1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696525

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ONS TROU TEENOOR ONS VADER

BybelJeremia 35:1-19

So spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Gaan sê aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem: Wil julle hieruit geen lering trek om na my woorde te luister nie? Spreek die HERE.  Die woorde van Jónadab, die seun van Regab, wat hy sy kinders beveel het om geen wyn te drink nie, het hulle gehou; want hulle het geen wyn gedrink tot vandag toe nie, maar het geluister na die gebod van hulle vader.  En Ék het met julle gespreek, vroeg en laat, maar julle het na My nie geluister nie.  (:13&14).

n Baie seldsame karaktereienskap in ons samelewing vandag getrouheid.  Dink maar hoe gereeld u met iemand by n sakeonderneming praat wat onderneem om u binne minute terug te skakel en u wag vandag nog vir daardie oproep.  Dit gebeur ongelukkig nie net so nou en dan nie.  Hierdie verskynsel het so algemeen geraak dat dit ons byna nie eers meer pla nie omdat ons daaraan gewoond raak. 

Hoe gereeld moet u dalk raas en baklei by u boerdery of onderneming omdat take nie getrou uitgevoer word deur hulle wat daarvoor verantwoordelik is nie?  Of hoe dikwels is u nie in die pekel omdat n werknemer doodeenvoudig nie getrou vir diens aanmeld nie?  En so kan ons met hierdie lysie tot vervelens toe aanhou. 

Die dinge wat hierbo genoem word klink dalk na klein en onbenullige dingetjies, maar u sal met my saamstem dat hierdie klein dingetjies soms bittere ongerief, moeite en selfs groot verliese tot gevolg kan hê.  Ons kan daarom gerus die lering uit Lukas 16:10 aanneem.  Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.

 

Nou is die vraag ook vanoggend:  Hoe getrou is ek in die onderhouding van my Vader se gebod in hierdie lewe?  En dit op alle lewensterreine die klein dingetjies en ook die groot sake?  Kan ek met eerlikheid sê dat ek daagliks my bes probeer om as vader in my huis vir my huisgesin n priester te wees wat geestelike leiding en versorging vir my gesin bied?  En kan ek ook met n geruste hart gaan slaap dat ek met harde werk in die stoflike behoeftes van my gesin voorsien deur n eerlike inkomste te verdien en terselfdertyd myself daarvan te weerhou van die aangaan van onverskillige skuld om ydele strewes te bevredig? 

Ons sien hoe min huweliksmaats vandag nog aan mekaar getrou bly totdat slegs die dood hulle skei.  En daarbenewens sien ons dat baie dalk steeds getrou bly, maar of hulle werklik vir mekaar lief bly, is n ander vraag.  En dit is ook nie aanneemlik in die oë van die Here nie, want mans, julle moet julle vrouens liefhê!  Die vrouens kan gerus dink of hulle getrou aan ons hemelse Vader se gebod aan hul eie mans onderdanig is en hulle ondersteun eerder as om met hulle mee te ding of hulle te probeer manipuleer volgens die hedendaagse tydgees.

 

Die kinders kan hulself afvra of hulle aan hul ouers die nodige eerbied, respek en onderdanigheid bewys soos wat die Woord ons leer.  Julle sal as kinders nooit verstaan tot watter opofferings jul ouers bereid is om tot julle beswil hier op aarde op te tree nie.  En nog minder sal julle as kinders besef hoeveel waardering n ouer het vir n kind se onderdanigheid en gehoorsaamheid wat sy dankbaarheid en liefde teenoor sy ouers betuig.  En net so is dit juis ook wat ons hemelse Vader van ons wat Hom so graag ons Vader noem, wil sien!  Dat ons deur ons ootmoedige gehoorsaamheid ons liefde, eerbied en dankbaarheid aan Hom sal toon!

 

Elke liewe een van ons kan onsself die vraag afvra hoe getrou ons is in die onderhouding van die liefdesgebod van ons Vader en dit spesifiek teenoor ons naaste.  Of het ons elkeen so verstrengel geraak in die nastrewing van ons eie drome en begeertes dat ons ons geliefdes uit selfsug afskeep en verwaarloos?  Wanneer laas het u iets wat vir u kosbaar is laat vaar omdat u n geliefde na aan u se geluk hoër as u eie gestel het of bloot om te verhinder dat u naaste sou skade ly of leed aangedoen word?  Aangesien almal van ons graag genade in die oë van die Here wil vind, kan ons gerus die woorde van Spreuke 3:3&4 op die tafel van ons harte graveer:  Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind in die oë van God en die mense.

 

Onse Here Jesus Christus het aan ons die voorbeeld van getroue gehoorsaamheid aan ons hemelse Vader gestel deur aan die Vader getrou te wees tot die dood ja, die dood aan die vloekhout!  En daarom is Hy verhoog om te sit aan die Regterhand van die Vader en sal elke mens voor Hom verskyn om rekenskap te gee.  Welgeluksalig is hulle wat sal hoor soos die getroue dienskneg waarvan ons lees in Matt. 25:21:En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.  Gaan in in die vreugde van jou heer.

 

Maar wee diegene wat in hulle harte redeneer dat ons Heer talm om te kom en aan hierdie wêreld getrou raak en hul getrouheid aan die Vader versaak.  Wee hulle wat begin gelykvormig raak aan hierdie wêreld omdat hulle Sy getrouheid om weer te kom in twyfel trek.  Hulle sal Hom sien op n tyd dat hulle Hom nie verwag nie en met aanskoue sal hulle herinner word aan Sy trou, maar ook aan hul eie ontrou.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie