1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696554

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

EN HY HET VIR MY GESÊ: MY GENADE IS VIR JOU GENOEG, WANT MY KRAG WORD IN SWAKHEID VOLBRING.

BybelIs daar nog iets wat jy benodig? Is die genade van God ons hemelse Vader nie vir jou genoeg nie? Wat is die waarde van dit wat jy wil byvoeg by God se genade? Groter verlossing, meer eer, beter verdienste?

 

Laat jou swakheid, jou afhanklikheid van die genade van ons hemelse Vader jou krag word, want daarin word jou verlossing volbring!

2 KORINTHIËRS 12:

DIT is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.

2   Ek weet van ’n man in Christus, veertien jaar gelede — of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit — dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.

3   En ek weet van so ’n man — of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit —

4   dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ’n mens nie mag uitspreek nie.

5   Oor so ’n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede.

6   Want as ek sou wil roem, sou ek nie ’n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat; maar ek laat dit ná, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie.

7   En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ’n doring in die vlees gegee, ’n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.

8   Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.

9   En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

10 Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

11 AL roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak. Want ek moes deur julle aanbeveel geword het; want ek het niks by dié uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie.

12 Die kentekens tog van ’n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade.

13 Want wat is daar waarin julle oortref word deur die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik julle nie lastig geval het nie? Vergeef my hierdie onreg.

14 Kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom; en ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self; want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaar nie, maar die ouers vir die kinders.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie