1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696507

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

OORWINNING OOR DIE SLANG

Númeri 21:1-10

Toe stuur die HERE giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die HERE en teen u gespreek het. Bid tot die HERE, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou n giftige slang en sit dit op n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. (:6-8).

Die meeste mense is instinktief baie versigtig vir n slang. Ons eerste reaksie is normaalweg om daarvoor te vlug of om dit te probeer dood. Ons weet tog dat dit iets is wat vir ons groot skade kan berokken indien ons onverskillig daarmee sou omgaan.

Die Slang waarvan ons in die Woord lees, het ook van die eerste mense se bestaan af groot skade aan die mens se lewe kom berokken. En dit het nie by Adam en Eva gestop nie. Hy sou inderdaad die mens gedurig opsoek om hom aan die hakskeen te byt en te laat struikel terwyl die mens die wete sou koester dat hy sy kop moet vermorsel. Hy sou dit moes doen sodat hy wat die Slang is nie sal voortgaan om hom verder leed aan te doen nie.

Ons lees ook in hierdie gedeelte uit Númeri hoedat die slange onder die volk skade aangerig en mense gedood het. Dit val ons egter vreemd op dat die HERE aan Moses die opdrag gee om n koperslang te maak en aan n paal op te hang sodat elkeen wat gebyt is daarna kan kyk en sodoende sou lewe. Dit blyk op die oog af vir ons n baie vreemde opdrag te wees wat God aan Moses gee. Hoekom sou die volk na hierdie vernietigende wese moet opkyk om genesing?

 

Hierdie vreemde opdrag van God word vir ons as n meesterstuk geskilder in die woorde van Joh. 3:14&15:En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie slang se mag is vernietig. Christus Jesus is aan die vloekhout opgehang om vir ons genesing te bring van die wonde wat deur die slang se gif in ons lewens veroorsaak is. Sy bloed het daaroor gevloei sodat daar deur Sy wonde vir ons genesing kon kom. Hy het daar gehang sodat ons ook ons oë tot die vloekhout kan oprig en genesing deur Sy wonde kan ontvang. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. (Jes. 53:5). Hy het daar gehang sodat ons ons oë na die vloekhout kan opslaan en die sonde magteloos daar kan sien hang en nie ons Verlosser nie!

Christus is aan die vloekhout opgehang, maar Hy het nie daar gebly nie. Hy is deur God opgewek en het oor die slang getriomfeer. Hy het as Oorwinnaar uit die stryd getree en die sonde aan die vloekhout vasgeslaan. Hy, Jesus Christus Seun van die mens was die Een wat dit wat God in Gén. 3:15 uitgespreek het, vervul het.

 

...Hý sal jou die kop vermorsel, .... Hy het van God uitgegaan om ons van hierdie mag te verlos waarteen ons as mense nie opgewasse is nie. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het dit is die duiwel en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. (Heb. 2:14&15).

Ons as mense is magteloos teen die vernietigende mag van die Slang se gif. Wanneer ons egter in die geloof leef en deur die Heilige Gees van God gelei en ondersteun word, sál ons ook die Satan se kop vermorsel. Moenie na die vloekhout kyk en dink aan n magtelose Jesus wat daar hang nie. Kyk eerder daarna en dink daaraan dat Jesus Christus daardeur vir ons redding en oorwinning gebring het in ons magteloosheid teen die sonde! Daar het deur Sy wonde vir ons genesing gekom. En deur Sy Gees kom daar vir ons oorwinning!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie