1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688896

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n OFFER AAN HOM

BybelMiga 6:1-16

Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan en my buig voor die hoë God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die HERE n welbehae hê in duisende ramme en tienduisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? (:6-8).

Die meeste van ons is seker bekend met die lied Moet ek gaan met leë hande?. Hierdie vraag laat n mens weer besin oor die wyse waarop ek voor God sal verskyn. Ek wonder hoeveel mense hulself nog hierdie vraag afvra? Ons samelewing is so besig om n goeie vertoon voor mense te probeer lewer dat die meeste heeltemal vergeet om te besin hoe hul lewens voor God lyk.

Die mense in die Ou Testamentiese tyd het ook dikwels stil geraak om oor hul lewens te besin. En wanneer hulle oortuig is van verkeerde en sondige optrede sou hul na die tempel gaan en n offer tot versoening bring. Hierdie seremoniële offers in die Ou Testament is volbring deur die volmaakte offer van Christus Jesus wat Homself in gehoorsaamheid geoffer het. Daar is egter vir ons as vrygekoopte gelowiges steeds offers te bring as dank vir ons verlossing. Ons het ook die verantwoordelikheid om daagliks ons offers aan God te bring soos wat daar op n daaglikse basis in die Ou Testament aan God geoffer is. Die verskil lê egter daarin dat ons offers aan God nie meer bestaan uit beeste en kleinvee nie, maar uit geestelike offers. Hierdie geestelike offers is dade van gehoorsaamheid aan die stem van God. en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot n geestelike huis, n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. (1 Pet. 2:5). Dit is n lewe van ootmoed en onderdanigheid aan die wil van God en om Hom te soek en te gehoorsaam in my lewe.

Ons leer uit Miga 6:8 dat die HERE aan die mens bekend maak wat Hy van ons verwag! En Hy maak dit nie deur n gelykenis bekend wat ons dalk nie kon verstaan nie. Hy spel dit vir ons in geen onduidelike taal uit! Hy verwag dat ons reg sal doen nie reg sal praat, reg sal bespreek of die reg doen van ander sal beoordeel nie. Nee, dat ons onsself teen die Woord sal beoordeel of ons reg doen in ons lewe teenoor God en teenoor ons naaste. En om reg te doen, beteken om dít te doen wat volgens God se Woord reg is en nie volgens die algemene opinie van mense reg is nie. Ons sal nie verstaan om reg te doen as ons dus nie n grondige kennis van die Woord van God het nie. En daarom is dit só belangrik om genoegsame tyd in u lewe in te ruim om die Woord van God te ondersoek en daardeur onderrig te word.

Die HERE verwag ook van ons om liefde te betrag. Dit sou weinig help wanneer ek die wet van God tot op die letter navolg, maar hierdie navolging is n slaafse, gedwonge nakoming. Ons moet die Woord van God uit liefde onderhou en probeer nakom. Ons moet gedurigdeur die liefde van God in ons harte oordink die liefde wat Hy vir ons het en wat ons aan Hom en ons naaste verskuldig is. Indien ons gedurig daaraan dink dat God aan ons soveel barmhartigheid bewys, sal ons ook daarna kan streef om barmhartigheid te bewys. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. (Luk. 6:36).

Die HERE verwag dat ons in ootmoed met Hom sal wandel. Dit beteken dat ek nie my geloofsverantwoordelikheid op n spesifieke dag in my lewe afhandel nie. Dit beteken eerder dat ek my geloofsverantwoordelikheid opneem en daarin volhard tot die dag dat ek God van aangesig-tot-aangesig sal ontmoet. Ek sal op my lewensreis met Hom saamgaan en Sy leiding langs my lewenspad volg selfs al is die weë waarlangs Hy my lei soms deur n dal van donker skaduwee.

n Mens wat met God wandel, sal weet om Hom te behaag omdat Hy God ken. Hy wat met God wandel, sal God se hart ken. En wanneer ons iemand se hart ken, weet ons wat daardie hart bly maak en wat dit bedroef. Mag ek en u onsself vandag opnuut daarop toespits om die aangesig van God te soek en na Hom nader te kom met offers in ons lewens wat Sy hart sal verbly.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie