1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688918

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

U GOEDERTIERENHEID IS GROOT OOR MY

BybelPsalm 86:1-17

Here, my God, ek wil U loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer; want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. (:12&13).

Hoe groot is die Here se goedertierenheid nie oor elkeen van ons nie! Ons is geneig om in die tyd waarin ons leef met al sy uitdagings en beproewinge die goedertierenheid van die Here heeltemal mis te kyk.

Dit is dalk vir ons n tyd van vele uitdagings. Ons leef in n land met n moordsyfer wat selfs ander lande wat in oorloë gewikkel is na n rustige hawe laat lyk. Dit is n land waarin ouers benoud is dat hul kinders ontvoer kan word omdat dit deesdae n manier van booswigte is om vinnig skatryk te word. Dit is die land wat wêreldwyd aandag trek omdat ons as Afrikaners moet hoor dat ons eiendom sommer deur die huidige regime van ons ontneem mag word as hulle dit goed dink.

Ons moet dalk op hierdie stadium n onstuimige tyd in ons pragtige en dierbare vaderland deurmaak. Maar selfs in hierdie tye word ons met die goedertierenheid van die Here omring. Ons is dalk net te besig om op al die probleme te fokus dat ons nie meer dink aan die Here se barmhartigheid en guns wat ons nog op n daaglikse grondslag ontvang nie. Hoeveel van ons is vandag geseën met n goeie gesondheid en kan sonder enige liggaamsgebrek funksioneer? Hoeveel van ons het n goeie werk in n land waarin daar wetgewing ingestel word om ons uit die werksplek te forseer? Baie van ons het mooi en gesonde kinders en gelukkige gesinne. Die meeste van ons het nie een dag n tekort aan kos of klere of iets dergeliks nie.

Ek sê nie vir een oomblik dat ons onsself vir die probleme waarmee ons te kampe het of vir die realiteit rondom ons moet blind hou nie. Ek sê ook nie dat ons onsself moet paai dat dit eintlik met ons baie goed gaan terwyl ons die berekende aanslag teen ons ignoreer nie. Maar ons moenie vergeet dat God n groot welbehae in dankbaarheid het nie. Dink maar hoedat God met die volk Israel getwis het oor hul gedurige murmureringe terwyl hulle blind was vir al Sy wonderdade wat Hy in die woestyn aan hulle bewys het.

Die Woord stel dit vir ons duidelik dat God die vrug van dankbaarheid in ons lewens wil sien. Hy wil ook nie net woorde van dankbaarheid hoor nie, maar dade sien wat van ware dankbaarheid getuig. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. (Kol. 3:15:17).    

Ons verstaan goed om ons weë en ons handelinge goed te maak voor God se aangesig wanneer ons iets van Hom nodig het. Ons verstaan goed om ons weë en handelinge goed te maak wanneer ons Hom moet aanroep om hulp. Maar verstaan ons al, soos gelowiges wat volwasse is in die geloof, om ons weë en handelinge goed te maak sodat dit van ons dankbaarheid teenoor Hom kan getuig?

Dit is dalk vandag vir elke een van ons tyd om te besin oor die goedertierenheid van God in my en u lewe. En daarmee saam moet ons ook besin of ons Hom daarvoor loof en Sy Naam uit dankbaarheid eer?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie