1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691506

Besoekers aanlyn

Ons het 49 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NUWEJAARSBOODSKAP VAN DIE LEIER VAN DIE AVP.

Gewond maar onoorwonneDaar sal met reg gevra kan word, maar wat is dan nou nuut van die nuwe jaar? Die vrag wat met hom saamkom is benewens dat dit eeue oud is, aan ons goed bekend en daarby gewigtig en neerdrukkend met bitter min om oor opgeruimd te wees.

Tenspyte daarvan dat ons met van die beste Staatsmanne geseënd was wat die wêreld al ooit opgelewer het en wie ons volk met hulle vaardigheid tot ‘n toonaangewende volk onder die volkere van die wêreld gelei het, hang daar vandag ‘n donker Afrikawolk oor ons en ons Vaderland. Alles wat oor eeue opgebou is lê in stof en as en kom dit voor asof ons Afrikanervolk ons koers in hierdie krisis verloor het.

Wat egter onbetwisbaar nuut is van die nuwe jaar, is elke uur, elke dag’ elke week en elke maand wat voor ons lê, tyd verteenwoordig waaraan ons nog nie deel gehad het nie. Dat ongeag die swaar en swart en ou bekende vrag wat saam die drempel oorsteek na 2019, daar ‘n onbekende en nuwe verwagting, onontgin beskikbaar wag op wat ons daarmee gaan maak.

Wat agter ons lê is die geskiedenis. Uit daardie geskiedenis is daar baie te leer, want daar was suksesse en daar was mislukkings. Deur die mislukkings se oorsake te vermy en op die oorsake van die suksesse te bou, kan daar met goeie beplanning, van die onbekende verwagtings lig kom en die donker Afrikawolk so beskyn dat dit in die lig verswelg word omdat daar slegs donkerte is by gebrek aan lig!

Die AVP doen ‘n beroep op elke Afrikanerman, vrou en kind om ‘n bydrae te kom lewer tot die “lig“. Dit was die ontstaan van die Afrikanervolk, let wel, sonder so ‘n voorneme, sonder dat dit ‘n oogmerk of vooruit beplanning was, maar ‘n spontane Godgewilde geskiedkundige verwikkeling, wat lig na Afrika gebring het. Lig wat deur uiters swak beskerming van ons volk, deur onbevoegde leiers verraai is en dit dus laat verdof het tot die flou liggie van ‘n volksfakkel wat steeds brandend gehou word in afwagting vir ondersteuning!

As die internasionale mening die veragtelike politieke uitoorlêery na die sluipmoord op dr. H.F.Verwoerd goedkeur en ondersteun, dan is grondonteiening sonder vergoeding in die VSA Australia en Nieu Zeeland, net so geldig as by ons. Indien hulle bereid is om te veg vir wat hulle vandag as hulle eiendom beskou, is dit ook die Afrikanervolk se reg!

U moet u dus nie laat wysmaak dat ons toestand onomkeerbaar is en dat die witman nooit weer politieke beheer in Suid Afrika sal kry nie. Wat die Afrikaner se toekoms in Suid Afrika betref, lê die keuse by die Afrikanervolk! Wil ons veg of wil ons vlug? Dit was wyle mnr. Jaap Marais wat verklaar het dat die witman in Suid Afrika nog bymekaar gedwing gaan word of hulle bymekaar wil wees of nie! Elke moontlike liberale en humanistiese benadering in die boek is noual deur die saampraters, Jingo’s, Hensoppers, oorgeërs en geestelikes probeer om te “check” en te “Balance” vir selfs die geringste mate van selfbeskikking. 24 Jaar lank en steeds géén sukses.

Dit het in dié tyd onteenseglik duidelik geword dat die Afrikanervolk slegs deur homself te verweer sal kan oorleef en sodoende wat hy verwerf het, sal kan behou. Nie deur onderhandeling, nie deur toegewing, nie deur samewerking, nie deur ooreenkoms of welke ander agteroorbuig en ritireeraksie ookal bedink is, nie eers deur die uiterste vorm van welwillendheid kon die “moderne” politici en Burgerregaktiviste daarin slaag om iéts vir die Afrikaner in sy eie land te beding nie. Die antwoord setel in verset!

 

Hoewel die geskiedenis bewys het dat die Afrikaner nog nooit ‘n oorlog verklaar of begin het nie, het dit ook telkens bewys dat hy homself onder die genadige en barmhartige Hand van God, met onderskeiding teen aggressors verset en verdedig het. Hoewel gewond, maar onoorwonne! Daardeur teen alle verwagting in, ons vryheid herwin en herstel het.

Daar is ‘n tyd vir vrede en daar is ‘n tyd vir oorlog! Alles van ons is al deur sogenaamde “leiers” weg onderhandel en weggegee. Wat egter oorgebly het is ons selfrespek! Die Internasionale Wêreld word nou self blootgestel aan die beginsels en beleid wat hulle deur verraad en befondsing op óns help afdwing het. Dieselfde verterende en vernietigende gevolge wat ons beleef, is besig om nou aan húlle beskermende bestaan te knaag. Beskerming wat deur die feit dat hulle in hulle lande in die meerderheid was, gehandhaaf kon word. Gelykheid, Vryheid en Broederskap wat elke volk se identiteit begin bedreig deur die toenemende getalle volksvreemdes wat op die “oop deur” beleid vir multikulturalisme van Europa hulle lande binnestroom, sal hulle binnekort na die Afrikanervolk laat kyk vir leiding.

Laat ons dus opnuut kennis neem van dr. Verwoerd se waarskuwing aan Harold MacMillan, voormalige Eeste Minister van Brittanje. “Oor sy “Winds of Change” het dr. Verwoerd die Eerste Minister van Brittanje gewaarsku dat wat hy propageer juis dit wat hy wil bereik sal vernietig! Dr. Verwoerd het dit in 1963 in die parlement só verduidelik: ”My boodskap aan die wêreld_-_wat ons hoop die wêreld eendag sal verstaan, al erken ek dat hy dit nie nou verstaan nie - is dat deur die weg van "apartheid" te volg elkeen gelykwaardig sal kan word, want elkeen sal selfstandig wees as deel van sy eie nasie, en die ras-eenhede sal ten opsigte van mekaar wees soos die nasies van Afrika apart van ons is. Ons het met hulle inwendige sake niks te doen nie, en hulle het niks te doen met ons huishoudelike sake nie.

Die weg van almal op die ou end gelyk maar deurmekaar, gaan uiteindelik beteken dat die blankes gaan onderdruk wees. Dit sal nie regverdig teenoor die blanke wees nie en is ook nie moreel ten opsigte van die blanke nie. Dit is die integrasiebeleid tot sy uiterste konsekwensie deurgevoer. (Die beleid waarvoor die liberaliste in Suid Afrika hulle be-ywer en in 1994 verkry het en nou oor die voorspelde gevolge daarvan kerm! ‘n Bewese futiele beleid wat vandag deur baie voormalige Nasionaliste as reg aanvaar word! AVP)

Myns insiens is dit per slot van sake 'n immorele beleid van die kant gesien van die regte van die blankes aan wie hierdie land behoort deur ontginning en deur nedersetting, en nie deur verowering van enigiemand anders [se land] nie. Dit is hulle eie land wat sou weggeneem word deur diegene wat hulle gered en versorg het langs daardie net oppervlakkig skynbaar morele weg van almal gelyk maar deurmekaar. Daar bly dus vir my net een morele weg oor. Dit is die een wat ons besig is om te volg. Almal gelyk maar almal apart” (Aldus dr. Verwoerd)

Wat elke regte Afrikaner behoort te bekommer is die kerke wat ‘n Kommunistiesgeformuleerde beleid verkerklik het soos aborsie en homoseksualisme. Met die aanvaarding van die gelykheidsbenadering en die verklaring dat apartheid sonde is, het die kerk hom op die politieke terrein begewe waar die beleid van die Kommunis verkies is bo die moreelregverdigbare beleid van die Afrikanervolk, tenkoste van ons voortbestaan.

Elke swart ras in Suid Afrika het hulle eie land. Dié wat hier is, is hier omdat hulle hulleself nie in hulle eie lande kon handhaaf nie! Hulle onwettige verkryging van politieke beheer is al reeds ‘n oorlogverklaring! Laat ons hulle akkommodeer deur gesamentlike verset teen die “gewettigde diefstal” waarmee ons elke dag gedreig word en vir 2019 geestelik en fisies daarvoor voorbereid wees. Die Afrikaners almal saam en almal gelyk en elke ander blanke wat soos ons voel en glo!. Mag God ons daartoe instaat stel. Nie óns wil nie, maar laat Sy wil geskied!

Aan elke Afrikaner in Suid Afrika wens ek voorts ‘n seëvierende 2019 toe oor elke vyand, geestelik of fisies wat u bedreig en mag u jaar dan vredevol, vrugbaar en voorspoedig verloop!

 

DANIE VARKEVISSER

LEIER VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie