1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696625

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘N LEWE VAN VREDE . . . MET GOD

BybelRomeine 5:1-11

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. (:1&2).

Leef u in vrede? Voordat ons hierdie vraag beantwoord, wil ek eers die volgende vraag stel: Wat is vrede? Hierdie is dalk n baie interessante vraag in die tyd waarin ons leef aangesien almal van n wêreld droom waarin daar vrede is. Tog is daar weinig mense wat al self ware vrede gesmaak het.

Wanneer ons van vrede praat, beteken dit dat ek my hand moet uitstrek en versoen met n opstandeling wat dans en skree dat hy my volksgenote gaan vermoor en hul uit hul erfdeel gaan verdryf? Is die vrede waarvan die Woord ons leer só n oppervlakkige en skynheilige vrede tussen mense? Is die vrede waarvan die Woord ons leer dat ons met die werkers van ongeregtigheid moet versoen? Allermins. U sal die Woord oor en oor en oor deurlees, maar nêrens vind dat God met die ongeregtigheid versoen nie. Hy as n heilige God kan nie met ongeregtigheid versoen nie. Daarom is die sonde veroordeel in die vlees en het Christus Jesus die losprys daarvoor betaal sodat Hy die bewerker van vrede tussen ons en God kon word. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. (Efés. 2:13-16).

Kom ons stel nou weer die vraag wat gevra is aan die begin van ons oordenking. Maar kom ons stel dit dalk so effens anders: Leef u in vrede . . . met God? Nou kan u dalk wonder hoedat n mens regtig sal weet of jy vrede met God het. Dit is maklik om te sê dat ek vrede met God het, maar hoe weet n mens verseker? Die antwoord is tog eenvoudig. Ons leef of in vrede of in vyandskap met God daar is nie n tussen-in nie. Ek volg een van twee weë. Dit is om te leef volgens my eie wil of volgens die wil van God. Hy wat in eiesinnigheid sy eie weg wil volg, sal die vrede met God prysgee. Hy wat die vrede met God wil verkry en koester, sal sy eie lewe (wil) moet prysgee.

Wanneer ek my eie lewe (wil) prysgee, stel ek myself tot beskikking van die Gees om in my hart te woon. Dit is hierdie Heilige Gees (die Gees van Jesus Christus) wat my op die weg van vrede tussen my en God te lei. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. (Rom. 8:6-9). Dit is hierdie Gees van God wat in my werk sodat ek die ordeninge en insettinge van God uit liefde wil nakom en nie uit vrees of dwang nie.

Liewe broer en suster luister na die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het! As u vandag nie vrede met God het nie moenie uitstel om vrede te sluit nie. En om ware vrede te maak, moet u uself voor die voete van Christus Jesus neerbuig en u eie lewe vir Hom aflê sodat Hy in u hart lewe intrek kan neem om u met God te versoen! U sal dit uit uself nie regkry nie. Elkeen wat egter met n waaragtige hart tot Christus nader sal nie in hierdie saak teleurgestel word nie en kan verwag om n vrede te ontvang wat alle verstand te bowe gaan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie