1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691522

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAAROM DIE GELOFTE? 16 Desember 2018

Gerrit ViljoenWaarom was dit nodig vir Andries Pretorius en Sarel Celliers om ‘n gelofte aan God te maak? Waarom is dit nodig om oor vier dae op te gaan na die herdenking van die Gelofte wat aan en voor God gemaak is? Was dit bloot vrees? Is dit vrees wat al meer en meer Afrikaners na hierdie gedenkfees laat stroom? Indien so, sal ons as volk bedroë daarvan afkom!

Ek wil graag die vraag belig aan die hand van ‘n uitreksel van ‘n toespraak in Hansard van 4 tot 8 MAART 1991 van die Minister van Staatkundige Ontwikkeling, Gerrit Viljoen.

Die debat het gegaan oor GRONDWETLIKE HERVORMINGS; UITSKRYF VAN ‘N ALGEMENE VERKIESING; EN SELFBESKIKKING DEUR MIDDEL VAN PARTISIE. “Mnr die Voorsitter, ek wil my baie graag aansluit by die dinamiese en vasberade standpunte wat agb lede van hierdie kant gestel het. [Tussenwerpsels] Ek wil besondere waardering betuig dat teenoor die negatiewe, herhaalde ou kenwysies van die verlede wat van daardie banke af gekom het, ons kollegas hier-­­­-- soos die agb Adjunk Minister van Staatkundige Ontwikkeling en van Provinsiale Sake dit gestel het---- op die voorpunt beweeg [Tussenwerpsels] ‘n voorpunt wat nie maklik is nie, wat in baie opsigte moeilik is en wat selfs gevaarlik is, maar ons abdikeer nie ons verantwoordelikheid om daardie risiko-leiding in belang van ons land en sy mense te neem nie. ...(Herhaalde ou kenwysies...Verwerping en minagting van en vir die insig van vorige Afrikanerleiers! AVP)

4e Paragraaf: Dit is tog bekend-------- daar is geen twyfel daaroor nie--- dat die NP, as deel van die verwydering van al die maatreëls wat diskriminerend is, hom ook verbind het tot die skrap van die verskillende wette op grondbesit, en wel in die sin dat dit die ras-eksklusiewe toegang tot eiendomsreg op grond sal beëndig, terwyl individuele titel beskerm bly kragtens die uitstekende stelsel van eiendomstitelbeskerming wat ons in hierdie land het.(Beskerming teen grondonteiening sonder vergoeding?AVP) In die toekoms moet dit vir alle Suid Afrikaners moontlik wees om binne die markkragte van hierdie land en die hulpmaatreëls wat beskikbaar is, grond waar ookal in Suid Afrika te verkry” Aldus Gerrit Viljoen.

Dit was mnr Jaap Marais wat gemaan het dat as jy ‘n leier van die Afrikanervolk wil wees en nie die gevolge van die besluite wat jy vir en namens jou volk neem twintig jaar vooruit kan sien nie, jy nie ‘n leier kan wees nie!

Verder was dit dr. Verwoerd wat Harold MacMillan, eerste Minister van Brittanje gewaarsku het dat hy juis dit wat hy in die vooruitsig stel deur die beleid wat hy verkondig, gaan vernietig! Dié beleid wat die NP en Gerrit Viljoen, in teenstelling met wat hulle geleer was, begin toepas het!

Insig en politieke vêrsig was die motivering van Andries Pretorius en Sarel Celliers se motivering vir die gelofte! Hulle begrip van die menslike onmoontlikheid om te slaag teen die getalleoorwig in aantog en die onwrikbare geloof in God ons Hemelse Vader se almag en betrokkenheid deur Sy alomteenwoordigheid as enigste bestaande moontlikheid om te kan slaag, hulle sterkste wapen!

Die bewys van hulle korrekte optrede in die geskiedenis vasgelê, soos wat ook die bewys van Gerrit Viljoen en die NP van sy tyd se gebrek aan integriteit, insig, vêrsig en geloof se voorspelde waansinnigheid, vandag in algemene verval en agteruitgang met Afrikanerbloed oor Suid Afrika geskryf staan!

indien niks anders nie, behoort elke Afrikaner deur die geskiedkundige geskrewe en huidig sigbare en voelbare bewyse oortuig te wees dat sonder God, hierdie stryd vir ons hernieude vryheid, nie gewen kan word nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie