1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691365

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DAAR IS ‘N “SKYNBAAR” ONDEURGRONDELIKE INTERNASIONALE SAMESWERING WAARIN OOK AFRIKANERS DEEL HET TEN KOSTE VAN ONS VOORTBESTAAN! (Deel 1)

INLEIDING

1 KORINTHIËRS 4: 8 en 9

Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers!

 

Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel; want ons het ’n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense.

 

Sameswering voor 94Internasionale politieke ontplooiing waarby Suid Afrika en Afrikaners nou (intens),betrokke is, is ‘n ongeregtigheid wat gepleeg word onder die voorwendsel dat dit in belang van internasionale vrede is.

Daar word wêreldwyd onskuldige en selfs gelowige mense hierby betrek wat vas glo dat hulle betrokkenheid en optrede geregverdig is omdat hulle onbewus is van die netwerk waarbinne hulle ingetrek is en onbewus van wat die oogmerk is van hierdie “onsigbare, agter die skerms” netwerk.

Omdat ons hemelse Vader wat die Skepper van hemel en aarde is, nooit by hierdie sameswerings betrokke is nie, is dit onvermydelik dat daar onvoorsiene afwykings en flaters sal voorkom van dit wat in die donker en agter geslote deure in die geheim beplan is. ‘n Ander feitelikheid is dat die satan by elkeen van hierdie sameswerings betrokke is en ook instaat is om soos in die geval van Adam en Eva, op slinkse wyse selfs gelowige mense daarby betrokke te kry!

Van al die derduisende sameswerings waarvan sommige slegs teorie gebly het, is daar wel sameswerings wat daadwerklik en dodelik daarop gerig is om die kroon van God se skepping te verlei om agter leuens en verleidelike vleeslike begeerlikhede die pad van selfvernietiging te bewandel!

Die afsondering van ‘n volk hier aan die Suidpunt van Afrika wat spontaan ontstaan het met die Woord van God as grondslag, was uit die warboel van katolieke misbruik van die Woord en die daaropvolgende religieuse verwarring, vervolgings, moord en selfs godsdienstige oorloë, ‘n ontwikkeling van geweldige betekenis!

Uitdie aard van die stryd tussen Lig en duisternis, was hierdie nuwe volk egter nie gevrywaar van die aanslag op die Lig wat ons voorsate as riglyn gekies het nie en al gou was twis oor die doop, die Psalms en gesange, kleredrag en sosiale praktyke, faktore wat tot verdeeldheid moes lei. Die verdeeldheid in kerk en samelewing het kulmineer in politieke verdeeldheid en was, op die oog af, slegs plaaslik en intern gerig. Die moontlikheid dat dit alles deel van ‘n wêreldwye aanslag was en is waarby die Afrikanervolk nie uitgesluit is nie, is nooit deur die gewone Afrikaner oorweeg nie!

Die verskrikking van die ontneming van die Afrikanervolk se vryheid waarvoor soveel opgeoffer is aan goed en bloed, is egter nou weer en nogmaals ‘n werklikheid as gevolg van die afwyking van beginsel en beleid, wat juis daarop gerig was om behoud van identiteit, vrede en vryheid tussen die Afrikanervolk en ander volke hier in Suid Afrika te verseker. Die simptome van die huidige verlies aan vryheid, met die verval van infrastruktuur, vernietiging, korrupsie, moord, misdaad, onveiligheid, gebrek aan wet en orde, verdringing in skool en universiteit, bedreiging van besit, verarming deur woekerbelastings, werkloosheid,ens., ens., word steeds deur baie Afrikanervolksgenote nie gesien as deel van ‘n omvangryke sameswering nie.

Dit is egter nou uit een van hierdie samesweringsvennote van die satan, naamlik die “Open Society” van George Soros, goeie vriend van F.W. de Klerk se befondsing van “The State Capacity Research Project”, waaruit interressante inligting na vore kom wat vir ons Gewone Afrikaners lig sal werp op wat en waarom sekere goed in Suid Afrika gebeur en hoe dit ons raak!

The State Capacity Research Project is ‘n akademiese navorsingsprojek tussen verskeie navorsers en hulle navorsingspanne, van verskeie Universiteite. Prof. Haroon Bhorat van die Departement Beleidsontwikkeling navorsingseenheid van die Universiteit van Kaapstad; Prof. Ivor Chipkin van die Navorsings Instituut van Openbare Sake, Universiteit van die Witwatersrand; Prof. Mzukisi Qobo, deel van die Suid Afrikaanse Navorsings         Initiatief – Afrika Diplomatieke en Buitelandse Beleid, Universiteit van Johannesburg; Mr Lumkile Mondi, Departement Ekonomie, Universiteit van die Witwatersrand; Professor Mark Swilling, Sentrum vir Komplekse Sisteme in Oorgang, Stellenbosch Universiteit. Almal programme, met befondsing van die “Open Society Foundation of South Africa” en let wel, nié in belang van die vryheid van die Afrikanervolk nie.

Die 72 bladsy verslag wat deur hierdie uiters liberale vennootskap uitgebring is het op die lessenaar van die AVP beland en bevat inligting wat enersyds die kommer in daardie geledere reflekteer en andersyds lig werp op die metodiek van die “nuwe Toring van Babel” bouers, oppad na die Nuwe Wêreld Orde! Behalwe dat dit interressante inligting bevat sal dit vir baie van ons “goedgelowige” Afrikaners beter toerus om ingeligte besluite te neem in ons voortgesette vryheidstryd! Vanweë die lengte van die verslag in Engels wat ons in Afrikaans vertaal het, sal ons dit in dele plaas.

Voorwoord (van die verslag)

Die Staatskaapingsnavorsingsprojek is 'n interdissiplinêre, interuniversiteit navorsingvennootskap wat poog om by te dra tot die openbare debat oor 'Staatskaping' in Suid-Afrika. Hierdie kwessie het sedertdien openbare debat oor die toekoms van demokratiese bestuur in Suid-Afrika oorheers en sedert die Openbare Beskermer Thuli Madonsela haar verslag, getiteld Gekaapte Staat in laat 2016 gepubliseer het.

1 Die verslag dokumenteer amptelik die manier waarop President Zuma en senior Regeringsamptenare saamgespan het met 'n skaduwee netwerk van Korrupte makelaars.

Oproepe vir Zuma om te bedank het toegeneem (met inbegrip van binne sy eie party) en het die grootste protesaksie sedert die koms van demokrasie in 1994 plaasgevind ter ondersteuning van hierdie oproepe.

Die akademiese gemeenskap het weinig bygedra in hierdie debat. Om dit reg te stel, is die “State Capacity Research Project” geïnisieer om twee doelwitte te bereik:

1.Verskaf 'n konseptuele raamwerk wat put uit die literatuur van die politieke ekonomie van ontwikkeling, neopatrimonialisme in Afrika en demokratiese beheer wat kan help om te verstaan wat ons in ons eerste hoofstuk as 'n 'stil Staatsgreep' beskryf.

2. Sorteer 'n groot hoeveelheid van gepubliseerde en ongepubliseerde empiriese materiaal op die uitgebreide herprogramering ( 'repurposing') van staatsinstellings om hulle te herlei weg van ontwikkeling en in die hande van 'n toenemend selfversekerde kragtige elite wat hulle opsetlik toelê op die bedryf van ekstra-wetlike en anti-Konstitusionele maniere.

Ons stem saam met die bedoelings van die regerende party se verbintenis tot 'radikale ekonomiese transformasie', maar in ons oordeel word dit gebruik as 'n ideologiese rookskerm om die belasting- inkomste praktyke van die Zuma-gesentreerde magselite te versluier. Een van ons doelwitte is om die populêre diskoers vanaf 'n fokus op korrupsie na 'n fokus op die sistemiese Aard van Staatskaping as die politieke projek van 'n goed georganiseerde netwerk wat streef om te bestuur wat ons die simbiotiese verhouding tussen die grondwetlike staat en die skaduwee staat noem. Op hierdie punt, is dit nie slegs 'n samewerking tussen Universiteit navorsingsinstansies nie, ons streef ook om saam te werk met verskeie belanghebbendes, sosiale bewegings en organisasies betrokke by soortgelyke werk.

Dit is hoekom ons saam gewerk het met die Suid-Afrikaanse Raad van kerke (SACC), wat hul eie onafhanklike proses, genaamd die “Unburdening Panel” geloods het. Die resultate van hierdie werk deur die SACC is saamgevoeg met sommige van ons navorsing en aangebied deur die Sekretaris van die SACC by 'n openbare vergadering by Regina Mundi, Soweto, op 18 Mei 2017.

2 Hoewel die SACC se Paneel en die Staatskaping navorsingsprojek (SCRP Unburdening ) heeltemal onafhanklike prosesse was in die gebruik van baie verskillende metodologieë, het die SACC tot die gevolgtrekking gekom dat die individuele vertroulike getuienisse wat hulle ontvang het vanaf kerk lede, ooreengekom en bevestiging van die argumente ontwikkel deur die SCRP wat grootliks gebruik gemaak het van openbaar Beskikbare inligting.

Hierdie ooreenkoms van verskillende liggame se bewyse is van groot betekenis.

Die Staatskaping navorsingsprojek is 'n akademiese navorsing vennootskap tussen leidende navorsers van vier universiteite en hul onderskeie navorsing spanne: Prof. Haroon Bhorat vanaf die ontwikkeling beleid navorsingseenheid, Universiteit van Kaapstad; Prof. NGV Chipkin uit die openbare sake Navorsingsinstituut, Universiteit van die Witwatersrand; Prof. Mzukisi Qobo, deel van die Suid-Afrikaanse navorsing stoel inisiatief-Afrikaanse diplomasie en buitelandse beleid, Universiteit van Johannesburg; Mnr Lumkile Mondi, Departement van ekonomie, Universiteit van die Witwatersrand; Professor Mark Swilling, Sentrum vir komplekse stelsels in oorgang, Universiteit Stellenbosch.

Ons program, met befondsing van die Open Society Foundation van Suid-Afrika, is soos volg:

1. Produseer dit, ons eerste verslag, teen Mei 2017.

2.Vrylstelling van gedetailleerde gevallestudieverslae van die staatbeheerde ondernemings wat gekaap is deur die Zuma-gesentreerde magselite oor die afgelope dekade.

3. Moontlik teen vroeg 2018, produseer 'n boekmanuskrip en sommige joernaalartikels.

Na ons mening is die Suid-Afrikaanse geval net een redelik tipiese voorbeeld van 'n globale tendens in die groei van toenemend outoritêre, neopatrimoniale regimes waar 'n simbiotiese verhouding tussen die grondwetlike en skaduwee staat gehandhaaf word, maar met werklike magsverskuiwing toenemend in die netwerke van die skaduweestaat . Begrip van die Suid-Afrikaanse konteks en uitdaging, is dus, 'n belangrike bydrae tot ons begrip van hierdie globale verskynsel.

Dit is ook ons bydrae tot die breë stryd om die Suid-Afrikaanse demokrasie en ontwikkelingspraktyk te red van 'n magselite wat sy eie belange nastreef ten koste van Suid-Afrikaanse samelewing, in besonder die armste mense wat eerste sal ly en meeste van die gevolge van wat in werklikheid 'n de facto ‘stil’ staatsgreep is.

'N adviserende paneel van internasionale kundiges sal optree as 'n klankbord om te verseker dat ons die balans handhaaf tussen akademiese hardheid en om te doen wat nodig is om 'n impak te maak op die openbare diskoers. Van hulle sal verwag word om verslae en publikasies voor publikasie te bestudeer, maar nie vergaderings by te woon nie. Hul kommentaar en voorstelle sal op die mees verantwoordelike en gepaste manier bespreek word.

Openbare Beskermer Suid-Afrika. 2016. Staatskaping. [Aanlyn] Beskikbaar: http://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/4666/3f63a8b78d2b495d88f10ed060997f76.pdf.

http://www.enca.com/South-Africa/catch-IT-Live-South-African-Council-of-Churches-releases-corruption-REPORT

Verraad van die belofte: Hoe die nasie gesteel word

INHOUD

Uitvoerende opsomming                                                                            1

1  Verraderlike politiek                                                                               4

2  Mag, Gesag enVermetelheid:                                                               21

     Hoe die Skaduweestaat gebou is

3  Koersveranderingsbestuur                                                                   40

4  Hoe die Staatskaping                                                                             56

     gestruktureer is: 'n kort Nota

5  gevolgtrekking en aanbevelings                                                          61

     Verraad van die belofte: Hoe die Nasie Gesteel word

 

Uitvoerende opsomming

Hierdie verslag dui daarop dat Suid-Afrika 'n stil Staatsgreep ondergaan het wat die ANC uit sy plek as die primêre krag vir transformasie in die samelewing verwyder het. Vier openbare gebeure definieer hierdie nuwe era: die Marikana slagting op 16 Augustus 2012; die landing van die Gupta-vliegtuig by die Waterkloof lugmagbasis in April 2013; die omkoop pogings van voormalige Adjunk Minister van Finansies Mcebisi Jonas om die Nasionale Tesourie te verkoop aan die Skaduweestaat laat 2015; en die Kabinetskommeling in Maart 2017. Weerstand en kaaaping is waaroor Suid-Afrikaanse politiek vandag gaan.

Kommentators, opposisie groepe en gewone Suid-Afrikaners onderskat Jacob Zuma, nie bloot omdat hy meer brutaal,geslepe en onmenslik is as wat hulle verwag nie, maar omdat hulle hom afmaak as ‘n karikatuur. Hulle beskou Zuma en sy bondgenote as 'n kriminele netwerk wat die staat gekaap het. Hierdie benadering, wat ongelukkig die dominante is,verskuil die bestaan van 'n politieke projek aan die werk met die doel om staatsinstellings te herstruktureer om 'n konstelasie van inkomstesoekende netwerke op te rig en nou die simbiotiese verhouding tussen die grondwetlike en skaduwee staat bewerk . Dit is vergelykbaar met ‘n stil Staatsgreep.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie