1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691504

Besoekers aanlyn

Ons het 48 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SOSIALISTE TEEN BYBEL AANHALINGS

frans van zaalenSOSIALISTE VAN DIE PARTY VIR DIE ARBEID REAGEER AFWYSEND EN VERONTWAARDIG OP BYBELSITAAT WAT UITGESPREEK IS DEUR CU SE FAKSIEVOORSITTER MNR. FRANS VAN ZAALEN  "EK HET NET VERWYS NA PSALM 72, JOB 29 EN JESAJA 58".


Ons het 'n baie insiggewende vraaggesprek met die faksievoorsitter van die ChristenUnie van  die afdeling Albrandswaard, mnr. Frans van Zaalen nav. die verontwaardiging wat hom ten deel is geval toe hy drie bybelsitate het genoem tydens 'n raadsvergadering. Ons sal hom vrae stel hoekom die sosialiste hul steur aan God se woord.

"Meneer van Zaalen. Misschien kunt u, alvorens we het over de zaak in kwestie hebben iets over uzelf vertellen aan de lezer".

"Mijn naam is Frans van Zaalen, 36 jaar oud, getrouwd en vader van een drietal mooie dochters. Dat maakt mij nog vast niet bijzonder genoeg om in uw blad te komen. Hiernaast ben ik al ruim vier jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP in Albrandswaard. We staan in Nederland aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij ik de lijsttrekker ben verkozen. Voor de duidelijkheid bestaat Albrandswaard uit de dorpen Rhoon en Poortugaal en ligt als buurgemeente ten zuiden van Rotterdam".

"Dan over de verontwaardiging van het collega raadslid van de PvdA toen u in 2014 in totaal drie bijbelcitaten naar voren bracht tijdens een begrotingsdebat. Waar stoorde deze man zich nu precies aan?"

cu sgp albrandswaard 1"De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft een lange geschiedenis met plagerijen tegen mijn voorganger. De beste man is een humanist en ziet in elke gelegenheid een kans om zich af te zetten tegen het christelijk geloof. Toen ik in de begrotingsbehandeling, dit is 1 van de belangrijkste momenten binnen een raad, citeerde waarom het voor ons belangrijk is om een bepaalde koers uit te zetten voor de gemeente was dit voor hem het moment om zich wederom onbeschaamd te gedragen".

 

"Op een bepaald ogenblik riep dit heerschap uit: ‘Ik erken uw Bijbel niet, ik erken uw God niet. Ik wil u verzoeken dit voortaan achterwege te laten, ik neem hier aanstoot aan’.” ”Stond u niet verbaasd van deze uitbarsting of had u dit enigszins verwacht?"

 

"Uiteraard was ik met stomheid geslagen omdat iedereen normaal het fatsoen heeft te luisteren naar de standpunten en beweegreden van anderen. Het is weliswaar toegestaan om in te breken, zogenoemd te interrumperen in het verhaal van een ander, maar dit is hoogst ongebruikelijk tijdens de begrotingsbehandeling. Kortom, ik had het niet verwacht en de wijze waarop het gebeurde was buiten alle proporties".

 

"U vertelde ons dat u met deze citaten duidelijk wilde maken dat ook de politici uit die tijd beleid moesten voeren waarin drie waarden doorklonken: het beschermen van de zwakken, het tegengaan van het onrecht en het bestraffen van de onderdrukking. Was dit raadslid hier dan totaal ongevoelig voor?"

 

"De PvdA zit in Nederland in zwaar weer. Was het ooit de grootste partij van Nederland, nu maken ze een vrije val door, zowel landelijk als lokaal. Juist één van hun kernwaarden is het opkomen voor arbeiders en deze is gestoeld op dezelfde waarden als die ik benoemde. Waarschijnlijk kwam bij hem het besef dat ze hun doelgroepen aan het verwaarlozen waren".

 

"Stel dat u niet deze woorden uit Gods woord had gebruikt, maar een roman of dichtbundel had opengeslagen en daaruit had geput zou dat dan wel op bijval hebben mogen rekenen?"

 

"Op bijval waarschijnlijk niet, maar dan had ik vast geen tegenwerking ondervonden zoals ik dat nu wel had. Tegelijkertijd was ik dan wel afgestapt van mijn waarden en normen en waar ik voor sta. Spreekt voor zich dat dat mij een brug te ver is".

 

"Heeft u nadien nog wel eens delen uit Gods woord geciteerd om zaken te verduidelijken en als het antwoord bevestigend is, reageerden de niet christelijke raadsleden dan ook op dezelfde wijze?"

 

"Ik heb geleerd dat je als het niet expliciet benoemd van waaruit je citeert je al veel voor elkaar krijgt. Zo zeg ik nog steeds hetzelfde en kan niemand er iets tegen inbrengen want de levenslessen en moralen uit de bijbel zijn vrij sterk".

 

"Wellicht een vreemde vraag of misschien wel niet, maar we vragen ons af als er een citaat uit de koran was geciteerd, er ook zoveel ophef zou zijn geweest vanuit socialistische hoek?"

 

"In tegenstelling tot Rotterdam hebben wij in Albrandswaard geen islamitische partij of moslims binnen de gemeenteraad dus het is even een aanname. Maar het is wel opmerkelijk dat uit angst voor geweld (zowel mondeling of fysiek) men in Nederland een opvallende gematigde koers vaart als het gaat om geloofsbelijdenis van moslims. Het is bijna hypocriet als je dit afzet tegen christenen of joden".


"Bent u van mening dat christenen de taak hebben om liberale en socialistische raadsleden erop te blijven wijzen dat de bijbel het enige richtsnoer is om goede en zuivere politiek te kunnen bedrijven?"

 

"Als goed christen is het aan ons om voor te gaan in de strijd. Zowel thuis, op het werk of in de gemeenteraad. Ons gedrag dient anderen te inspireren en aan te zetten in gedragsverandering. Het is echter wel een utopie om te geloven dat de raad de juiste plek is voor evangeliseren".

 

"Uw fractie heeft nu een zetel in de raad. Is er kans dat na de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende maart er nog een zetel in de wacht kan worden gesleept?"

 

"Het wordt altijd even spannend temeer daar er negen partijen mee gaan doen voor slechts 21 raadszetels. Vier jaar geleden hadden we op slechts 25 stemmen na een tweede raadszetel en wat zou het dan toch ook mooi zijn als we dit jaar die tweede zetel gaan binnenhalen".

 

"Afrondend nog een laatste vraag. Wat zijn de speerpunten van de ChristenUnie- Staatkundig Gereformeerde Partij Albrandswaard voor het jaar 2018?"

 

"In het kort gaan wij inzetten op economische kansen in de regio, behoud van zelfstandigheid van de gemeente, duurzaamheid en het behalen van de milieudoelstelling. Kortom, we zetten in op goed rentmeesterschap".

 

"We danken u hartelijk voor dit vraaggesprek en wensen u Gods rijkste zegen toe bij de komende verkiezingen".

 

"Heel graag gedaan en we wensen u ook de onmisbare zegen van de Heere toe".

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie