1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688928

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

MOENIE OMKYK NIE!

BybelGénesis 19:1-38

En toe hulle hulle na buite uitgelei het, sê Hy: Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie! (:17).

En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het n soutpilaar geword. (:25).

God het die goddeloosheid van Sodom aangesien en besluit om dit saam met die hele Jordaanstreek te vernietig. Hy wou egter die lewe van die regverdige Lot spaar. Hy besluit daarom om Lot uit hierdie stad van ongeregtigheid te lei voordat Hy dit sou vernietig.

Dit laat ons dink aan n soortgelyke waarskuwing wat God aan gelowiges gegee het. Daardie waarskuwing dat n dag van oordeel oor die aarde sal aanbreek waarin die ganse aarde vernietig sal word. Net soos wat die goddeloosheid van Sodom so groot geraak het dat God besluit het om die hele stad te verdelg, het God gesien dat die aarde met sy bewoners so bedorwe sou raak dat Hy uiteindelik sal besluit om dit heeltemal te vernietig. En om hierdie rede het Hy ook Sy Woord na ons gestuur om ons betyds uit hierdie goddeloosheid te lei sodat ons die dag van afrekening kan ontvlug.

Die Here het ook aan my en u deur Sy Woord die bevel gegee dat ons uit die goddeloosheid van hierdie wêreld moet ontvlug sodat ons daardeur ons lewens in besit kan kry. Maar hoeveel van ons wil ook maar soos die vrou van Lot terugkyk om terug te verlang na daardie vorige lewe? Ten spyte van die feit dat daardie vorige lewe dalk met goddeloosheid omring was, was dit tog so lank n deel van my lewe dat ek dit nie sommer net so daarvan afstand kan doen nie. Tog is dit wat die Here van ons verwag wanneer ons antwoord op Sy roepstem en besluit om Hom te volg dat ons nie moet omkyk en terug verlang na dit waaruit Hy ons verlos het en uitgered het nie. Hierdie opdrag is nie alleen aan Lot en sy vrou gegee nie, maar aan elkeen van ons wat die besluit geneem het om Christus Jesus op weg na Sy koninkryk te volg. En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. (Luk. 9:62).

In plaas daarvan dat Lot se vrou voor haar uit gekyk het op soek na die weg waarlangs die Here hulle sou lei, was haar fokus op dit waaruit die Here hulle gaan uitlei het. Sy het daarheen terug verlang en hierdie ongehoorsaamheid van haar het uiteindelik tot haar dood gelei.

Dit gebeur vandag steeds dat mense deur die Here uit baie slegte lewensomstandighede gelei word. Maar tog is daar baie wat mettertyd begin om terug te verlang na daardie vorige lewenswandel. U moet as n gelowige met alle ywer teen hierdie verleiding van die Satan waak. U moet hom bestraf wanneer hy u op n dwaalspoor wil bring wat afwyk van die weg van verlossing wat Jesus Christus in u lewe baan.

Die Satan sal u dalk probeer oortuig dat u vorige lewe darem soveel meer plesier ingehou het as u huidige lewe van toewyding aan Christus. U kan hierdie aanslag van die Satan afweer deur hom te wys op die ewige vreugde wat na die voleinding van die tye wag op hulle wat met volharding die wedloop voltooi. En boonop die onplesierige tyd wat op die Satan wag en ook op almal wat verkies om aan hom gehoorsaam te wees en eerder na hom terug te verlang as om hul harte tot die Here te neig.

Dit was nie sonder rede dat Lot en sy vrou gewaarsku is om nie om te kyk wanneer hulle uit Sodom sou vlug nie. Maak seker dat u as gelowige ook nie omkyk nie op u pad van heiligmaking en verlossing nie. Hou u oog gevestig op die Leidsman in die lewe wat u ook in guns aangeneem het en daarom besluit het om u betyds uit die wêreld van ongeregtigheid te lei sodat u lewe gespaar mag word!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie