1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696613

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

IN U LIG

Bybel1 Johannes 1:1-10

“EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.” (:5&6)

Ons hoor gereeld in die media hoe donker die toekoms van Suid-Afrika lyk. Hierdie uitsiglose en donker toekomsverwagting wat geskep en gepropageer word, veroorsaak dat menig mense elders in die wêreld na ‘n heenkome gaan soek. Mense voel asof daar vir hulle geen toekomsvooruitsig is nie en wanneer hulle die toekoms inkyk, is daar vir hulle ‘n donker tonnel met geen ligpuntjie nie.

Ek is egter van mening dat die nie nodig is om tot aan die uithoeke van die aarde te vlug opsoek na ‘n beter toekoms met ‘n helder toekomsverwagting nie. Die lig vir ons lewens is veronderstel om in elke Godvresende volkshuishouding teenwoordig te wees in die vorm van die Woord van God. Was die begin van die donker toekoms vir die Afrikanervolk en ook vir Suid-Afrika nie juis die tydperk net nadat ons afstand gedoen het van ‘n Godvresende grondwet in die land nie? Is die feit dat die duisternis soos ‘n donker wolk oor ons land en volk hang nie juis te wyte aan die feit dat ons as volk ons roeping as ligdraers van God versaak het nie?

Ek beskou dit as geen toeval dat in die jare nadat die oorgrote meerderheid van die Afrikanervolk ons pand as diensvolk van God neergesmyt het, die gety in hierdie land begin draai het nie. Dit is opgevolg met ‘n groterwordende sekulêre lewensbeskouing en sedelose lewenswandel. Mense het gesê dat hulle Christene is (m.a.w. gemeenskap met Hom het), maar hul lewenswandel het nie meer getuig van mense wat met Hom wandel nie. Die geloofseenheid is uitmekaar geskeur, families en gesinne is aan flarde geruk, ons ekonomiese-, militêre-, onderwys- en feitlik elke ander prestasie het uitgeloop op volslae mislukkings.

Mense verkies om hulself maar eerder doof te hou vir hierdie harde waarhede. Dit is omdat die mens nie wil erken dat hy verkeerd is nie, want ons voel mos gewoonlik dat ons verloor wanneer ons ons foute erken. Die een fout wat ‘n mens kan maak wat meer rampspoedig is as om van God en Sy Woord afvallig te raak, is om te ontken dat jy skuld het en sodoende in jou sondigheid te volhard. Ons dink maar aan Saul wat alle moontlike verskonings wou uitdink om sy ongehoorsaamheid aan God te probeer ontken teenoor Samuel wat hom oor sy ongehoorsaamheid aangespreek het. Hierdie verharding van Saul het hom op die einde van die dag die koningskap wat God aan hom toevertrou het, gekos.

Ons sien so dikwels mense wat hierdie selfde dwaalweg van duisternis bewandel. Die gevolge is dan ook ongelukkig duidelik sigbaar in die lewe van ‘n persoon wat in sy sonde volhard. Ons dink maar aan ‘n persoon wat dalk ‘n drankverslaafde is. So lank as wat die persoon sal ontken dat hy ‘n probleem in sy lewe het, so lank sal die satan op hierdie weg van duisternis kan verwoesting saai. Hierdie volharding in sonde kan die persoon bes moontlik sy huwelik, sy werk en sy gesin kos so lank as wat hy kies om daarin te volhard. Die persoon kan ook die teendeel kies en sy gebrokenheid voor God bely in opregtheid en Hom om genade smeek om genesing en verlossing uit die mag van die duisternis om in gemeenskap met Hom te leef.  

Die Woord leer vir ons dat daar nie een mens op aarde is wat sonder sonde is nie. “AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.” (:8). ‘n Persoon wat reken dat hy geen sonde het nie, ontken eintlik dat hy Christus as Verlosser nodig het. Die Woord leer egter vir ons dat deur die genade van God wat in Christus Jesus aan ons geopenbaar is, ons sondes wat ons in swakheid begaan, ons nie meer toegereken word nie. Jesus nooi ons uit om met vrymoedigheid daardie dinge wat skeiding maak tussen ons en Hom, daardie dinge wat ons gemeenskap met Hom ontneem, aan Hom te bely sodat Hy dit met Sy kosbare Soenbloed kan wegwas om ons rein voor Hom te stel.

Ek wil u dus vanoggend uitnooi om in opregtheid u hart voor God te ondersoek. As u dalk ook vanoggend ‘n donker toekomsvooruitsig het, is dit dalk nodig om u lewe in Sy Lig te ondersoek ten einde die duisternis in u lewe te verdryf. Onthou, wanneer u u sondes erken en bely, beteken dit nie dat u verloor het en ‘n mislukking is nie. Dit beteken inteendeel dat u nie ‘n mislukking wil raak wat deur die sonde oorwin is nie en daarom tydig die las van sonde in die Hande van die Oorwinnaar gee wat alle magte van die duisternis met Sy Lig oorweldig.

Dit is vir die kinders van God onaanvaarbaar om die sonde te dien of om daarvoor bang te wees. Jesus het dan juis gekom om die mense wat in Hom glo van die heerskappy van sonde te verlos. “Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!” (Rom. 6:15).

Daarom kan die media maar onheil en duister berig as dit is wat hulle vir die toekoms sien. Terwyl die wêreld wanhoop en en duisternis verkondig, wil ek u vanoggend aanmoedig om u toekomsvisie veel eerder te gaan vorm uit die onfeilbare Woord van God. Ek sê vir geen oomblik dat ons die realiteit van ons samelewing moet ontken nie, maar wil elkeen waarsku om nie meegesleur te word oor die afgrond van wanhoop en moedeloosheid nie. Ek is seker dat die geskiedenis sal kan getuig van menig gevalle waar die media al vir mense gelieg het, maar die Woord van God is meer suiwer as die beste edelmetaal! “Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer, sewe maal.” (Ps. 12:7).

As u vandag besef dat u uself ook op ‘n dwaalweg van duisternis bevind, moenie verder ontkennend leef en voel-voel in die duisternis rondtas nie. Gryp na die Woord van God wat u sal dien as lig om die duisternis te verdryf. “U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” (Ps. 119:105).

Die geskiedenis getuig nêrens van mense wat hulself nie op een of ander stadium in tye van diepe duisternis bevind het nie. Die geskiedenis getuig wel van mense wat in Sy Lig die lewenslig gevind het. “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.” (Ps. 36:10).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie