1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688961

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘N BERAAD OOR GROND MET MOORDENAARS EN ROWERS. HET DIE AFRIKANERVOLK DAN NOU HEELTEMAL DIE KLUTS KWYTGERAAK?

Grondberaad Junie 2014

Die Hensoppers, Joiners, oorgeërs, saampraters, politieke knoeiers, verraaiers, uitoorlêers, humaniste en liberaliste neem al van voor 1994, en openlik direk na die sluipmoord op dr. Verwoerd deel aan besprekings en onderhandelings oor die eiendomlike erfgoed van die Afrikanervolk, elk met sy eie agenda en oorwegings en oortuigings. WAAROM??

 

Die gemeenskaplikheid onder hulle is dat hulle van mening is dat dit onvermydelik is, dat die toestand onomkeerbaar is en dan veral dat dit noodsaaklik is vir Afrikaner voortbestaan. Feit is egter dat niks anders as meer en meer eise na elke toegewing, al is wat na hierdie berade bereik is! Die vordering is in trurat met absoluut géén voordeel vir ons volk se vryheid of voortbestaan nie!

Na wie se belang moet Afrikaners omsien? Is die voortbestaan van die Afrikanervolk en die behoud van ons identiteit dan heeltemal ondergeskik aan die belange van die vyande van ons volk?

 

Hierdie grondberaad is uitsluitlik in belang van die ANC en het net te make van hoe en wanneer die Afrikaner besteel kan word sonder dat die hele wêreld van wie se geld en goedheid hulle in die toekoms afhanklik gaan wees, te erg onstel sal word! Om dit te bewerk moet die Afrikaner nie te veel lawaai maak nie en moet hulle dus deur Na ses mislukte pogings uiteindelik vermooronderhandeling gepaai word. Daarvoor is die FW Stigting en Agri SA genooi asof hulle die Afrikaner verteenwoordig!

 

Die skokkende werklikheid is dat terwyl ons blankes vermoor en vermink word teen ‘n al vinniger groeiende tempo, ons vrouens en dogters in sulke moorddadige aanvalle op die wreedaardigste wyse gemartel, vermink, verkrag en uiteindelik gedood word, sit daar karakters soos Roelf Meyer, Theuns         Eloff en Dan Kriek en onderhandel in berade oor hoeveel en hoe groot en hoe gou hierdie barbare ons goed kan vat!

 

Kan u u indink watter vrees en pyn en onmag ‘n vrou en/of dogter moet ervaar wanneer haar man dodelik gewond, vasgemaak moet lê en aanskou hoe sy erhaaldelik verkrag, bottels of stokke of wat hulle ookal in die hande kan kry in hulle privaatdele opforseer word, hulle borste lewend afgesny word en sy hulpeloos wag vir die doodslag deur hierdie goed met wie mense soos Roelf Roelf Meyer 2Meyer, de Klerk, Flip Buys en hope ander liberaliste en organisasies, al gesit en beraadslaag het?

 

Begryp ons nie dat hierdie aanslag nie gaan stop voordat ons óf heeltemal uitgewis is, óf padgegee het uit ons land nie? “Dit is skokkend dat niemand die Afrikaner en die blanke boere by die nasionale grondberaad wat gister en vandag by die Gordon Instituut gehou word, verteenwoordig nie.” sê Louis van Louis van der Schyffder Schyff, Hoofsekretaris van die eens beginselvaste Herstigte Nasionale Party! Om wat daar te maak vra die AVP? Terwyl vd Schyff in sy verklaring self sê: “Die doel van die beraad is om sleutel rolspelers bymekaar te bring sodat die publiek se mening gevorm kan word oor hoe die grondwet gewysig moet word”. En ons moet daar verteenwoordig wees??

 

Dit het laat in daardie party geword! Dit is amper nag, indien nie totale duisternis gesien in die lig van wyle mnre Jaap en Willie Marais se volgehoue standpunt en geformuleerde beleid dat daar nie met jou vyand oor jou land onderhandel word nie!! Die grondwet is ‘n Afrikanervyandige dokument wat op ‘n illegitieme wyse totstand gekom het wat reeds die bestaan van ons volk bedreig!

 

As daar Afrikanerorganisasies oor is wat die belange van ons volk en ons land op die hart dra, is hulle verantwoordelikheid om ons volk op beginsel weer te verenig!! Nie met die vyand te onderhandel terwyl hulle ons ondergang bedink nie!

 

Verset beteken nie net geweld nie. Verset teen aanvaarding en deelname aan die ongeregtige beheer en oorname van ons land, ons skole, ons kerke, ons universiteite, ons kultuurgoedere, ons kultuurdae en uiteindelik ons totale besit, is die sterkste vorm van verweer in ons huidige omstandigheid. ‘n Omstandigheid waarvan die gevolge reeds wêreldwyd weerklank begin vind as gevolg van dieselfde lot as in Suid Afrika, wat deur instromende volksvreemdes oral die gevolge van multikulturalisme begin tuisbring.

 

As daar beraad gehou moet word, laat ons volk met mekaar beraad hou. Beraad oor veiligheid, beskerming, behoud van wat ons eiendom is, en voortbestaan! Staak die futiele liberale selfvernietigende interaksie met die vyande van ons volk! Waar sogenaamde leiers en organisasies wat roem op samewerking terwille van vreedsame naasbestaan, daarmee aanhou, verlaat hulle dan! Sonder u lidmaatskap en deelname is hulle niks werd nie.

Bly by dit wat u geleer het omdat u weet van wie u dit geleer het! Die nuwe en jong politieke “kundiges” is nie net uiters onkundig nie, hulle is “gevaarlik” in hulle onkundigheid deur bestaande en bewese logiese beleidsrigtings, gefundeer op getoetste beginsels in hulle nuutgeleerde slimmighede deur die vingers te sien! Ek hoef u nie te probeer oortuig nie. Kyk net rondom u en vergelyk dit met wat was!

 

Nasionalisering van privaat skole word beplan omdat hulle ons deelname nodig het om ons by te kom. Ons moet ons kinders uit die staatskole verwyder in verset teen die invloed waaraan hulle blootgestel word! Buite hulle stelsels is ons veilig! Binne hulle bestel is ons kwesbaar soos wat Piet Retief was. Kies reg en bly weg!

 

GRONDBERAADSolidariteit en kie beswaard. Deur Jana Marx 26 Maart 2018 05:30. Terwyl opgewondenheid heers oor die nasionale grondberaad wat vandeesweek in Johannesburg plaasvind, het Solidariteit, AfriSake en Solidariteit en AfriforumAfriForum hul misnoeë uitgespreek dat hulle nie genooi is nie. Die grondberaad, waar mense soos ..

GROOT-ONSEKERHEID-NA-GRONDBERAAD 12 Augustus 2005

GRONDBERAAD-IN-WES-KAAP Jeandré du Preez 28 Augustus 2014

‘N GRONDBERAAD VIR BETER GRONDHERVORMING 30 Oktober 2013

 'n Witskrif as raamwerk vir die inwerkingstelling van grondhervormingsbeleid inSA, moet gepubliseer word. ... 'n Nasionale grondberaad moet gehou word waar die transformasie van die landbou, gebrek aan eienaarskap van grond en ongelykhede bespreek word. Hierdie is een van die voorstelle van die ..

Tydskr. geesteswet. vol.52 n.4 Pretoria Dec. 2012

 NAVORSINGS EN OORSIGARTIKELS RESEARCH AND REVIEW ARTICLES (1)

 Inleiding tot Spesiale Tema : Grondberaad (Elize S van Eeden Gasredakteur: Grondberaad)

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie