1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696516

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PROFESSOR KOOS MALAN OOR DIE GRONDWET

Prof. Koos Malan by Paneelbespreking oor stop rassismeTERRITORIALISEER,sê hy!

In ‘n verbete poging om die Afrikanervolk se opwelling van nasionalisme te stuit deur met allerhande planne soos bv. plan A van prof. Koos Malan die aandag van verset en samehorigheid af te lei, is waarskynlik net so bedenklik as wat die gestorwe KP se volkstaatgedagte was en nog is.

Wanneer prof. Malan se rip van Winkel ontwaking in oënskou geneem word en vir die goedgelowiges voorkom as sou dit ‘n oplossing bied uit die dilemma waarin die Afrikanervolk hom bevind, moet daar allereers op prof. Malan se spoor teruggeloop word. Wie is prof Malan en wat verteenwoordig hy? Kan dit waar wees dat hy soos die koning van die Zoeloes 23 jaar neem om dit wat ooglopend die oorsaak van ons ellende is, nou eers raak te sien terwyl hy aanvanklik by die HNP betrokke was?

Professor Koos Malan is akademies geweldig goed toegerus met ‘n hele reeks kwalifikasies wat enigiemand behoort te imponeer. As dit egter by die politiek kom en jy bekyk en beluister wat hy daaroor te sê het, is daar ‘n deinserigheid van denke wat dreig om in donkerte toe te neem hoe verder jy daaraan blootgestel word. Dit terwyl hy sy politiek by Jaap Marais geleer het!

Die Afrikaner se stryd het nie gister begin en gaan beslis nie môre eindig nie. Om die waarheid te sê was 1994 nie die begin van ons ellende nie maar ‘n kulminasie van geleidelike beleidsversaking van die nasionale party sedert die sluipmoord op dr. Verwoerd.

Die verset daarteen deur ware nasionaliste sou die verotting kon stuit indien alle Afrikaners getrou gebly het aan hulle God, hulle land en hulleself! Onge-ergdheid, propaganda, die mode van die tyd, liberalisme en humanisme wat ons volk se nasionalisme erodeer het en wat hoofsaaklik vanuit die kerke, universiteite en kultuurorganisasies op ons aangelê is, het sy tol ge-eis en slegs ‘n klein oorblyfsel in verset laat oorbly het.

Die aanslag in die oorlog teen die Afrikanervolk, hoofsaaklik sonder koeëls, het helaas ook sy merk op Prof. Malan gelaat! ‘n Voortslepende manipulasie van denke wat die geloof erodeer het tot by die aanvaarding van die onomkeerbaarheid van ‘n toestand vanweë getalle oorheersing.

“Bewerkstellig selfstandigheid vir die Afrikanergemeenskap in vrede met al die ander inwoners van die land.

ʼn Gemeenskap met ʼn karakter van volwassenheid behoort per slot van rekening sy eie lot te bepaal en nie aan ander se diktate uitgelewer te wees nie. Dit bied ook die basis vir individuele vryheid. Gemeenskapselfstandigheid bied ook beskerming teen die vervallende staat en die teistering van transformasie”.(Aldus die professor)

Die Afrikanervolk word gereduseer tot ‘n onvolwasse gemeenskap. Daar is nie meer sprake van ‘n selfstandige volk met sy eie land nie. Dit is hierdie woordespel wat die werklike bedoeling van die aanvaarding van oorgawe versluier en verwarring en verdeeldheid saai. ‘n Verloopte ontvlugtingsbenadering in pogings soos dié van Orania en Kleinfontein as sou dit die beskerming gaan bied teen die “nuwe modernste grondwet” ter wêreld! Wat ‘n verstommende gebrek aan politieke insig! Nee, prof. Koos! Nee! Hierdie land is óns land en dit is wat propageer moet word! Elke aanspraak dat ons hierdie land gesteel het moet weerspreek word en die vyand gedaag word om bewys te lewer!

Die weerstand teen die “teistering” is gesamentlike en aanhoudende verset. Hierdie regime sal nie bly staan nie en hy sal val soos sy refrein van al die ander dinge wat hy wil laat val! Oortuig liewer almal wat jy teëkom om nié die toestand te aanvaar nie en saam te werk om in verset te kom teen sake van gemeenskaplike belang, waarvan die dringendste is ons veiligheid ter wille van oorlewing en beskerming van ons eiendom! Bepaald nie in tongknopers soos dié nuwe een, territorialiseer, en oues soos détante en konsensus lê ons volk se vryheid nie.

In voorkeurorde was dít waarin mnr. Willie Marais, louis van der Schyff en myself, in 2006 nie die TLU wat die infrastruktuur gehad het, kon beweeg nie. Bloot omdat hulle nie aan apartheid geglo het nie! Onderhandeling, die voorvereiste van die Amerikaners gevestig in ‘n byeenkoms op Bermuda, was vir hulle die regte pad. Die enigste uitweg van die mag wat in ‘n oorlog teen sy vyand, die onderspit gedelf het, onderhandeling om te pleit vir ‘n oorblyfseltjie!

Nee professor Koos, jy is op die verkeerde politieke pad! Moenie’n bydrae maak tot die skep van verwagting waar daar niks van tereg kan kom nie! Die stryd duur voort! Die beginsels en beleid onveranderd! Ons onwrikbare geloof in dieselfde God van ons voorgeslag, want daarin is versekerde verwagting op voorwaarde van gehoorsaamheid!

Die val van die jong, siek regstaat – en die groei van ʼn nuwe bedeling: Plan A ( Maroela Media.)

31 Augustus 2017   Koos Malan

Foto: Esté Meyer Jansen/Maroela Media.

Hierdie artikel is deel van ʼn reeks van vyf artikels wat deur Malan oor die Grondwet geskryf is. Die artikels sal oor die volgende vyf weke elke Donderdag op Maroela Media gelees kan word.

Die bespreking in die vorige aflewerings het aan die lig gebring dat pres. Jacob Zuma en sy trawante nie die groot probleem is nie. Selfs ná sy vertrek sit ons steeds met die eintlike probleem: ʼn grondwetlike bedelingsprobleem. Die Grondwet is nie oppermagtig nie en daar bestaan nie iets soos verskanste regte nie. Dit verleen nie beskerming teen die vernieling van “transformatisme” en die Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) nie. Inteendeel, die Grondwet laat dit toe en fasiliteer dit. Die howe is oplaas ook nie die rem en teenwig teen die skade van transformatisme nie. Dit is juis die fasiliteerder en regverdiger daarvan. Die fraai sprokie oor die regstaat en die plegtige grondwetlike akkoord was toe presies dit: ʼn fraai sprokie.

Die grondwetlike bedeling lewer veral die minderhede, meer bepaald die Afrikaners, aan die verwoesting van transformasie uit. Dit was nie die groot plan nie, bloot ʼn ydele hoop. ʼn Plan, Plan A, moet dus nou vir die eerste keer gemaak word.

ʼn Selfstandige gemeenskap

Die oogmerk van die plan is treffend eenvoudig. Bewerkstellig selfstandigheid vir die Afrikanergemeenskap in vrede met al die ander inwoners van die land.

ʼn Gemeenskap met ʼn karakter van volwassenheid behoort per slot van rekening sy eie lot te bepaal en nie aan ander se diktate uitgelewer te wees nie. Dit bied ook die basis vir individuele vryheid. Gemeenskapselfstandigheid bied ook beskerming teen die vervallende staat en die teistering van transformasie – iets wat die Grondwet en die howe nie (kan) doen nie.

Te oordeel na wat Afrikaners reeds aan die doen is, word die plan nie beraam nie. Dit word reeds in werking gestel. Ander gemeenskappe is soortgelyk doening, maar die Afrikaners het verreweg die verste gevorder. Wat behels die plan? Ons kyk eers na die uitgangspunte en dan na die daadwerklike uitvoering.

Die uitgangspunte

Die plan het vier uitgangpunte.

Dit is nie vir ʼn minderheid moontlik om bepalings van die Grondwet te wysig nie. Moet daarom nie energie op so ʼn nodelose oefening verspil nie. Buitendien, en dit is baie belangrik, ʼn grondwet word nie soseer geskryf nie; eerder ondergaan ʼn konstitusionele orde daadwerklike verandering na mate nuwe praktyke en realiteite, ook die praktyke van realiteite van selfstandigheid, gevestig word.

Onderhou gesonde verhoudings met almal, meer bepaald ook met swart mense. Per slot van rekening praat ons van selfstandigheid en nie van isolasie nie. En buitendien is die persoon-tot-persoon-verhoudings in Suid-Afrika steeds verbasend goed. Verleen ook bystand waar nodig en moontlik. Afrikanerorganisasies soos AfriForum en Orania doen dit. Dis die regte ding om te doen en stel ʼn navolgenswaardige voorbeeld.

Moenie slegs op jou eie te werk gaan nie. ʼn Individu is oplaas maar swak, veral in die aangesig van ʼn vervallende staat en ʼn verwoestende ideologie. Ontdek dus die krag van die bemagtigende gemeenskap. Die Afrikanergemeenskap, soos alle ander gesonde gemeenskappe, organiseer homself deur instellings. Oor die afgelope dekade het baie daarvan ontstaan en sterk geword. Daar is ʼn wye keuse van instellings om deur woord, daad en geld jou gewig by in te gooi, waar dit elkeen se talente en vermoë die beste pas.

  • Bewerkstellig ʼn behoorlike ewewig tussen die belange van gemeenskappe en die regte van individue. Dié ewewig moet ook vir die Afrikanergemeenskap en sy lede geld. Ons praat nie hier van ʼn geslote nie, maar huis van ʼn gediversifiseerde Afrikanergemeenskap.

Konsentreer

Hoe word die plan van selfstandigheid in werking gestel? Wat is daar te doen? Ons hoef nie te teoretiseer nie. Ons kan konkreet wees.

Help woeker in die Afrikaanse onderwys. Die geleenthede is legio. Daar kan allermins op die staat vertrou word. Inteendeel, op die rug van transformatisme is daar skerp vyandig anti-Westerse dryfvere by sommige Suid-Afrikaanse universiteite aan die werk, wat, onder meer, verdomliking in plaas van intellektuele afronding in die hand werk. Daarom dat Piet le Roux van Akademia onlangs verklaar dat dié instelling gelyktydig tot diepgaande opvoeding sowel as gevorderde spesialisasie verbind is, en met die oog daarop besig is om plaaslike sowel as buitelandse bande te vestig. Afrikaanse onderwys is dus nie net ʼn taal-noodsaak nie; dit is ook intellektueel noodsaaklik.

Soltech het reeds talle jong Afrikaanse ambagslui opgelewer en van ekonomiese vlerke voorsien.

Talle Afrikaanse private skole is reeds aan die gang. Hou die fort by die uitstekende Afrikaanse openbare skole wat daar steeds is, maar maak reg vir (verdere) privatisering. ʼn Kultuurgemeenskap kan nie die opvoeding van sy kinders aan onbekwame en ideologiese maltrap-owerhede delegeer nie.

Tans ontspring nuwe Afrikaanse professionele, akademiese en ambagsverenigings: regslui, rekenmeesters, medici, wiskunde-onderwysers, akademici in verskeie dissiplines en dergelike meer. Hulle doen opleiding, neem jong Afrikaanse mense in diens, skakel onderling, skakel met buitelanders en verbeter die gehalte van hulle eie werk. Dit het pas begin. Hef aan lê voor.

Die onderlinge samewerking van Afrikaanse sakelui, aangevul deur bande met buitelandse sakelui en gestimuleer deur vindingryke sake-innovasie, hou die belofte van materiële voordeel vir die betrokke sakelui in, wat deursyfer na voordeel vir die hele kultuurgemeenskap. AfriSake wat enorme groei beleef, gee hieraan aandag: ʼn Staatsbestande sake-netwerk is in wording.

Dis nie nodig om met die veiligheidsmuur en die alarm te volstaan nie. Sluit aan by die buurtwag en verwerf die vaardigheid om ʼn verskil te maak. AfriForum het reeds honderd buurtwagte en die leierskap en opleiding is goed. Daar is natuurlik nog baie ander private veiligheidsnetwerke. Plek-plek heers goeie samewerking met die polisie (nasionaal en metro). Dis goed. As daar nie is, doen die buurtwag sy eie ding – regmatig.

Die Suid-Afrikaanse staat paradeer as die groot versorger. Hy betaal maatskaplike toelaes aan 17 miljoen mense. Moet egter nie op hom vertrou nie. Sy optrede is nie gemik op ekonomiese groei en om mense tot selfstandigheid te lei nie, maar juis op die teendeel: om ʼn afhanklike menigte as stemvee aan te hou. Die toelaes is bowendien iets, waarmee hy, na mate hy ekonomies en administratief faal, nie kan volhou nie. Maak daarom ʼn plan soos die een van die Helpende Hand en dergelike ander. Versorg jou hulpbehoewendes self op ʼn manier wat ʼn sin vir selfverantwoordelikheid aankweek.

Al die pas gemelde voorbeelde van selfstandige handelinge, van plan A, staan in die teken van konsentrasie. Die noodsaak vir konsentrasie staan ook in die kern van prof. Louis du Plessis, vroeër van krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch, se denkwyse oor wat Afrikaners te doen staan. Moenie versprei, versplinter en oral ʼn nietigheid wees om uiteindelik net geassimileer te word en gevolglik in die niet te verdwyn nie. Inteendeel, konsentreer.

…en territorialiseer

 Maar, voeg Du Plessis nou die dag by, territorialisering is die omvattendste en doeltreffendste manier van konsentrasie. Dit skep omvattendste vermoë tot selfstandigheid op alle terreine en dit is die mees omvattende verweer teen die vervallende staat en transformatisme.

Konsentreer dus op ʼn bepaalde geselekteerde plekke. Dit is trouens volskaals aan die gang, op veral vier maniere. Daar is die voortgesette trek na die stede en ʼn paar groter streeksdorpe; die trek na die Wes- en die Suid-Kaap; die trek en vestiging na omheinde veiligheidsbuurtes, en die trek na Orania, wat homself as toekomstige Afrikanerstad aanbied en waar aktief belê en gewoeker word.

Orania is enersyds buitengewoon. Dis konsentrasie en territorialisering met ʼn kulturele karakter. Groeiende selfstandigheid is hier uitdruklik geartikuleer. Dis andersyds egter glad nie buitengewoon nie, aangesien dit bloot een is van verskeie tendense van konsentrasie en territorialisering – konsentrasie op bepaalde plekke.

Groot omwenteling

Suid-Afrika het in die middel 1990’s ʼn omwenteling ondergaan. Die omwenteling was egter allermins so finaal soos wat die populêre benaming finale Grondwet suggereer. Tans ondergaan die gewaande finale Grondwet ingrypende verandering na mate die staat verval, transformatisme verwoesting saai en gemeenskappe daarop reageer, onder meer ook die Afrikaners wat oral by wyse van instellings konsentreer en hulself beveilig en stabiliseer. Natuurlik lê die groot werk nog voor.

Niks staan egter in die pad daarvan nie. Die staatsadministrasie is eenvoudig te swak en vakuums gaan oral oop. Vakuums wat gevul word: Deur selfstandige onderwys op alle vlakke, selfstandige ekonomiese bedrywighede, maatskaplike sorg, beveiliging, regspleging en deur konsentrasie op geselekteerde plekke.

Die konstitusionele orde is in vloeibare toestand en deur gemeenskappe se selfstandige optrede neem ʼn nuwe bedeling vorm aan.

Ons situasie is hoogs vloeibaar, soms onstabiel en gevaarlik. Tog is dit vol belofte na mate konsentrasie en territorialisering danksy daadwerklike praktyke ʼn nuwe konstitusionele bedeling van selfstandige gemeenskappe tot stand bring.

Hierdie meningstuk is deur ʼn onafhanklike persoon opgestel. Die menings en standpunte wat in hierdie skrywe uitgespreek word, is nie noodwendig die beleid of standpunt van Maroela Media se redakteurs, direksie of aandeelhouers nie. -Red

Meer oor die skrywer: Koos Malan

Koos Malan is professor in publiekreg aan die Universiteit van Pretoria. Hy is onder andere die outeur van "Politokrasie – ʼn peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ʼn antwoord daarop" wat pas by die regsuitgewers van die Universiteit van Pretoria verskyn het.

Sydney Gregan ·  45 minute gelede

Sedert 1994 het ek verskeie artikels geskryf waarin ek gestel het dat die 94- en daarna die 96-grondwet die grootste vyand van die Afrikaner is. Nie ‘n individu of ‘n party nie, maar die grondwet! Alles wat in werking gestel word om die Afrikaner te ontmagtig en te vernietig het die grondwet as basis. En vir enigeen met iets tussen die ore was dit van die begin af baie duidelik.

Ek is daarom verbaas dat na meer as 20 jaar, waarin stukrag deur middel van die grondwet aan die vernietiging van die Afrikaner gegee is, daar nou skielik ontdek word dat dit wel die geval is. Ek laat my nie vertel dat intelligente mense dit nie van die begin af geweet het nie!

Die bestel met sy grondwet moet beveg word, eerder as om telkens vir krummels te baklei binne die raamwerk van daardie Afrikaner-vyandige grondwet.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie