1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696465

Besoekers aanlyn

Ons het 13 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN DIE SPORE VAN GEREGTIGHEID DEUR SY LEIDING

BybelPsalm 23:1-6

Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. (:3).

Wat sou dit beteken om in die spore van geregtigheid te wandel? Ons kan met reg sê dat diegene wat in die spore van geregtigheid wandel mense is wat met God wandel. Dit is mense wat God se leiding in volle geloofsvertroue volg.

Dit is belangrik dat ons sal verstaan dat om God te dien nie van jou vereis dat jy een of ander hooggeleerde in teologie of iets dergeliks moet wees nie. Inteendeel, daar is in ons tyd soveel mense wat só hoog geleerd raak dat hulle dink dat hulle vir God kan voorskryf. En daarom matig hulle hulself die reg aan om die evangelie van Christus te verdraai om by hul eie leringe in te pas en word selfs die Heilige Woord van God, teen Sy bevel in, willens en wetens oor-en-oor vertaal om by die sogenaamde veranderde tye in te pas.

Hoe lasterlik om te sinspeel dat God oudmodies geword het en tog moet bykom! Tereg het Christus self teen hierdie mense gewaarsku wat vêr van die spore van geregtigheid beweeg. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid! (Luk. 13:27).

Dit is duidelik dat diegene wat die spoor van geregtigheid byster raak ook die nou poort wat toegang tot die ewige lewe bied, sal misloop. Daardie mense wat op hul meerderwaardige kennis vertrou sal deur hul sogenaamde kennis in die war gebring word en heeltemal verdwaal. Daarenteen sal diegene wat in nederige geloofsvertroue die weg van die waarheid hou nougeset in die spore van geregtigheid wandel. Hulle sal sodoende op n reguit weg wandel na hul ewige eindbestemming en die toegang hiertoe vind deur die nou poort tot die ewige lewe.

Dit beteken natuurlik nie dat ons geen kennis van die Woord van God moet hê nie. Inteendeel, n mens kan ten gronde gaan weens n gebrek aan kennis. Maar kennis wat nie met die geloof verenig is nie sal vir jou n swarigheid wees. n Persoon wat reken dat sy kennis genoegsaam is, is een wat meen dat hy in eie krag in die spore van geregtigheid kan wandel. Hy meen dat hy nie in die spore van geregtigheid gelei hoef te word nie omdat hy volwasse en wys genoeg is om self die weg te vind.

Die Woord leer ons egter die teendeel. Ons is as mense inherent tot die kwaad geneig en ons kan nie uit eie krag in die weë van die Here wandel nie. Maar dit is waar dat die Here Jesus die mag van hierdie kwaad waartoe ons in ons vleeslike liggaam neig, daardie sondemag van die Satan, verbreek het. Wanneer u Hom dus toelaat om in u lewe deur Sy Heilige Gees en deur die Woord die leiding te neem, sal Hy u rig om in die spore van geregtigheid te wandel. Hy sal van u n werktuig van geregtigheid maak as u uself tot Sy beskikking stel om vir Hom diensbaar te wees eerder as om aan u eie vleeslike begeertes diensbaar te wees. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. (Rom. 6:13).

Ons sal ook sonder kennis van die Woord nie weet wanneer ons van die spore van geregtigheid afdwaal nie. Ons sien daagliks soveel mense wat nie eers daarvan bewus is dat hulle in die oë van die Here verkeerd doen nie juis omdat hulle kennis van die Woord van God heeltemal ontbreek. En dan praat ek nou van mense wat gereeld by n kerk n draai maak, hoor! Maar dit doen hulle omdat hulle so grootgemaak is en nie om in opregtheid na die weg van geregtigheid te soek nie.

Wanneer dit ons erns is om daagliks na die weg van geregtigheid te soek en daarna te streef om dit na te volg, sal ons vinnig besef wanneer ons van die gebaande weg afdwaal. Ons sal vinnig besef dat ons nie meer die duidelike leiding van ons Herder ervaar nie en sal gou-gou daarna verlang en Hom weer opsoek. Ons sal al meer besef dat die weg wat ons vir onsself uitkies menigmaal afwyk van die spore van geregtigheid wat die Here vir ons aanwys. En dat ons telkens in n doodloopstraat beland wanneer ons van die spore van geregtigheid afwyk. Ons sal besef dat ons elke liewe keer verdwaal wanneer ons self leiding in ons lewens probeer neem eerder as om die leiding van die Here te volg.

Die weg van geregtigheid lei nie na n doodloopstraat soos ons eie kronkelpaaie nie. Hierdie spore loop dalk langs n smal weg en dit voel soms moeilik om koers hierop te hou. Gelukkig hoef u nie die weg so duidelik te sien as die Leidsman en Herder langs hierdie weg nie, want Hy ken elke treë van hierdie weg selfs daardie treë wat deur dale van doodskaduwee loop!

Jesus Christus het hierdie weg van geregtigheid voor ons uit gestap en Hy het hierdie weg enduit gestap. Hy is daarom die ware Leidsman wat ons in die spore van geregtigheid kan lei wat loop tot by ons ewige woning by ons Vader in die hemel. En hulle wat geregtigheid doen, sal welkom wees in die huis van God onse Vader. ...HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; (Ps. 15:1&2).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie