe staat en stemreg as dit net van 'n paar van sy volksgenote leiers maak en aan hulle groot huise en motorkarre gee nie. Die belang van al die gewone mense is dat daardie leiers beter en ryker lewenskanse vir hulle mense moet besorg as die vorige regerings gedoen het. Die eerste les is ongelukkig dat dit nerens gebeur het nie.

In sommige nuwe state het soveel moeilikheid ontstaan dat baie werk verdwyn het en dat daarDr verwoerd 3 boonop gedurige bloedvergieting en stryd was, meestal van die swart mense onder mekaar. In ander state het die inkomste en werkkanse verminder, al was daar nie chaos of burgeroorlog nie, en moet die regerings gedurig presente of lenings van ander nasies, meestal blankes, bedel om te kan bestaan. Hulle praat wel groot - veral by die VVO. - maar is inderdaad totaal afhanklik van ander!

Hoe lank sal die presente aanhou? En as hulle ophou, ly die gewone mense nog swaarder weens werkloosheid en gevolglike gebrek. Die tweede les is dus dat dit goed is om op jou eie bene te staan, maar dan moet hulle eers sterk genoeg word. Die kind kan nie sommer onafhanklik word van die vader nie. Hy groei stadig onder laasgenoemde se sorg, en moet geleidelik selfstandig word - nie sommer meteens nie, anders volg swakheid soos by die nuwe state.

Verder is dit duidelik dat die leiers van die nuwe state Suid-Afrika aanval omdat hulle jaloers is op Suid-Afrika, onder meer omdat die Bantoe hier meer verdien en in beter huise woon en verder leer as by hulle. Hulle wil hul eie mense wat baie swaarkry dit alles nie laat raaksien en met hul regerings se tekortkomings vergelyk nie, en vertel hulle dus dat die Bantoe in Suid-Afrika onderdruk word! Nogtans probeer die uit hul lande om na Suid-Afrika te kom om hier te werk omdat hulle hier meer kan verdien en lekkerder leef as in hul eie lande. Die regering van die Republiek van Suid-Afrika moet selfs met wette en ander middels die werk, veral in die stede, beskerm en behou vir sy eie Bantoe wat immers die eerste reg daarop het.

Die les hieruit is dat die Bantoe in Suid-Afrika baie voordele het wat die ander mense graag wil hê en dat hy hom nie daarvan moet laat beroof deur die agitators wat net dink aan hoe hulle self baas kan speel oor hul volksgenote en self goed sal leef nie. Wat belangrik is, is die lewenstoestande van die meeste mense en nie van hierdie klein groepie nie. Die huidige regering en werkgewers in die Republiek van Suid-Afrika is besig om lone, werkstoestande, behuising, opvoeding en gesondheidsdienste nog altyd te verbeter.

So kan baie vergelykings gemaak word tussen Suid-Afrika en wat elders gebeur. Hierdie paar is Hongersnood 3egter genoeg om die Bantoe van Suid-Afrika te laat besef waarom ek aan hulle met die Nuwejaar juis die volgende boodskap stuur. Die boodskap is: Moenie wat jy het wat goed is, laat verlore gaan om meer te kry soos jy mag dink nie. Jy kan later uitvind dat jy skimme van "vryheid" of groter werk nagejaag het en daarmee die werklikheid (alles wat jy nou het) prysgegee het.

Moenie wees soos die hond wat met 'n groot stuk vleis in sy bek oor 'n brug oor 'n helder rivier geloop het, en in die rivier sy eie beeld gesien het en toe so lus gekry het vir die "vleis" in daardie "hond" se bek dat hy na die beeld gehap het nie. Toe val sy eie stuk vleis in die rivier. En hy het niks nie! Vir die Bantoe in Suid-Afrika word steeds meer kanse geskep - nie net vir werk en onderwys nie, maar ook vir sy regering deur homself in sy eie gebiede soos in die Transkei gesien kan word. Die regering en die wit man gun hom dit. Al die moeilikhede wat bestaan sal geleidelik verdwyn. Tyd is egter nodig vir groei soos reeds gesê.

Mag die nuwe jaar die Bantoe en die blanke albei verder voer op die pad wat hulle nou in Suid-Afrika loop, naamlik waar elkeen sy eie tuiste sal hê en hulle vir mekaar goeie bure sal wees wat nie mekaar se goed begeer nie, maar mekaar help met werk en op ander maniere sodat albei gelukkig en voorspoedig sal wees.

(Bron: Verwoerd aan die woord II. Die laaste vier jaar – Protea Boekhuis 2018)

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie