1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691424

Besoekers aanlyn

Ons het 50 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PVV LEIER UTRECHT NIE SKULDIG AAN DISKRIMINASIE

henk van deun lijstrtekker pvv utrechtMNR HENK VAN DEÚN: "HIERDIE UITSPRAAK IS 'N OORWINNING VIR DIE VRYE MENINGSUITING"


Die Openbaar Ministerie het op 14 Februarie geoordeel dat mnr. Henk van Deún, die leier van die Party vir die Vryheid van afdeling Utrecht nie skuldig is bevind aan diskriminasie nie
. Op 8 Januarie het hy in 'n radioprogram geopper dat die ULU moskee so om te praat, mag afbrand.  "Ons is teen moskeë in die land het meneer daaraan toegevoeg. Ons sal die leier in die Nederlands vrae stel oor hierdie sake.

"Meneer van Deún allereerst onze hartelijk gelukwensen aan uw adres. In de titel gaf u al aan dat dit een kleine overwinning is voor de vrijheid van meningsuiting. Zou deze uitspraak een precedentwerking kunnen hebben indien burgers, maar ook bijvoorbeeld de heer Wilders zich uiten over de negatieve aspecten van de islamideologie en hetgeen daarmee samenhangt zoals moskeeën en de islamisering in het algemeen?"

"Het is een belangrijke uitspraak van het Openbaar Ministerie die gepubliceerd is op de website van Justitie, maar daarmee nog geen jurisprudentie waaruit iedereen rechten mag ontlenen.

Ik voel het ook niet als een overwinning, maar als een steuntje in de rug voor de hele Partij voor de Vrijheid. Het geeft wel een duidelijk beeld dat het benoemen van de Islam als verwerpelijke ideologie en niet als een godsdienst, geen discriminatie is. Daarmee wordt expliciet door het Openbaar Ministerie gezegd dat deze partijstandpunten van de PVV niet discriminerend zijn.

IMG 0288Weliswaar heeft de islam bepaalde religieuze kenmerken (een opperwezen, een hiernamaals et cetera) maar de doelen van de islam liggen hier op aarde: de invoering van de sharia, werelddominantie, de jihad, dhimmitude (de onderdrukking van ongelovigen) de apartheid tegen vrouwen en het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. De islam is alles omvattend van erfrecht tot strafrecht. Daarom is het meer een politieke ideologie dan een religie".

"In de inleiding staat dat u in die betreffende radio uitzending vond dat de ULU moskee wat u betreft wel mocht afbranden. U voegde daaraan toe dat dit uiteraard bij wijze van spreken was bedoeld.  Kunt u voor de lezers uiteenzetten waarom het moskeebestuur desondanks aangifte deed tegen u?"

"Belangrijk is de vraag die voorafging aan mijn antwoord. Kan de ULU-moskee het symbool van Utrecht worden. Er is maar één symbool onze stad en dat is de Dom. De Dom is thuiskomen.

Vervolgens is de uitspraak “geframed” door de media en andere politieke partijen, dat ik de moskee in brand wilde steken. En dat heb ik nooit gezegd en staat ver van dat waarvoor ik sta. Politieke verandering zonder geweld!

Hoewel ik dat direct die avond ook twitterde, bleef de media doorgaan met het frame dat ik vóór brandstichting zou zijn. Dat gebeurt nu eenmaal zo en de ULU-moskee deed aangifte. Dat is hun goed recht hoor, maar ik ben nooit door de politie als verdachte aangemerkt. De uitspraak van het Openbaar Ministerie kwam dan ook niet als een verrassing.

Wel is door alle landelijke publiciteit wel héél duidelijk geworden dat de Partij voor de Vrijheid mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen, óók in de stad Utrecht",

"Heeft deze aangifte met de bekende 'lange tenen' te maken waardoor moslims in het algemeen al heel snel beledigd zijn als men kritisch is over de islam?"

"Ik weet niet of dat nu met “lange tenen” te maken heeft. Het is een soort trend aan het worden in Nederland om overal aangifte van te doen en zo de zaak voor een rechter te brengen. Ik vind dat geen goede zaak. Als politicus moet je het debat kunnen voeren op het scherpst van de snede, zonder dat je daarin geremd wordt door een kans op vervolging. Het oproepen tot geweld is echter wel een stap te ver en mag nooit.

Ook de Partij voor de Vrijheid is voor verruiming van de vrijheid van meningsuiting".

"Heeft dat moskeebestuur al gereageerd op het feit dat het Openbaar Ministerie geoordeeld heeft dat u niet schuldig bent aan racisme, discriminatie en opruiing?"

"Nee, ik heb geen enkele reactie ontvangen vanuit de ULU-moskee, maar dat had ik ook niet echt verwacht.
Maar in de krant las ik wel dat men overweegt een zogenaamde artikel 12 procedure te starten. Dat is een beroep bij het Gerechtshof tegen het besluit van het Openbaar Ministerie, dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Daarna is er niets meer van gehoord, maar ook zo’n procedure zie ik met een gerust hart tegemoet".

henk van deún

"Bekend is dat veel van die islamitische  'gebedshuizen' onder invloed staan van de Turkse Diyanet. Is dit ook het geval bij de ULU moskee?"

"
De ULU-moskee wordt beheerd door de Islamitische Stichting Nederland maar is gefinancierd door giften uit de Turkse gemeenschap in Nederland, België en Duitsland. Dit schreef Minister Asscher in 2013 op vragen van de PVV. Of ISN een tak is van het Soennitisch-Turkse directoraat Diyanet weet ik niet, maar de invloed van het Turkse Dyanet is overal in Nederland voelbaar".

"In zo'n 40 steden en dorpen doet de socialistische Partij van de Arbeid uit schaamte dit jaar onder een andere naam mee aan de verkiezingen. Wat vindt u van deze ontwikkeling?"

Een uiterst laffe vlucht voor zichzelf!
De PvdA heeft door dat de partij een enorm zwak merk is. Daardoor durft de PvdA in deze gemeenten – meer dan 10 procent van alle  – niet eens onder de eigen naam mee te doen.

Lokale vertegenwoordigers doen een wanhoopsdaad om toch op het pluche te blijven zitten. In heel het land ontstaan er nu ‘linkse samenwerkingsverbanden’ en ‘hernoemingen’. Alles om te zorgen dat de PvdA maar niet als PvdA op het stembiljet hoeft te staan.".

"Op woensdag 17 maart zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wat zijn de speerpunten van uw partij?"

"Utrecht moet weer van Ons worden. Dat is de naam van ons verkiezingsprogramma.

Veel inwoners voelen zich niet meer thuis in onze stad. Zij herkennen hun eigen wijken en straten niet meer. Door een toenemende islamisering komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan. De Partij voor de Vrijheid wil de stad weer aan haar bewoners teruggeven.

De Partij voor de Vrijheid is voor een veilige stad, veilig wonen, veilig onderwijs, veilig verkeer, veilig winkelen, veilig uitgaan en veilig sporten. Voor criminaliteit is geen plek en wij handhaven de regels voor iedereen. Utrecht wordt geen islamitische stad.

De zorg voor ouderen en zieken moet in Utrecht veel beter. Iedere doorlig wond, 24-uursluier of klacht over douchen en verzorging is er een te veel. De Partij voor de Vrijheid vindt het onacceptabel dat de generatie die ons land groot heeft gemaakt nu in de kou wordt gezet. Wij hebben respect voor onze ouderen en hulpverlener.

De Partij voor de Vrijheid wil dat Utrecht ook voor onze kinderen een veilige en goede plaats is om op te groeien. Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van onze kinderen.

We behouden onze eigen cultuur, gebruiken en tradities.

Utrecht moet eindelijk luisteren naar haar inwoners ook na de verkiezingen en de Partij voor de Vrijheid gaat zich daar volledig voor inzetten. Wij willen een bindend referendum".

"Hoe schat u de kansen in voor de Partij voor de Vrijheid in Utrecht?"

"Er is nu echt iets te kiezen voor de Utrechter, door deelname van de PVV aan de verkiezingen. Het is de eerste keer dat wij meedoen in de stad Utrecht, die jarenlang is bestuurd door linkse colleges van PvdA, Groen Links en D66. De Partij voor de Vrijheid wil nu echt een ander geluid laten horen in de gemeenteraad.

Wij hopen dat onze kiezers ook echt naar de stembus gaan en dan zijn 2-5 zetels in de gemeenteraad haalbaar. Wij hopen op een geweldig resultaat.
Maar eerst is de kiezer aan zet".

"In Amsterdam hebben moslimpartijen en linkse partijen gezamenlijk één front gevormd om te voorkomen dat rechtse politieke partijen een kans maken om in de gemeenteraad te kunnen komen. Is er in uw stad ook sprake van zo'n verbond?"

"Nee gelukkig niet. Linkse partijen verloochen daarmee hun uitgangspunten. Wel hebben diverse Utrechtse partijen aangegeven niet met ons te willen samenwerken. Wij sluiten echter geen enkele partij uit. Wij stellen juist voor om te kijken op welke standpunten wij elkaar wel kunnen vinden en niet vanwege een punt, elkaar bij voorbaat al uit te sluiten. Ik noem dat oude politiek en het is tijd voor verandering".

"Links is tegen het christelijke geloof, maar zodra iemand het waagt om maar enige kritiek op de islam te hebben -die ze immers als een heus geloof beschouwen- dan verdedigen ze dit met hand en tand. Is dit niet curieus of begrijpt u hun beweegredenen?"

"Ik begrijp daar nog steeds niets van. Onze ouders, Opa’s en Oma’s hebben dit land opgebouwd vanuit hun christelijke, joodse of soms humanistische waarden. Linkse partijen doen die teniet door de Islam te omarmen. Een ideologie die zeer diep door dringt in het dagelijkse leven. De islam is een alles omvattend politiek systeem. Er is geen scheiding van machten zoals wij in de westerse wereld kennen; de trias politica. Er is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verplicht aan de Kalief en is feitelijk een voortzetting van het principe, dat Mohammed alle macht in handen had. Het is daarmee een alles omvattend systeem, een ideologie gericht op aardse macht.

En daar willen de linkse partijen zich aan overgeven en mee samenwerken. De Partij voor de Vrijheid verzet zich hiertegen, want vrijheid komt niet vanzelf".

"We danken u hartelijk voor dit vraaggesprek en wensen u alle succes toe bij uw streven om uw stad weer leefbaar te maken".

"Heel graag gedaan en dank u wel voor uw goede wensen".

Lees ook asb by: https://www.pvv-utrecht.nl/                          http://henkvandeun.nl/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie