1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691414

Besoekers aanlyn

Ons het 51 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

MSWATI III, DIE KONING VAN DIE SWAZI’S, NEEM STANDPUNT IN!

swazi King say Mpumalanga was given to the VoortrekkersHierdie artikel wat deur die VF-Positief, wat terloops ‘n eed by hulle inswering geneem het dat hulle die grondwet eerbiedig en sal instandhou, is nietemin waardevol.

Die Swazi’s wat al jarelank die kwessie van afskeiding vertroetel maar nie genoeg tande het om dit af te dwing nie, het nou moed geskep nadat Ramaphosa moes toegee aan die Zoeloe koning wat gedreig het dat sy impi’s gereed staan as hulle die Inkonyama trust, wat onder die koning se beheer is, wil kom vat. Dit is nou die Zoeloes, die Swazi’s, “Koning Julius lll” van die Khoisan en die Basoetoes wat aan koniging Liesbet geskryf het oor hulle grond! Die politieke omgewing vir die Afrikaner raak al vriendeliker en vir die Venda geldmagpion Ramaphosa, al moeiliker!

Die moontlikheid wat daaruit mag voortvloei is Ramaphosa se bedekte aanhitsing tot grondgryp van die massas waarop ons bedag moet wees. Net een suksesvolle afslaan van so ‘n poging sal egter die afskrikmiddel wees om ons eiendom te beskerm soos wat dit by Morgenster in Oos Transvaal was:

Die Slag van Morgenster

Op 21 Maart, 2005, (Human Rights Day), is waarskynlik die eerste volskaalse en behoorlik ge-organiseerde plaasbesetting in Oostransvaal, met groot sukses afgeweer! Die aanhoudende dreunsang van die skare, “Mugabe is coming”, behoef geen verdere verduideliking oor die werklike rede vir die by-eenkoms op die skouer van ‘n verlate grondpad regoor die plaas van ‘n reeds swaar beproefde boer nie.

Wat dadelik die kollig op die regering laat val, is die drie owerheidsinstellings wat hier ‘n bedenklike rol gespeel het!

Eerstens verleen die blanke plaaslike landdros van Breyten toestemming aan die swart aktivis-organisasie Trac, (Transvaal Rural Action Committee), nou verbonde aan die Landless Peoples Organisation, om vanaf 10vm tot 4nm, (ses ure), ‘n by-eenkoms te hou op die drumpel van ‘n boer se eiendom. Hierdie gesin moes al twee plaasaanvalle afweer, bykans tweehonderdduisend rand se hofkostes betaal om hulleself te verweer omdat in die proses van verdediging van die boer en sy seun se lewe, ‘n aanvaller verwond is.

Tweedens word geeneen van die blanke gemeenskap gewaarsku nie terwyl die paaslike stasiebevelvoerder, (ook ‘n blanke), wel deur die landdros in kennis gestel is. Die verstommende ding is dat die polisieman deeglik op hoogte is van al die verwikkelinge op Morgenster en desnieteenstaande swyg oor die by-eenkoms!

Derdens word die teenwoordige TV-span met ‘n polisievoertuig vervoer om in ‘n posisie te kom waarvandaan hulle ‘n uitsig kon hê op die saamgetrekte boere wat buite sig van die betogers gegroepeer het.

Die teenwoordigheid van aanvanklik slegs vyf of ses lede van die Sapd waarvan die bevelvoerder deurgaans as onderhandelaar van die aktivistegroep ageer het, het die aanwesige boere onmiddellik laat besef dat hulle op hulleself aangewese gaan wees vir beskerming! Dié vermoede is versterk deur die bevelvoerder wat deurentyd die aktiviste se eise en dreigemente aan die boere kom oordra het in stede daarvan om hom te bepaal by die verantwoordelikheid om hulle daarvan te weerhou om die bepalings van die landdros se toestemming stiptelik na te kom ter beskerming van die boer en sy gesin! Die verantwoordelikheid vir die reg op beskerming deur die owerheid wat hier ooglopend deur die vingers gesien word om die “mensereg” om ‘n gesin te terroriseer , toe te laat!

Vierdens dui die teenwoordigheid van drie blanke mans in opruiende hoedanigheid tussen die swartes op ‘n sterk moontlikheid van derdemag bedrywigheid. Inligting wat oor hulle teenwoordigheid bekom is het die strekking dat hierdie waarskynlik die eerste geval van finansiële dryf vanuit die buiteland van ‘n be-oogde eis teen die boer van drie miljoen rand vir skadevergoeding gaan wees!

Wanneer al hierdie faktore in berekening gebring word en dan gerugsteun word deur die dreigement dat daar te min lede van die SAPD is om die betogers te keer. Dat hulle nou die plaas gaan betree en as die boere hulle probeer keer sal hulle skiet, besef ‘n mens opeens dat hierdie veel meer as bloot ‘n by-eenkoms was van twee groot busse en etlike kleiner busse en bakkies vol swartes wat vreedsaam kom pleit vir menseregte!

Dit was eers toe die boere spontaan ‘n kring maak, hardop tot God bid en psalmsing en daarna vasberade in ordelike formasie ontplooi en stelling inneem met die vasbeslote doel om Morgenster met bloed te verdedig, dat die potensiaal vir bloedvergieting tot die grondgrypers en hulle helpers deurgedring het.

Die slag van Morgenster was gewen. Wat egter belangriker is, is die hegte band van samehorigheid, gebore uit die noodsaak daarvoor, wat daar gebind is. Die gees van Afrikanernasionalisme, gegrondves in die geloof in God-Drie-Enig soos ons dit ken uit die geskiedenis en wat die eer van die oorwinning aan God gee! Dìt maak dit ‘n oorwinning van reg oor onreg!

Die gebeurtenis onderstreep egter die noodsaaklikheid van gesamentlike verset teen dié soort van onreg teen die blanke in die algemeen en die boer in besonder! Die wettige beskerming van lewe en eiendom van die blanke wanneer die onwettige regime in gebreke bly en boonop sy owerheidsinstellings gebruik om onder die dekmantel van menseregte, sulke growwe onregmatighede toe te laat, sal toenemend by die blanke self setel!

Laat die blanke in die land en die Afrikaner in die besonder, met die oog op beloofde versnelling van die Mugabe benadering ten opsigte van die witman se totale besit, (nié net sy grond nie), en met die oog op die gemiddelde agt blankes per dag wat vermoor word sedert 1994, 2x2x2 keer dink voordat hy sy vuurkrag vrywillig inhandig! Die besit en verantwoordelike aanwending daarvan het bloedvergieting voorkom!!

Danie Varkevisser

29 MAART 2005

 

Swazi king, Mswati III: Mpumalanga land was legally given to Voortrekkers

Opinion by FF Plus

August 7, 2018

swazi King say Mpumalanga was given to the Voortrekkers

Swazi king, Mswati III: Mpumalanga land was legally given to Voortrekkers. Photo: Die Vryburger

The land in the area known as Mpumalanga today was not stolen or unlawfully taken from anyone, the Voortrekkers obtained the land legally from the then Swazi king by means of bartering with, among other things, livestock.

The Swazi king, Mswati III, confirmed this yesterday, 2 August 2018, during talks between the king and a delegation of various groups from the Afrikaner community under the lead of Mr Werner Weber, the FF Plus’s provincial leader in Mpumalanga. The FF Plus’s national chairperson, adv Anton Alberts, accompanied Mr Weber.

The aim of the talks was to discuss the land in South Africa that farmers obtained legally through historical agreements with the Swazis as well as to make the message to the ANC loud and clear: it is a malicious myth that all the land in South Africa was stolen from black people.

Here follows the joint press statement that was issued after the talks:

Joint Press Statement

A grouping of Afrikaner leaders met with King Mswati III and his Commissioners on the Border Determination Special Committee (BDSC) at Lozitha Royal Palace, Eswatini Kingdom on the 2nd August, 2018. The Afrikaner delegation consisted of:

i. Werner Weber – delegation leader and Mpumalanga Freedom Front Plus leader.

ii. Advocate Anton Alberts –Freedom Front Plus National Chairperson and member of Parliament.

iii. Mr. Louis Meintjes – President, TAU SA.

iv. Mr. Jan Bosman – Chief secretary, Afrikanerbond.

v. Mr. Meyer de Jager – Member of the Afrikaner Bond executive;

vi. Mr. Wilson Ngema – Co-founder of Insika Yesizwe of South Africa

Following discussions the two parties agreed on the following:

1. The good relations that have long existed between the people of Eswatini (Swaziland) and the Afrikaner people are revitalised and reaffirmed.

2. The Afrikaner people acknowledge the Kingdom and people of Eswatini to be the original owners of the land in around Mpumalanga, amongst other land.

3. That due to differences in cultures, when the Eswatini monarch granted the Voortrekkers land use rights through kuKhonta over the land by virtue of agreements concluded in the 1800’s, the Voortrekkers were of the mind that they were acquiring permanent land use rights. The parties, therefore, agree that the land was not stolen.

4. The parties are in strong agreement that any efforts to change the land ownership pattern held by the current landowners in and around the Mpumalanga area should surely be preceded by settlement talks and agreement with the Kingdom of Eswatini as per their longstanding request to successive South African governments.

In conclusion, the parties agree to continue with discussions with regards these land matters and are committed to working towards an amicable solution.

Read the original article in Afrikaans on FF Plus

South Africa Today – South Africa News

What’s Popular Now

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie