1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688933

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

“KOM HUISTOE”

Ou LandsvlagAs dit jou oordeel is dat verknegting onder ‘n ANC regime heilsaam is vir die Afrikaner, is dit logies dat jy vir die VF Positief of die DA moet stem. Beide partye aanvaar die Status Quo van ‘n deurmekaar bestaan en neem aktief deel aan ‘n swart meerderheidsregering.

As dit jou oordeel is dat die Afrikaner instaat moet wees om sy eie toekoms te skep deur selfdeterminasie, is buite parlementêre politiek die enigste opsie. Daar is geen rede op aarde om ondergeskik te wees aan ‘n regime wat jou ondergang ten doel het nie.

Daar kan slegs een van twee uitkomste wees, assimilasie of selfbehoud. Die foutlyne in die rasontkenners se denke is wesentlik ooglopend. Die DA verkondig luidkeels hulle is nie wit nie en ook nie swart nie, hulle is blou. Mense behoort tog tot ‘n bepaalde rassegroep opgrond van fisiese kenmerke. Ook word geredeneer dat daar net een ras is,--- die menslike ras. Dit skreeu teen die skepping!

Die mensheid is nie ‘n eenheid nie maar ‘n verskeidenheid. God het dit so gewil. Die rasontkenners se beskouing is ook dat alle rasse gelyk is met gelyke regte ongeag bekwaamheid, onbekwaamheid of ongelyke begaafdheid. Hieruit volg ‘n grenslose wêreld waar ‘n een-mens-een-stemstelsel geregverdig word as die vrymaking van alle volke in ‘n allemanswêreld. Hierdie “uhuru vryheid” is eintlik die vryheid om die reg vir politieke gewin te verkrag, om ander se goed te verkry sonder om dit te koop of daarvoor te werk.

Suid Afrika is al so ver gevorder op hierdie pad dat die Afrikaner se aanspraak op blank Suid Afrika misken word en grondgryp sonder vergoeding as norm gestel word. Eers het die integrasionisme sekere begrippe soos vryheid, grondhervorming, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie, demokrasie, apartheid,rassisme, wit ekonomiese kapitaal, wegbeweeg van diskriminasie, ens., met ‘n nuwe inhoud gevul om voor te gee hulle is kampvegters vir reg en geregtigheid.

Magsdeling het magsoorname geword. So is blank Suid Afrika gekaap met ‘n swart meerderheidsregering wat die witman nooit by ‘n stembus kan wen nie.Desnieteenstaande is die Afrikanerhaters nog nie tevrede nie en word aktiewe programme geloods om die witman die land uit te stoot. Dink maar aan die plaasmoorde, geweldsmisdaad, toeleting tot Universiteite, Ddie vervloeking van die Afrikaanse taal en geskiedenis, ens.

Op alle terreine het die wolf in skaapsklere ingedring. Hulle staan op die kansels en preek, in die joernalistiek skrywe hulle in Afrikaanse koerante, op Universiteit leer hulle die studente, in die handelswêreld neem hulle selfs leiding. Hulle bedreig die inhoud van ons Afrikanerskap op ‘n slu en agterbakse manier. Hulle loop met vroom gesigte en praat met valse voorwendsels. Hulle maak jou sag---hulle breek jou weerstand stap vir stap. Hulle gooi klein bietjies gif in jou “koffie” en hulle ondergrawe jou van binne met breinspoeling.

Op kerklike en godsdienstige gebied loop die duiwel rond soos ‘n brullende leeu. Rasseintegrasie word as ‘n besondere deug voorgehou. Hulle het die bygeloof aangeneem dat ras of kleur of seksuele oriëntasie geen rol mag speel by uitlewing van geloof in die kerk nie. Die volkskerkgedagte is vervang met met ‘n kerkvolk ingesteldheid. Met die politieke Belhar belydenis en die verkettering van die gebod oor naasteliefde is assimilasie as geloof verklaar. Naas die beginsel van die liefde, moet ook dié van geregtigheid gehandhaaf word. As liefde en geregtigheid saamgaan, sal die liefde nie ontaard in in ‘n sieklike sentimentaliteit wat alle grense uitwis wat deur God ingestel is nie. Die feit dat God verskillende rasse geskape het beteken tog nie dat dat God rassisties is nie! Die gebod van liefde sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself en nie tenkoste van jouself nie.

Goeie rasseverhoudings kan slegs gebou word op die grondslag van selfrespek, respek en liefde en gesonde trots in jou eie ras, volk en kultuur. Die eis tot verbastering kom uit die ryk van die okkult. Ons moet jaloers waak oor die behoud van ons volksgebondenheid, normatiewe waardes, staatkundige beginsels en suiwer geloofsoortuigings.

Slegs as ons sterk is “na binne”, dit wil sê behoudend en stewig staan op ons lewensbeskoulike, kan ons ook sterk “na buite”

KOM HUISTOE. Verwerp die skenders van ons erfenis. Hulle bedreig ons in ons volksidealisme, in ons koers en volksidentiteit, in ons voortbestaan! Wees nie bereid om ‘n loseerder te wees in jou eie Vaderland nie. Suid Afrika ís óns Vaderland en moet dit bly. Dr. Verwoerd se woorde was: “SKEP JOU EIE TOEKOMS”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie