1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691496

Besoekers aanlyn

Ons het 50 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DAAR IS MAAR NET EEN EEN WARE, ALMAGTIGE GOD

Bybel2 Konings 19:1-37

”Maar Ek ken jou sit en jou uitgaan en jou ingaan en hoe jy teen My raas. Omdat jy teen My raas en jou trotsheid opgekom het in my ore, daarom sal Ek my haak in jou neus sit en my toom tussen jou lippe en jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het.” (:27&28)

In 2 Konings 17 lees ons hoedat Israel (die tien stammeryk) deur die Assiriese ryk in ballingskap weggevoer is. Die rede hiervoor is dat God hulle oorgegee het aan hierdie heidense onderwerping en vernedering omdat die volk Israel aanhoudend van God afvallig geraak het en Hom getart het deur agter die heidense afgodery aan te loop.

‘n Gebeurtenis soos hierdie moes enige hooggeplaaste op hierdie oomblik tot diepe denke gerdryf het. Die uitverkore volk van God word oorgegee aan heidense onderwerping? Kon die heidene welliswaar daarin slaag om God se volk te oorwin? Waar is hierdie onoorwonne Leidsman van Israel dan in hierdie dae? Wat nou as daar teen die geringe erfdeel van Juda opgeruk word in oorlog – waar sal God wees?

Dit was dan ook inderdaad wat gebeur het. Koning Salmanéser van dieselfde Assiriese ryk wat Israel weggevoer het, het teen die erfdeel van Juda opgetrek. Hierdie koning probeer oombliklik vir koning Hiskía intimideer deur hom te herinner daaraan dat die volk Israel alreeds in ballingskap weggevoer is deur sy magtige Assiriese ryk en dat net ‘n kwessie van tyd is voordat dieselfde met Juda gebeur. Die Godvresende koning Hiskía van Juda besef dat hy welliswaar teen ‘n baie gedugte teëstaander te staan kom en versuim nie om God te raadpleeg om hulp nie. Hy ontbied sy dienaars na die profeet van daardie tyd en Jesaja antwoord koning Hiskía met ‘n baie duidelike en gerusstellende antwoord – God sal hierdie verwaande heindense koning regsien. Hierdie antwoord kon dalk vir Hiskía amper te gerusstellend wees, want wat moes hý doen? Moes hy nie ook ‘n Gideonsbende van 300 man byeenroep nie? Moes hy nie na ‘n Dawid gaan soek om hierdie Goliat te verslaan nie? Hískia moes glo en wag op die verlossing wat God beloof het! Daardie eenvoudige oplossing wat vir menig gelowiges so uiters moeilik is om te volg. “Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.” (Ex. 14:14).

Nadat Salmanéser moes wegtrek na ‘n oorlog teen Libna, stuur hy boodskappers na Hiskía net om hom daarop te wys dat hy sal terugkom om met hom af te reken sodra hy klaar is met sy huidige oorlog. Hierdie optrede wil amper oorkom asof hierdie heidense koning wou sê dat Hiskía se God inderdaad sy planne omgekrap het deur onrus teen hom op ‘n ander plek te skep, maar dat hy dit gou sal uitklaar en sal terugkom vir die stryd teen Hiskía en sy God.

Dit is op hierdie punt waar Hiskía self die aangesig van God gaan opsoek. Hiskía erken voor God dat hy as koning van Juda ook maar net ‘n dienskneg van God is en, soos alles op aarde, aan Hom onderworpe is. Hiskía stort sy benoudheid voor God uit deur Hom te herinner aan die groot oorwinnings wat hierdie heidense koning behaal het en smeek God om hulp vir die oorwinning. Deur monde van die profeet Jesaja antwoord God weereens vir koning Hiskía met die versekering dat Hy welbewus is van die verwaandheid van hierdie heidense heerser, maar ook dat Hy deeglik sien en hoor hoedat hierdie koning homself openlik teen God verhef en Hom uittart en derhalwe sal Hy Salamnéser beantwoord op sy lasterlike uitdagings!

Ons lees in verse 22-34 van die gelese gedeelte hoedat God dit pertinent stel dat hierdie heidense heerser toegelaat was om hierdie groot oorwinnings te behaal omdat God hom as instrument gebruik het vir Sy doel. God waarsku hom egter dat Hy hom sal neerwerp en ombring omdat hy homself durf verhef teen die Almagtige wie alleen God en Koning is oor die hele aarde!

Salmanéser is inderdaad kort-voor-lank terug om te kom oorlog voer teen Juda. Dit is op hierdie punt waar ons lees van ‘n wonder wat die wonderwerk van die Gideonsbende van 300 oortref, die wonder wat die wonderwerk van Bloedrivier se 464 man teen ‘n getalle-oormag van ongeveer 15 000 oortref. Dit is in vers 35 dat ons lees van die engel van die HERE (een) wat honderd-vyf-en-tagtigduisend man in een nag verslaan!

Salmanéser trek sonder versuim terug na Ninevé met sy moed in sy skoene. Hierdie moedelose en verslane heidense koning gaan soek na antwoorde voor sy afgod, Nisrog, maar die enigste antwoord wat hy kry is die laaste antwoord van God wat hom deur die swaard van sy eie twee seuns die ewigheid instuur – die antwoord op sy verwaande uitdaging aan God Drie-Enig. Skielik het hierdie verwaande heidense koning se geraas doodstil geword.

In ‘n samelewing wat besmet is met humanisme is verwaandheid nie meer ‘n vreemde eienskap onder mense nie, veral nie onder invloedryke mense nie. Dit is belangrik dat ons as kinders van God altyd, soos koning Hiskía, gesteld sal wees op die eer van God en dat ons strewe ook sal wees om Sy eer met ons wese te beskerm. Ons moet egter in gedagte hou dat daar soms van ons verwag word om, soos ‘n Dawid, teen ‘n Goliat op te tree tot Sy eer. Daar is egter ook tye dat ons, soos Hiskía, in stille geloofsgehoorsaamheid die saak aan Hom sal oorgee en sal terugstaan in afwagting op Sy afrekening met die goddelose.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie