1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691548

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PLEIDOOI VIR TERUG KEER NA DIE CHRISTELIKE GELOOF

Diederik van Dijk2SGP SENATOR MNR. DIEDERIK VAN DIJK: 'EK WIL JULLE VERSOEK GAAN MEER DIKWELS NA DIE KERK, LEES MEER DIKWELS JOU BYBEL, EN KYK MEER DIKWELS OMHOOG".

 

Tydens die Nederlandse Leeu aand wat op Vrydag 19 Januarie in die Suid Hollandse stad Rijswijk gehou is, was daar verskeie sprekers soos bv. mevre. Jenny Douwes 'n entrepeneur uit Friesland, wat wal het gegooi teen die anargiste wat op Saterdag 18 November 2017 wou protesteer in Dokkum teen die Sinterklaasfees, die voormalige liberale VVD minister Rita Verdonk, mnre. Sam van Rooy van die Vlaams Belang party , Joost Eerdmans van die Rotterdamse Leefbaar Rotterdam party , Machiel de Graaf van die Tweede Kamer faksie van die Party vir die Vryheid, en Diederik van Dijk van die faksie van die Staatkundige Gereformeerde Party in die Eerste Kamer.

Al drie het dit in gemeen dat islam is strydig met ons wyse van hoe ons omgaan met mekaar. Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met die laaste spreker senator Diederik van Dijk.

discusieer

 

"Meneer van Dijk u hield voor een publiek van 2000 mensen een vurig pleidooi om terug te keren naar het christelijk geloof en blijkbaar viel dit in goede aarde naar het applaus wat u ten deel viel te oordelen. Wat bracht u ertoe om deze oproep aan de deelnemers te doen?"

 

“Tijdens de bijeenkomst proefde ik veel zorgen over de identiteit van ons land, grote zorgen over integratie en islamisering. Hoewel er terecht veel zorg bestaat over de duistere kanten van de islam, is daar het eroderen van onze joods-christelijke cultuur niet begonnen. Onze cultuur en onze rechtstaat hebben christelijke wortels. Oproepen tot overspel van Second Love passen in die zin even slecht bij de Nederlandse publieke ruimte als gebedsoproepen vanaf minaretten. De afgelopen decennia hebben wij er echter alles aan gedaan om die christelijke wortels door te snijden. De betekenis van het christelijk geloof is weggewuifd. Daar is niets voor in de plaats gekomen. Behalve dan het het geloof in smeltende ijskappen. Derhalve is een geestelijk vacuüm ontstaan, dat de islam of welke ideologie dan ook niet tegen kan houden. Het gaat dus om een herontdekking van de kracht van het christelijk geloof. Dat kan de overheid niet regelen of opdringen. Dat begint bij onszelf. Vandaar mijn oproep: Ga eens wat vaker naar een kerk. Lees wat vaker de bijbel. En kijk eens wat vaker omhoog. Dáár begint het herstel van onze samenleving.


vrijwilligers van DNL

Hierbij geldt verder dat we het idee dat alle godsdiensten gelijk zijn, moeten corrigeren. Gelijkheid van godsdiensten is even onzinnig als de gelijkheid van kleuren. Door een seculiere bril zie je de religieuze werkelijkheid helaas nooit zoals deze echt is. Het is vreemd dat de Nederlandse pers en politiek steeds minder kaas gegeten hebben van godsdienst naarmate het belang ervan toeneemt. In pers en politiek zouden daarom best meer theologen actief mogen zijn".

 

"Is het nu zo dat doordat velen dachten de Heere niet (meer) nodig te hebben, andere goden hun kans schoon zagen en dat u dus als het ware het aanwezige publiek een spiegel voorhield?"


“Inderdaad. Waar het kruis van Christus eenmaal heeft gestaan, blijft, als het wordt weggenomen, alleen de omgewoelde aarde over. Dat is een vruchtbare voedingsbodem voor onrust, onzekerheid en chaos. Zo’n land mist houvast en richting".

"Zou dit pleidooi voor alle facetten van de samenleving heilzaam zijn, en nog belangrijker zou dit tot een herontdekking kunnen leiden van wat God met ons land voorheeft?"

 

“Het christelijk geloof kent een heilzame doorwerking naar alle terreinen van het leven. Onze rechtstaat en cultuur zijn niet te begrijpen zonder kennis van het christendom. Het bepaalt de omgang met elkaar, de aandacht voor het gezin, het belang van een goede opvoeding, de visie op het klassieke huwelijk tussen man en vrouw, de hoge waardering voor al het leven, etc. Het zou een zegen zijn als hiervoor de ogen werden geopend. Zoals gezegd, is dit niet iets dat vanuit de politiek kan worden georganiseerd. De hervormde theoloog Hoedemaker stelde in de negentiende eeuw terecht: ‘Het herstel van de staat begint bij herstel van de kerk; en het herstel van de kerk begint bij persoonlijke bekering.’ Zo is het!". (Lees ook by: https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_Jacobus_Hoedemaker)

 

"Opvallend was dat aan het begin van de avond niet alleen het 1e couplet van het Wilhelmus werd gezongen maar ook het 6e couplet waar het vertrouwen op de Heere word uitgesproken en de tirannie word genoemd die in die tijd velen onder de duim hield. Dit komt onzes inziens heel weinig tot zelden voor op nota bene een niet specifiek christelijk bijeenkomst als die van de Nederlandse Leeuw. Was hier de christelijke inbreng zichtbaar?"

 

“Dat was inderdaad opvallend en wat mij betreft een verademing. Ik heb daarbij nog aangehaakt tijdens het politieke debat. Het is waar dat verschillende mensen uit de organisatie een christelijke achtergrond hebben. Die inbreng kon je zeker terugvinden".

"Is er thans ook sprake zijn van een zekere tirannie. We doelen dan op het feit dat het steeds moeilijker word om je mening te kunnen geven, wil iemand tenminste niet meteen uitgemaakt worden voor racist of erger?"


“Er wordt tegenwoordig zo snel gewapperd met het verwijt van racisme, dat dit begrip volstrekt wordt uitgehold. Erg gevaarlijk. Op het moment dat er werkelijk sprake is van racisme herkennen we het straks niet meer of raken we niet meer geschokt als dit zo wordt benoemd".

Voor het overige zien we vooral dat onder het mom van de scheiding van kerk en staat christelijke opvattingen naar het privédomein worden verbannen. Dat is een volstrekte miskenning van die scheiding van kerk en staat. Met dergelijke drogredeneringen zijn bijvoorbeeld gewetensbezwaarde trouwambtenaren de deur gewezen.

Het is een misverstaan van de scheiding van kerk en staat. Deze scheiding impliceert slechts dat de kerk niet mag regeren en dat de overheid geen geloof mag voorschrijven.

Het betekent niet dat godsdienst en overheid geheel gescheiden moeten zijn. Het betekent niet dat een minister of Kamerlid niet zou mogen verwijzen naar de bijbel. En het impliceert ook niet dat de overheid geen subsidies mag geven aan religieus geïnspireerde organisaties. 

Sterker nog, zoals mijn collega-senator Sophie van Bijsterveld eens zei: 

"Het is juist in strijd met het beginsel van neutraliteit om subsidies open te stellen voor activiteiten van allerlei organisaties, behalve voor organisaties die vanuit een godsdienst of levensovertuiging handelen."

En toch is dit laatste precies wat er gebeurt. 

Het meest bizarre en excentrieke kan worden gesubsidieerd, maar niets wat riekt naar het christendom. 

Groen van Prinsterer had wat dat betreft een profetische blik:

‘De zogenaamde scheiding van kerk en staat, zoals zij dikwijls wordt aangeprezen, is de vereniging met onverschilligheid en ongeloof en leidt tot onverdraagzaamheid en vervolging van al wat zich naar de eisen van het ongeloof niet voegt".

 

"Er werd ook gerefereerd aan de zogenoemde '2e beeldenstorm' en ook het huis van Thorbecke werd daarbij genoemd. Heeft dat willen uitwissen van ons verleden door standbeelden van vroegere helden zoals  Vlootvoogd Witte Cornelis de With, Admiraal Adriaenszoon Michiel de Ruyter en Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen te verwijderen dan wel aan te passen mede te maken met de teloorgang van ons christelijk verleden?"


“Dat is juist. Blijkbaar zijn wij inmiddels zo onzeker over onze eigen identiteit geworden dat we niet meer ons verleden rustig onder ogen kunnen zien, dat in het perspectief van die tijd kunnen plaatsen en daaruit lessen trekken. Erg jammer. Als we ons verleden begraven, zijn we gedoemd het over te doen.”

 

"Een van de gastsprekers, prof. Jordan Peterson haalde onder andere het Bijbelboek Genesis aan en verklaarde dat God toen sprak dat alles goed was. Zou ook bij hem het idee postgevat hebben dat we weer terug moeten naar de basis?"


"Bij Peterson proef ik in ieder geval respect voor de ordeningen die met de schepping zijn gegeven. Dat is zeer verkwikkend tegenover alle progressief-liberalen die ieder voorgegeven ordening willen ontkennen en vernietigen. Het miskennen van deze ordeningen leidt ons naar onnatuurlijke posities en verhoudingen. Daar is niemand bij gebaat".

 

"Hoe heeft u het gebeuren beleefd en is zoiets dergelijks voor herhaling vatbaar?"


"Voor zover ik heb kunnen beoordelen, was er sprake van een goede en constructieve sfeer. Tekenend vond ik dat ook de islamitische spreker een warm applaus kreeg. Ik heb tijdens linkse, progressieve bijeenkomsten wel eens andere ervaringen op gedaan. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar, misschien eens ten aanzien van het thema ‘Europa".

"De politiek correcten hebben geen goed woord voor de avond over en spreken nu al smalend over een Nederlandse variant van de Amerikaanse Tea-Party.  Wás dit dan echt een 'rechts onderonsje' zoals ze beweren?"


“Natuurlijk was er sprake van een stevige rechtse inbreng. Dat komt echter mede omdat linkse politici weigerden te komen. Zij hebben dit dus ook laten gebeuren. Dit laat onverlet dat de bezoekers uit alle mogelijke politieke stromingen afkomstig waren".

 

"Merkte u een gevoel van saamhorigheid of zijn u nog andere dingen opgevallen die het vermelden waard zijn?"

 

"Er was in elk geval geen sprake van een soort eenheidsworst. Wat de bezoekers verenigde, is hun zorg over de grote progressief-liberale invloed in ons land, zoals die bijvoorbeeld blijkt uit de indringende genderdiscussie. De wens leefde om te komen tot een gezonde conservatievere koers".

 

"We danken u hartelijk en wensen u Gods rijke zegen toe op uw belangrijke werk in de Senaat".

 

"Graag gedaan. Laten wij vooral uitzien naar en bidden om een christelijk reveil.”

 

 

Kyk ook asb. by:

https://www.youtube.com/watch…

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=EPbWDEqRXIw

https://www.youtube.com/watch?v=aavRerfIdJw

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie